Llibres de mètodes en català

Vilà, Carme

El català escrit 2, continuació natural d'El català escrit, és una eina indispensable per a adquirir definitivament els coneixements normatius de nivell superior, aclarir posibles vacil·lacions i corregir errors no detectats abans.Hi trobareu:Els procediments que us permetran consolidar el nivel superior de català explicats de forma concisa i distribuïts en aquestes parts: aspectes formals, ortografia, morfología i sintaxi, lèxic i semàntica, i aspectes textuals.La resolució dels dubtes més freqüents enaquest nivell.Activitats per a practicar els coneixements adquirits.El solucionari de totes les activitats s'adreça a: Estudiants de batxillerat o adults que assisteixen a clases presencials, estudiants universitaris, llicenciats o graduats, funcionaris públics o opositors que es preparen de manera autodidàctica per a l'examen del nivell C2, qualsevol persona que vol aconseguir un nivell superior de català bé en l'àmbit professional, com ara periodistes o gestors de comunicació social, bé en l'àmbit personal.
Socis 14,72€
15,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Garcia Balasch, Teresa

El Català essencial. Manual d'autoaprenentatge del català escrit és una eina fonamental per adquirir les nocions principals de la normativa bàsica, consolidarels aprenentatges adquirits o aclarir dubtes i vacil·lacions. Hi trobareu... · La normativa bàsica del català explicada de forma clara i concisa. · La resolució dels dubtes més freqüents. · Desenes d'activitats per practicar i reforçar els coneixements adquirits. ·Els solucionari complet de totes les activitats. S'adreça a... · Alumnes autodidactes o de classes presencials. · Persones que necessiten reforçar i practicar els seus coneixements de català escrit.
Socis 15,15€
15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El solucionari és una eina d'autocorrecció de gran utilitat tant per al professorat com per a l'alumnat. Amés de les de les solucions corresponents a les activitats del manual, en determinats casos incorpora algun aclariment sobre les activitats i exercicis que poden tenir una resposta oberta. Nova edició revisada.
Socis 12,25€
12,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Llibre que segueix el programa del nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears.
Socis 35,62€
37,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Aquest nou llibre de Llengua catalana i literatura enfoca l'assignatura d'una manera escencialment competencial. Els continguts es presenten seqüenciats en 11unitats que ofereixen un gran nombre d'activitats detot tipus: de reforç, d'ampliació, orals, individualsi en grup. A cada unitat trobem també textos que s'han seleccionat amb especial cura amb la intenció final de contribuir a fomentar el gust per la lectura entre l'alumnat. Les noves tecnologies tenen una presència transversal i es treballen de forma concreta al final, on trobem un apartat amb diverses propostes de treball amb TIC. El llibre va acompanyat d'un CD de recursos digitals per a l'alumne que conté recursos útils per a l'aprenentatge diari.
Socis 26,12€
27,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Nova edició en la que s&#39 han tingut en compte les novetats ortogràfiques i gramaticals de l&#39 IEC. Octaedro
Socis 9,31€
9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Passos 1 Bàsic. Quadern 1 2017 (B2)
Socis 9,31€
9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Passos 1 Bàsic. Quadern 1 2017 (B3)
Socis 9,31€
9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SOM-HI! BASIC 1. CATALÀ PER A ADULTS - Matèria: Llengua catalana - Curs: BÀSIC1 - Edat: - - Idioma: Català
Socis 12,82€
13,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SOM-HI! BASIC 2. CATALÀ PER A ADULTS - Matèria: Llengua catalana - Curs: BÀSIC2 - Edat: - - Idioma: Català
Socis 12,82€
13,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Roig, Núria

En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socis 9,31€
9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Roig, Nuri

En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socis 32,77€
34,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Roig, Núria

En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socis 9,31€
9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Roig, Núria

En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socis 9,31€
9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Roig, Nuri

En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socis 9,31€
9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Roig, Nuri

En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socis 9,31€
9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Roig, Nuri

En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socis 28,02€
29,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Roig Martínez, Nuri

En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socis 9,31€
9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Pellicer Borràs, Joan Enric

Socis 26,12€
27,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 14,53€
15,30€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 35,62€
37,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 35,72€
37,60€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana pera persones adultes.
Socis 26,12€
27,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Boxaderas, Rosa

Socis 10,35€
10,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.