Llibres de gramàtica i vocabulari en català

Aquest és un llibre de consulta ràpida de la conjugació dels verbs catalans. Qualsevol dubte que se li pugui presentar a l'usuari sobre qualsevol verb, el podrà resoldre consultant en l'índex de verbs. L'índex d'Els verbs conjugats inclou tots els verbs (més de 8.800) continguts en el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el diccionari normatiu de la llengua catalana. Aquesta edició ha estat actualitzada per recollir els canvis ortogràfics derivats de la nova Ortografia de la Llengua Catalana publicada recentment perl'IEC.
Soci/a Abacus 5,65€
PVP 5,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 142,45€
PVP 149,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
Producte sense stock
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La ''Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua'' (GBU) forma part del conjunt de gramàtiques institucionals del'Institut d'Estudis Catalans. És la gramàtica de caràcter descriptiu i normatiu destinada al gran públici a l'escola. Està redactada d'una manera cl
Soci/a Abacus 27,55€
PVP 29,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Gramati.cat és una eina bàsica per adquirir les nocions principals de la gramàtica, que resol de manera ràpida, intuïtiva i clara els dubtes o les vacil·lacions que es plantegi l'usuari de la llengua. Què hem d'escriure: causa comú o causa comuna? Els preus, es baixen o s'abaixen? Per què apostrofem l'ONU i no pas laUNESCO?... Hi trobareu... - Una gramàtica en fitxes.Cada fitxa s'entén o es llegeix per ella mateixa i,alhora, el contingut del llibre es llegeix com un recull ordenat de manera senzilla i innovadora, a l'abast de tothom. - El contingut adaptat a les noves prescripcions ortogrà-fiques i gramaticals de l'Institut d'Estudis Catalans. S'adreça a... - Persones usuàrieshabituals de la llengua catalana. - Alumnes amb habilitats corresponents al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència. - Qualsevol persona que hagi de consolidar el seu català o que vulgui tenir un bon nivell de català escrit.
Soci/a Abacus 14,72€
PVP 15,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Producte sense stock
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La gramàtica pràctica del català és una obra per a aprenents de català dels nivells A1-B2 del Marc europeu de referència per a les llengües. Es tracta d'una gramàtica pedagògica a segona llengua. És una gramàtica per a un alumnat divers. S'ha concebut per a tots els aprenents joves i adults alfabetitzats que volen o necessiten conèixer el funcionament gramatical de la llengua catalana i posar-lo en pràctica mitjançant exercicis.
Soci/a Abacus 32,14€
PVP 33,83€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 14,25€
PVP 15,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 71,14€
PVP 74,88€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Manual de reforτ de l'ortografia catalana, amb moltesactivitats.
Soci/a Abacus 28,97€
PVP 30,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Forma part de les tres obres normatives fonamentals de la llengua catalana, al costat del Diccionari i de la Gramàtica, amb gran èxit de vendes l'un i l'altra. Obra indispensable que recull, sintetitza i explica tota la normativa ortogràfica vigent. Una e
Soci/a Abacus 17,10€
PVP 18,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Barcanova
Soci/a Abacus 8,07€
PVP 8,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Gramàtica catalana de la A a la Z és la primera gramàtica d'ús de la llengua catalana ordenada alfabèticament, per tal d'agilitar lacerca d'un terme sense haver de llegir tot el capítol al qual pertany gramaticalment aquest terme. Recull les explicacions
Soci/a Abacus 33,25€
PVP 35,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Activitats de gramàtica. Català elemental
Soci/a Abacus 26,47€
PVP 27,86€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 25,36€
PVP 26,69€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Si te desenvuelves con comodidad hablando en catalán, pero tesientesinseguro cuando tienes que escribirlo, este libro será tu mano derecha.En él se explica de forma muy sencilla y pedagógica las principalesnormas de escritura de este idioma. No, no pretendemos que te conviertasen un experto, solo queremos ayudarte para que puedas escribirlocorrectamente, eligiendo las palabras y estructuras adecuadas y evitandolos errores y barbarismos. • Ejercicios test de autoevaluación — alfi nal de cadacapítulo encontrarás un ejercicio para que compruebes si has entendidobien la lección las soluciones están en la ficha del libro en la páginaweb www.paradummies.es • El todo y la parte — tanto si tienesuna gran curiosidady quieres leerlo entero, como si solo buscas respuesta a una dudapuntual, puedes usar este libro como desees • Con ejemplos, todo es más claro —expresiones habituales(bueno, y algunas más cultas también) y comparaciones con el español yotros idiomas próximos, para que te sea mucho más sencillo recordarlo • Si necesitas una base más amplia — siprecisas unosconocimientos previos de catalán, consigue un ejemplar de Catalán paraDummies, que se acompaña de unas pistas de audio a modo de ejemplos
Soci/a Abacus 16,10€
PVP 16,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Adequat per a totes les persones interessades en la llengua. Les novetats de l'Ortografia i la Gramàtica de l'IEC resumides i explicades en detall. Capítols curts, ben estructurats i amb molts exemples.
Soci/a Abacus 17,10€
PVP 18,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) és la gramàtica institucional de l'Institut d'Estudis Catalans i, com a tal, té caràcternormatiu Fins ara, l'obra de referència normativa havia estat la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra, publicada per HEC el 1
Soci/a Abacus 70,30€
PVP 74,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Esta obra consta de dos volúmenes: Fabra: Gramàtica catalana y Pompeu Fabra: Vida i obra.
Soci/a Abacus 30,81€
PVP 32,43€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquest llibre dóna una visió general de la gramàtica del text a partir dels mecanismes de cohesió, p
Soci/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Producte sense stock
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Dic
Soci/a Abacus 19,95€
PVP 21,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 17,38€
PVP 18,30€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 26,60€
PVP 28,00€
Producte sense stock
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 18,95€
PVP 19,95€
Producte sense stock
Has afegit la quantitat màxima disponible.