Quaderns de reforç Sisè de Primària

L'educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens i nenes han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. En aquest espai trobaràs els quaderns per poder reforçar les competències bàsiques, la llengua catalana, la llengua castellana, la llengua anglesa, les matemàtiques i altres matèries que s’imparteixen a sisè de primària.

Aavv

Quadern de reforç Barcanova 9788448925499 BARC E6 Món lletres
Socis 13,25€
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Barcanova 9788448944896 BARC E6 Steam/Videojocs Scratch
Socis 9,02€
9,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Barcanova 9788448944711 BARC E6 Música/a cau d'orella
Socis 6,17€
6,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Text 9788441230125 Quadern complementari de Lengua castellana, de la col·lecció ORTOGRUP, pensat per a treballar l'ortografia i ajudar els alumnes a escriure correctament. Recomanat per a nens i nenes que fan cicle superior.
Socis 13,72€
16,29€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Barcanova 9788448945657
Socis 4,04€
4,25€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Quadern de reforç Text 9788477399971 Quadern de càlcul ràpid de la col·lecció Quinze són quinze. En aquest quadern es treballen el càlcul mental i les propietats de les operacions per a poder portar a terme aquest càlcul i es potencia la resolució de problemes.
Socis 5,20€
6,18€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Barcanova 9788448945664
Socis 4,04€
4,25€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Castellnou 9788417406523 Les proves de coneixement del medi natural treballentots els temes que s'han donat en el curs. Avaluen les competències bàsiques que els alumnes han d'haver assolit durant el curs. Treballen cincàrees: física, química, biologia, geologia i tecnologia.
Socis 11,30€
11,90€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Edebé 9788468336039 EDBC E6 Problemes/18
Socis 8,93€
9,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Text 9788441231542 TG E6 Rumiagrup lila/18
Socis 13,72€
16,29€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Barcanova 9788448945497
Socis 4,04€
4,25€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Quadern de reforç Salvatella 9788484125914 Lectojocs té com a objectiu treballar la lectura a partir d'activitats que ajuden a la comprensió i a l'adquisició d'una velocitat de lectura adequada. El plantejament de cada quadern permet un ús flexible, en funció del nivell lector de cada nen.
Socis 3,13€
3,30€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Barcanova 9788448945671
Socis 4,04€
4,25€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Castellnou 9788417406295
Socis 11,30€
11,90€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Quadern de reforç Salvatella 9788484125921 Lectojocs té com a objectiu treballar la lectura a partir d'activitats que ajuden a la comprensió i a l'adquisició d'una velocitat de lectura adequada. El plantejament de cada quadern permet un ús flexible, en funció del nivell lector de cada nen.
Socis 3,13€
3,30€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Material de reforç i d'ampliació.La lletra s i el dígraf ss. La lletra z. El grups ca, co, cu, ce i ci. La lletra ç. Les síl·lbes que. qui, qua quo, qües.
Socis 5,32€
5,60€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Boira 9788416680276 BOIRA E6 Dominar problemes matemàtics
Socis 11,40€
12,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Barcanova 9788448945466
Socis 4,04€
4,25€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Edebé 9788468336404 QUAD ENTRENA LA MENT 6
Socis 8,07€
8,50€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Salvatella 9788484128601 Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballar aquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiques i la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts de cada curs.
Socis 3,13€
3,30€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Edelvives 9788447934447 BAU E6 Comprensión lectora
Socis 14,20€
14,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Baula 9788447936922 BAU E6 C.lectora/Practica-aprèn/18
Socis 24,84€
26,15€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Quadern de reforç Salvatella 9788484125938 Lectojocs té com a objectiu treballar la lectura a partir d'activitats que ajuden a la comprensió i a l'adquisició d'una velocitat de lectura adequada. El plantejament de cada quadern permet un ús flexible, en funció del nivell lector de cada nen.
Socis 3,13€
3,30€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de reforç Cruïlla 9788466138147 El projecte CONSTRUÏM tracta la música com un fet vivencial i integrador a partir del qual, a banda d'aprendre'n el llenguatge, es desenvolupen les múltiples capacitats cognitives dels alumnes.Les cançons, les audicions, les danses i les creacions fetes pels alumnes estimulen les tres competències musicals essencials: escoltar, interpretar i crear.
Socis 7,22€
7,60€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.