1º ESO

BUR BAR S1 Boy with Dark Secret
Socios 9,50€
10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DIFF S1 Les Reporters 1 A1.1/Cahier+CD
Socios 19,64€
23,32€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BAR S1 Gulliver's Travels
Socios 9,50€
10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF S1 Club Parachute/cahier pack
Socios 22,84€
27,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF S1 Club Parachute/Élève pack
Socios 32,76€
38,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S1 Situacions mate.teoria+act
Socios 22,92€
27,22€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,80€
47,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DIFF S1 Les Reporters 1 A1.1/+CD
Socios 29,52€
35,06€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 Think Ahead/SB
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S1 Spectrum/WB
Socios 23,81€
28,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BAR S1 Tom Sawyer
Socios 9,50€
10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF EVAS1 Un Etrange Voisin/19
Socios 12,16€
12,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,00€
43,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S1 Geografia i història/QA+DG/Situac
Socios 32,76€
38,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
NETWORK ESO 1. STUDENT'S BOOK Interactive classroom with integrated video - Materia: ANGLÈS - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
À PLUS 1 Tot el necessari per a l'aprenentatge de l'francès, tant per a escoles com per a estudiants de francès com a segona llengua de qualsevol edat. Llibres de curs, quaderns d'exercicis, preparació d'exàmens, francès professional i de negocis, mètodes d'autoaprenentatge, gramàtica, vocabulari, ortografia, redacció, pronunciació, lectures graduades amb àudio o sense de diferents nivells, complements pera l'interessat casual en aquest idioma, quaderns d'estiu i una selecció d'obres literàries recomanades ales escoles d'idiomes - Matèria: FRANCÈS- Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma:Francès
Socios 23,92€
28,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVF S1 Jeu de Mots/Cahier
Socios 17,32€
20,57€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 Advanced Think Ahead/SB
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 28,40€
33,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 36,99€
39,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socios 39,92€
47,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,80€
47,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.