Llibres de text de S4 de 4t d'ESO

Els teus fills i filles s'endinsen en l'últim curs de la secundària obligatòria? Tenim tots els llibres de 4t d'ESO que necessiten i molt més. Prepara la seva tornada a les classes i a l'institut amb Abacus! Descobreix el nostre catàleg complet de llibres de text per a 4t de l'ESO i compra a la nostra botiga en línia.

Socis 38,55€
40,81€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,61€
41,94€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 41,31€
43,74€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 43,52€
46,08€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llengua catalana i literatura 4 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socis 38,16€
40,41€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 43,52€
46,08€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 32,34€
34,24€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 37,66€
39,87€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 29,50€
31,23€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,55€
40,81€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Lengua castellana y literatura 4 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió orals i escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i lasintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socis 38,16€
40,41€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,55€
40,81€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió siguiel motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socis 39,14€
41,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
LLENGUA I LITERATURA CATALANA COMUNICA 4 ESO 0 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socis 39,61€
41,94€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,61€
41,94€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,61€
41,94€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,61€
41,94€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,55€
40,81€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
LLENGUA ESO 4 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socis 44,12€
46,71€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Els continguts d'aquest llibre estan seqüenciats en 11 unitats didàctiques acompanyades d'un annex amb vocabulari i un eix cronològic amb els fets més importants de la història de Roma.
Socis 37,44€
39,65€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 36,00€
38,12€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 25,54€
27,05€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 44,46€
47,07€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDBC S4 Física i química/16
Socis 44,12€
46,71€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Compra llibres de 4t d'ESO en línia

En aquesta secció podràs trobar una àmplia selecció de llibres de 4t d'ESO per al curs 2021-2022 i de les principals matèries d'estudi: llengua castellana (i catalana) i literatura, valencià, matemàtiques, llatí, economia, filosofia, física i química, geografia i història, cultura científica, biologia i geologia, entre moltes altres. 

A més, disposem d'una gran varietat de quaderns amb els quals reforçar el càlcul, la resolució de problemes matemàtics, millorar l'ortografia, la gramàtica i el vocabulari, treballar la lectura i comprensió lectora i molt més. Aquests són perfectes per a consolidar coneixements durant tot l'any! Són el millor complement als llibres de text de 4t d'ESO!

Fes un cop d’ull al nostre catàleg de llibres per a 4t de l'ESO i aconsegueix tots els que necessitis per a començar el curs 2021-2022. I sempre al millor preu fent-te soci de la botiga en línia d'Abacus.