Llibres de gramàtica i vocabulari en català

Aquest és un llibre de consulta ràpida de la conjugació dels verbs catalans. Qualsevol dubte que se li pugui presentar a l’usuari sobre qualsevol verb, el podrà resoldre consultant en l’índex de verbs el verb que li interessi, el número del costat el remetrà al verb model segons el qual es conjuga. Només cal fer la comparació entre el verb que es busca i el seu model i el dubte estarà resolt. L'’índex d'’Els verbs conjugats inclou tots els verbs (més de 8.800) continguts en el Diccionari de l’'Institut d’Estudis Catalans, el diccionari normatiu de la llengua catalana. Aquesta edició ha estat actualitzada per recollir els canvis ortogràfics derivats de la nova Ortografia de la Llengua Catalana publicada recentment per l’'IEC.
Socis 5,65€
5,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Activitats de gramàtica. Català bàsic Editorial Teide ISBN 9788430734191
Socis 26,12€
27,49€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La Gramàtica de la llengua catalana és la gramàtica oficial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Ha estat pensada com la gramàtica normativa de referència del segle XXI. A diferència de la de Pompeu Fabra, que era una gramàtica d’autor, la de l’IEC és una obra col·lectiva, oberta a la participació d’experts diversos i consensuada en el si de la Comissió de Gramàtica i la Secció Filològica, i ratificada pel Ple de l’IEC. La Gramàtica de la llengua catalana dóna continuïtat a la normativa gramatical que Pompeu Fabra va establir l’any 1918, i es presenta més completa i actualitzada. No introdueix, doncs, canvis substancials, sinó matisos i més flexibilitat, i amplia i detalla la gramàtica de Fabra per donar resposta a qüestions que aquest no va plantejar o que va apuntar molt esquemàticament. Al mateix temps, incorpora les solucions avalades per la tradició i el prestigi social que encara no tenien el reconeixement per part de la norma. L’obra es caracteritza perquè presenta la norma partint de la descripció gramatical i atenent al marc geogràfic (els parlars) i social (és a dir, els diferents registres), així com, més esporàdicament, a la dimensió oral i escrita. També presenta en primer terme i d’una manera neutra els fets generals que són vàlids en tots els territoris del domini lingüístic català i en tots els registres, i concreta en quins parlars i registres són vàlids els restants, i si una determinada forma és o no és acceptable.
Socis 70,30€
74,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Manual de reforç de l'ortografia catalana, amb moltes activitats.
Socis 29,92€
31,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La ''Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua'' (GBU) forma part del conjunt de gramàtiques institucionals de l'Institut d'Estudis Catalans. És la gramàtica de caràcter descriptiu i normatiu destinada al gran públic i a l'escola. Està redactada d'una manera clara i entenedora, amb una organització basada en quadres resum i remarques normatives i d'ús que contenen múltiples exemples. És una gramàtica orientativa sobre els usos formals propis dels mitjans de comunicació, de l'escola i de l'Administració.
Socis 27,55€
29,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Forma part de les tres obres normatives fonamentals de la llengua catalana, al costat del Diccionari i de la Gramàtica, amb gran èxit de vendes l’un i l’altra. Obra indispensable que recull, sintetitza i explica tota la normativa ortogràfica vigent. Una edició necessària i esperada per tothom, per a facilitar l’aplicació de la normativa ortogràfica en tots els àmbits i les situacions comunicatives del català escrit.
Socis 17,10€
18,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La gramàtica pràctica del català és una obra per a aprenents de català dels nivells A1-B2 del Marc europeu de referència per a les llengües. Es tracta d'una gramàtica pedagògica a segona llengua. És una gramàtica per a un alumnat divers. S'ha concebut per a tots els aprenents joves i adults alfabetitzats que volen o necessiten conèixer el funcionament gramatical de la llengua catalana i posar-lo en pràctica mitjançant exercicis.
Socis 33,11€
34,85€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Alexandri, Ferran

Si te desenvuelves con comodidad hablando en catalán, pero tesientesinseguro cuando tienes que escribirlo, este libro será tu mano derecha.En él se explica de forma muy sencilla y pedagógica las principalesnormas de escritura de este idioma. No, no pretendemos que te conviertasen un experto, solo queremos ayudarte para que puedas escribirlocorrectamente, eligiendo las palabras y estructuras adecuadas y evitandolos errores y barbarismos. • Ejercicios test de autoevaluación — alfi nal de cadacapítulo encontrarás un ejercicio para que compruebes si has entendidobien la lección las soluciones están en la ficha del libro en la páginaweb www.paradummies.es • El todo y la parte — tanto si tienesuna gran curiosidady quieres leerlo entero, como si solo buscas respuesta a una dudapuntual, puedes usar este libro como desees • Con ejemplos, todo es más claro —expresiones habituales(bueno, y algunas más cultas también) y comparaciones con el español yotros idiomas próximos, para que te sea mucho más sencillo recordarlo • Si necesitas una base más amplia — siprecisas unosconocimientos previos de catalán, consigue un ejemplar de Catalán paraDummies, que se acompaña de unas pistas de audio a modo de ejemplos
Socis 16,10€
16,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El llibre de verbs de l'EnciclopèdiaLa manera més fàcil i ràpida de tenir la conjugació de qualsevol verb, regular o irregular.Més de 9.000 verbs conjugats en 74 models.Amb una introducció pràctica i completa sobre el verb en català.Amb totes les variants dialectals.El més pràctic, complet i actualitzat, i amb la garantia de Diccionaris de l'Enciclopèdia
Socis 4,75€
5,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Llompart, Ignasi

Gramati.cat és una eina bàsica per adquirir les nocions principals de la gramàtica, que resol de manera ràpida, intuïtiva i clara els dubtes o les vacil·lacions que es plantegi l'usuari de la llengua. Què hem d'escriure: causa comú o causa comuna? Els preus, es baixen o s'abaixen? Per què apostrofem l'ONU i no pas la UNESCO?... Hi trobareu... - Una gramàtica en fitxes. Cada fitxa s'entén o es llegeix per ella mateixa i, alhora, el contingut del llibre es llegeix com un recull ordenat de manera senzilla i innovadora, a l'abast de tothom. - El contingut adaptat a les noves prescripcions ortogrà-fiques i gramaticals de l'Institut d'Estudis Catalans. S'adreça a... - Persones usuàries habituals de la llengua catalana. - Alumnes amb habilitats corresponents al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència. - Qualsevol persona que hagi de consolidar el seu català o que vulgui tenir un bon nivell de català escrit.
Socis 14,72€
15,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Clua, Maria Jesús

Verbs.cat Editorial Barcanova ISBN 9788448943677
Socis 8,07€
8,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Apte+ Expressió escrita C1-C2 Editorial Àrbena ISBN 9788412235968
Socis 17,95€
18,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Mas, Marta

Gramàtica catalana de la A a la Z és la primera gramàtica d’ús de la llengua catalana ordenada alfabèticament, per tal d’agilitar la cerca d’un terme sense haver de llegir tot el capítol al qual pertany gramaticalment aquest terme. Recull les explicacions pel que fa a la forma dels termes gramaticals i també pel que fa a l’ús, tenint en compte l’adequació d’aquests termes en diferents contextos. Les explicacions són breus i senzilles i sempre van acompanyades d’exemples diversos amb un llenguatge col·loquial i planer. Hi ha exemples incorrectes, ratllats, perquè els usuaris vegin on poden incórrer en un error. Gramàtica catalana de la A a la Z va adreçada a tot tipus d’usuaris de la llengua que tenen unes necessitats immediates i concretes respecte a l’ús adequat i correcte de la llengua catalana. Està pensada perquè qualsevol persona que vulgui consultar una gramàtica, sigui estudiant de català o no ho sigui, pugui trobar de manera ràpida la solució a algun punt que desconeix o del qual dubta, sense haver de tenir coneixements complexos de gramàtica. I també per a donar als professors un text de referència on podran trobar respostes clares a temes que a vegades són difícils de resoldre. Gramàtica catalana de la A a la Z no està pensada per a lingüistes experts, que potser trobarien algunes explicacions innecessàries o poc acadèmiques, sinó per a usuaris que tenen unes necessitats immediates i concretes.
Socis 33,25€
35,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Hernandez Sonali, Lluis

Tots Els Verbs Editorial Teide ISBN 9788430774654
Socis 7,24€
7,62€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El conjunt de normes ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques que conformen la llengua actual.
Socis 18,95€
19,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Ginebra, Jordi

Esta obra consta de dos volúmenes: Fabra: Gramàtica catalana y Pompeu Fabra: Vida i obra.
Socis 31,73€
33,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Adhac 35X50 Verbs Catalans 9788418300547 Editorial Alfaomega ISBN 9788418300547
Socis 9,45€
9,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

S. N.

Gramàtica Catalana Editorial Teide ISBN 9788430780037
Socis 17,92€
18,86€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Activitats de gramàtica. Català elemental
Socis 27,26€
28,69€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Pellicer Borràs, Joan Enric

ARBENA Gramática de uso del valenciano Editorial Àrbena ISBN 9788493548308
Socis 15,20€
16,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Adhav ortografia/valencià Editorial Alfaomega ISBN 8436005166069
Socis 4,70€
4,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bolta, Marisa

Adreçat als alumnes que ja han assolit un nivell mitjà en l'aprenentatge de la llengua. Repàs d'aquells punts de morfosintaxi més difícils de dominar (l'expressió de la causa, de la conseqüència, de la possibilitat) així com dels barbarismes més usuals.
Socis 6,65€
7,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Adhav verbs valencians Editorial Alfaomega ISBN 8436005166151
Socis 4,70€
4,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La conjugació verbal, completa i actualitzada, amb totes les variants. Inclou l'enllaç al programa informàtic Winverbs (compatible únicament amb s.o. Windows de 32 bits), que permet consultar més de 8.000 verbs i fer milers d'exercicis.
Socis 18,95€
19,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.