Bachillerato

Socios 40,80€
42,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR B2 Advantage/SB Spanish
Socios 33,20€
34,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Història de la filosofia 2 BAT conté: el llibre de l'alumne, estructurat en 11 unitats, amb un cos informatiu central, preguntes i textos complementaris, i undossier d'activitat al final de cada unitat: en unesunitats s'analitza l'obra dels filòsofs previstes a les PAU (unitats d'autor)i en les altres s'enmarquen els autors treballats (unitats d'enllaç), i la guia didàctica, en paper i en format digital.
Socios 39,99€
42,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ECONOMIA 1R BATXILLERAT - *MED. INCLOU CODI SMARTBOOK Taula de continguts:1. Economia: la ciència de les decisions2. Creixementi organització3. La producció4. El mercat5. Tipus de mercat6. El mercat de treball7. El paper de l’Estat8. Indicadors i equilibri macroeconòmic9. Els comptes de l’Estat10. Diners,preus i política monetària11. El sistema fi nancer12. Comerç internacional13. Unió Europea i globalització14. Desequilibris de l’economia mundialPunts clau:Inclou un test de repàs al final de cada unitatEn aquesta nova ediciós'han inclòs nous enfocaments pedagògics:- Autoevaluacions sibjectives a l'inici, meitat i final de launitat- Treball colacoratiu amb al menys dues activitats cooperatives de cada unitat. Al tancament dela unitat, en la secció de prensa s'inclou una activitat extensa en forma de debat i al tancament del trimestre un projecte d'investigació cooperatiu vonculata alguna notícia d'actualitat que servirà de repàs del trimestre. - Activitat de debat - Matèria: ECONOMIA - Curs: BATXILLERAT 1 MATÈRIES COMU_ - Edat: 16 a 18 anys - Idioma: Català
Socios 36,05€
37,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 28,76€
34,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 20,42€
21,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG B1 Filosofia/16
Socios 39,71€
41,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 43,65€
45,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 51,20€
53,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,99€
42,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 43,65€
45,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC B1 Matemàtiques/16
Socios 43,65€
45,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC B2 Història/Roda
Socios 44,67€
47,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,95€
39,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN B1 Economía/15
Socios 40,80€
42,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 44,67€
47,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,67€
36,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 51,20€
53,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 8,68€
10,31€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,99€
42,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 51,20€
53,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,80€
42,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC B2 Matemàtiques/16
Socios 42,99€
45,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM E1 Prospects 1/WB
Socios 19,96€
23,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.