Secundària (ESO)

Socis 45,77€
48,31€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BUR S2 Way to English/SB
Socis 33,08€
34,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
DYNAMIC 1 WB PK - Matèria: ANGLÈS- Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma:Anglès-britanic
Socis 23,81€
28,27€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANIB S3 Geografia i historia/15
Socis 38,04€
45,17€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els con- tinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projectefet des de l'escolta activa i el diàleg constant ambl'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directeen qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LAREFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumneshan de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre al'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socis 38,68€
45,93€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC S4 Tecnologia/16
Socis 37,32€
44,32€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANF S2 Club Parachute/Élève pack
Socis 32,76€
38,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 32,90€
39,07€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 28,40€
33,73€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
LLENGUA I LITERATURA CATALANA COMUNICA 4 ESO 0 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socis 37,28€
44,27€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
En el proyecto Savia para Matemáticas partimos de situaciones próximas al alumno. Acercamos la teoría desde situaciones cercanas, apoyándonos en imágenes e ilustraciones, para provocar la motivación por aprendery conseguir así un aprendizaje significativo. Favorecemos el aprendizaje autónomo aumentando el número deactividades resueltas y su aplicabilidad para que elalumno pueda llevar a cabo un aprendizaje más autónomo. También incrementamos el número de actividades propuestas adaptándose a los distintos niveles de los alumnos.Apostamos por las nuevas tecnologías, proponiendo trabajar los contenidos más significativos a través de Geogebra, programas de geometría dinámica, en los que el alumno tiene una participación activa.A través de SaviaDigital, te ofrecemos un entorno de trabajo personal. Integramos herramientas del mundo digitalque enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de las matemáticas,y diversificamos el tipo de actividades
Socis 39,96€
47,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 31,84€
37,81€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MCM S4 New Pulse 4/WB pack/19
Socis 21,56€
25,60€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 46,40€
48,97€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Este libro constituye un instrumento muy útil para ayudar a fijar en la memoria el mensaje cristiano con conceptos claros y precisos. Recoge los contenidos básicos del Catecismo de la Iglesia Católica.
Socis 6,17€
6,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVIB S1 Diversitat/GiH
Socis 29,48€
35,01€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ANIBV S4 Cultura Científica
Socis 33,40€
39,66€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VV S1 Geografía e historia (2)/GM
Socis 39,04€
46,36€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
À PLUS 2/CAHIER Tot el necessari per al'aprenentatge de l'francès, tant per a escoles comper a estudiants de francès com a segona llengua de qualsevol edat. Llibres de curs, quaderns d'exercicis,preparació d'exàmens, francès professional i de negocis, mètodes d'autoaprenentatge, gramàtica, vocabulari, ortografia, redacció, pronunciació, lectures graduades amb àudio o sense de diferents nivells, complements per a l'interessat casual en aquest idioma, quaderns d'estiu i una selecció d'obres literàries recomanades a les escoles d'idiomes - Matèria: FRANCÈS - Curs: ESO 2 - Edat: 13 a 14 anys - Idioma: Francès
Socis 14,04€
16,67€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,65€
45,89€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

TEI S1 Competencias básicas/Comunicativa
Socis 15,48€
18,38€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,80€
47,26€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 46,40€
48,97€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 32,90€
39,07€
Has afegit la quantitat màxima disponible.