Llibres de mètodes en català

Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d’ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l’alumne. Cadaunitat té entre 30 i 40 exercicis, segons la complexitat de cadascuna. La progressió dels elements lingüístics que s’hi treballen és paral·lela a la del Llibrede l’alumne. Solucions: són darrere dels exercicis.Gramàtica: es tracta d’una gramàtica d’ús seqüenciadaper unitats que conté explicacions sobre la forma il’ús dels elements gramaticals necessaris, només, perresoldre cada activitat del Llibre de l’alumne. Al final hi ha un resum dels paradigmes dels elements gramaticals apareguts al Llibre de l’alumne, presentatsen quadres generals. Transcripcions: és el compendi de les transcripcions de tots els elements orals enregistrats, tant del Llibre de l’alumne com del Llibre d’exercicis.
Soci/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
A partir del nou exemplar de mostra de l'examen del Certificat C (coneixements mitjans de llengua catalana orals i escrits) de la Junta Permanent de Català -aprovat el juny del 2000-, s'han confeccionat 10 exàmens, que porten incorporat el solucionari, amb lavoluntat d'oferir un eficaç entrenament per a aquelles persones que vulguin o necessitin acreditar els seus coneixements de llenguacatalana i es presentin a les convocatòries oficials. Cada prova es compon dels apartats següents:
Soci/a Abacus 15,37€
PVP 16,18€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquesta Clau conté el solucionari de la carpeta d'Exercicis del Català complet 1. Català complet és un curs superior de llengua catalana (dividit en tres volums), que constitueix un manual d'estudi i consulta per als qui vulguin dominar la llengua en tot
Soci/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquesta Clau conté el solucionari de la carpeta d'Exercicis del Català complet /2. Català complet és un curs superior de llengua catalana (dividit en tres volums), que constitueix un manual d'estudi i consulta per als qui vulguin dominar la llengua en to
Soci/a Abacus 3,99€
PVP 4,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
1OO jocs de vocabulari és un complement del trebali de lèxic a les classes de llengua, especialment
Soci/a Abacus 15,26€
PVP 16,06€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ANDANA Fer Via A1 A2
Soci/a Abacus 23,65€
PVP 24,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Soci/a Abacus 13,30€
PVP 14,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Barcanova
Soci/a Abacus 22,75€
PVP 23,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CAST 10 Proves C2 (CPNL)
Soci/a Abacus 18,90€
PVP 19,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 62,60€
PVP 65,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Mètode d'aprenentatge del català, com a segona llengua, modern i eficaç, elaborat d'acord amb les directrius del Marc de referènciaeuropeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Conselld'Europa. Elaborat per un equip de profes
Soci/a Abacus 23,75€
PVP 25,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Català per a adults Barcanova
Soci/a Abacus 22,75€
PVP 23,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDUC Solc/Literatura catalana-Història
Soci/a Abacus 28,50€
PVP 30,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ALBER Xerrim-Xerram
Soci/a Abacus 44,46€
PVP 46,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 25,60€
PVP 26,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Soci/a Abacus 13,30€
PVP 14,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Passos 1 Bàsic. Quadern 1 2017 (B2)
Soci/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El solucionari és una eina d'autocorrecció de gran utilitat tant per al professorat com per a l'alumnat. Amés de les de les solucions corresponents a les activitats del manual, en determinats casos incorpora algun aclariment sobre les activitats i exercicis que poden tenir una resposta oberta. Nova edició revisada.
Soci/a Abacus 11,30€
PVP 11,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Manual per a lensenyament i laprenentatge del català dacord amb els nivells, la metodologia i les orientacions que emanen de les directrius establertes pelMarc Europeu Comú de Referència (MECR) i en especialdels programes de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de lInstitut dEstudis Baleàricsdel Govern Balear. Solucionari disponible.
Soci/a Abacus 33,15€
PVP 34,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El solucionari és una eina d'autocorrecció de gran utilitat tant per al professorat com per a l'alumnat. Amés de les de les solucions corresponents a les activitats del manual, en determinats casos incorpora algun aclariment sobre les activitats i exercicis que poden tenir una resposta oberta. Nova edició revisada.
Soci/a Abacus 11,30€
PVP 11,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SOM-HI! BASIC 3. CATALÀ PER A ADULTS - Matèria: Llengua catalana - Curs: BÀSIC3 - Edat: - - Idioma: Català
Soci/a Abacus 12,82€
PVP 13,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SOM-HI. BASIC 1, 2 I 3. LLENGUA CATALANA. SOLUCIONARI - Matèria: Llengua catalana - Curs: BÀSIC 1,2,3 - Edat: - - Idioma:Català
Soci/a Abacus 9,02€
PVP 9,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana per a persones adultes.
Soci/a Abacus 24,13€
PVP 25,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El Català essencial. Manual d'autoaprenentatge del català escrit és una eina fonamental per adquirir les nocions principals de la normativa bàsica, consolidarels aprenentatges adquirits o aclarir dubtes i vacil·lacions. Hi trobareu... · La normativa bàsica del català explicada de forma clara i concisa. · La resolució dels dubtes més freqüents. · Desenes d'activitats per practicar i reforçar els coneixements adquirits. ·Els solucionari complet de totes les activitats. S'adreça a... · Alumnes autodidactes o de classes presencials. · Persones que necessiten reforçar i practicar els seus coneixements de català escrit.
Soci/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.