3r ESO

Socis 21,20€
25,18€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUPF S3 Experience/Élève Pack
Socis 35,80€
42,51€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,84€
46,12€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EP S3 Smart Time/SB
Socis 28,31€
33,62€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BUR S3 New English in Use/BP Spanish
Socis 18,95€
20,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 23,52€
27,93€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SMERM S3 Matemáticas/+Savia
Socis 38,68€
45,93€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEI S3 Valores éticos
Socis 19,84€
23,56€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 31,84€
37,81€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MGH S3 Música-cuaderno/Clave B
Socis 21,96€
23,18€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 37,28€
44,27€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socis 30,72€
36,48€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CAE S3 Biología y Geología/15
Socis 38,84€
46,12€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BURC S3 Way to English/WB
Socis 24,71€
26,08€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cuaderno de actividades con ejercicios para practicarlas destrezas y contenidos del Student¿s Book, listado de palabras y referencia gramatical con explicaciones en catalán. Incluye acceso al Student¿s ResourceCentre con práctica adicional autocorregible y audios.
Socis 23,96€
28,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,71€
26,08€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Libro del alumno con actividades para practicar el vocabulario, gramática y destrezas lingüísticas. Incluye acceso al Student¿s Resource Centre con práctica adicional autocorregible.
Socis 31,16€
37,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUPV S3 Tecnología/Inicia
Socis 30,04€
35,67€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Smart Planet is a secondary-level course which appeals to students' curiosity about the world around them.Stimulating materials complemented by fascinating videos from Discovery Education help bring classes to life and are the ideal starting point for successful language learning. The course also includes special sections for Spanish-speaking learners. Recordings forthe Listening exercises are found on the Class AudioCDs, available separately.
Socis 31,92€
37,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 30,44€
36,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 34,84€
41,37€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,00€
28,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 30,60€
36,34€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,92€
47,41€
Has afegit la quantitat màxima disponible.