Primària

29,24€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
26,44€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Aquesta guia conté una sèrie de recursos didàctics per a tots els apartats de cada unitat. També inclou una explicació detallada de cada unitat, així com una ampliació del material didàctic, un control de cada unitat i una avaluació trimestral, les biografies delsautors anomenats al llibre, el solucionari dels exercicis del quadern de l’alumne i dels controls i avaluacions trimestrals, les cançons originals amb acords (per acompanyaments instrumentals), un exemple d’obraorquestral i, finalment, la proposta d’informe trimestral. Tot aquest material està pensat per tal que l'alumnat adquireixi els coneixements corresponents aaquest curs i gaudeixi al seu torn de la música, ja sigui tocant, escoltant, cantant, ballant… és a dir, vivint i participant activament de l'esdeveniment musical. Per guiar l'alumne cap a la música, que és l'objectiu fonamental de l'ensenyament del llenguatge musical, cal un mètode. No obstant això, aquest és nomésun element pedagògic auxiliar que no pot suplir la tasca del professor, que és qui millor pot transmetrel'entusiasme i la il·lusió per l'aprenentatge i la vivència musical.
Socis 9,50€
10,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
8,68€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
9,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
13,52€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BAU E3 Àngel anònims
8,52€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEI E5 Matemáticas/9 y medio 01/18
3,76€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
35,04€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
14,48€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
- Carefully planned and adapted for pupil's linguistic and musical capabilities.- A flexible approach adaptable to different levels.- Active learning through practical lessons with musicograms, karaokes and karaokegrams.- Includes 3 dances and 2 plays wit
29,76€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDB E4 Plástica/19
32,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
17,96€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El quadern serveix per dur a terme l'autoavaluació inicial i final. Poder realitzar les activitats individuals de cada repte i tenir a l'abast els aspectes teòrics més rellevants del projecte.
15,70€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
36,12€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
38,28€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BRU E4 Religión/Abbacanto 3.0
17,04€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Lectura divertida para practicar las estructuras y vocabulario encontrados en el programa de estudios de Primaria en inglés. Material adicional al final del libro para reforzar los contenidos.
7,16€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAN E4 Entrelecturas/19
Socis 30,35€
31,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VOR E4 Música-quad./Acordes/19
8,16€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDVV E4 Ortografia
Socis 13,25€
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
35,04€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ANIB E3 Matemáticas/18
37,84€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E6 Amazing Rooftops/AB Exam
23,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.