Libros de texto de Ciclo infantil - Curso 2021-2022

En Abacus tenemos todos los libros de texto de educación infantil que necesiten tus hijos e hijas: de primer ciclo (desde el nacimiento hasta párvulos) y segundo ciclo (hasta preescolar). Descubre nuestros cuadernillos y lecturas para niños y niñas entre 1-5 años y compra en nuestra tienda en línea.

ANIBV P5 Matemáticas ABN 2
Socio/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP P5 Archie's World B/CB
Socio/a Abacus 24,60€
PVP 25,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP P4 Show&Tell 2/Numeracy
Socio/a Abacus 12,06€
PVP 12,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALG P4 Proyecto/Palomitas de maiz
Socio/a Abacus 100,70€
PVP 106,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Libro del alumno con acceso al Students App en NAVIO.
Socio/a Abacus 26,50€
PVP 27,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI P4 Entorno/¿Como me ../Mini tribu/17
Socio/a Abacus 9,88€
PVP 10,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els nous projectes Explora d'SM presenten una innovadora aposta metodològica basada en el descobriment i l'aprenentatge significatiu, manipulatiu i vivencial.Faciliten l'aprenentatge de tots els alumnes, teninten compte les seues característiques personals i la seua manera única d'aprendre i de conéixer el món. ElsProjectes Explora potencien la iniciativa dels alumnes, la seua participació activa i la seua capacitat d'autogestió, perquè siguen els verdaders protagonistes del seu procés d'aprenentatge. Estes són les clausd'Explora: *                    Aprenentatge basat enla comprensió *                    Educació emocional *                    Intel·ligències múltiples *                    Aprenentatge cooperatiu
Socio/a Abacus 19,72€
PVP 20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els nous projectes Explora d'SM presenten una innovadora aposta metodològica basada en el descobriment i l'aprenentatge significatiu, manipulatiu i vivencial.Faciliten l'aprenentatge de tots els alumnes, teninten compte les seues característiques personals i la seua manera única d'aprendre i de conéixer el món.ElsProjectes Explora potencien la iniciativa dels alumnes, la seua participació activa i la seua capacitat d'autogestió, perquè siguen els verdaders protagonistesdel seu procés d'aprenentatge.Estes són les claus d'Explora:Aprenentatge basat en la comprensióEducació emocionalIntel·ligències múltiplesAprenentatge cooperatiu
Socio/a Abacus 19,72€
PVP 20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els nous projectes Explora d'SM presenten una innovadora aposta metodològica basada en el descobriment i l'aprenentatge significatiu, manipulatiu i vivencial.Faciliten l'aprenentatge de tots els alumnes, teninten compte les seues característiques personals i la seua manera única d'aprendre i de conéixer el món. ElsProjectes Explora potencien la iniciativa dels alumnes, la seua participació activa i la seua capacitat d'autogestió, perquè siguen els verdaders protagonistes del seu procés d'aprenentatge. Estes són les clausd'Explora: *                    Aprenentatge basat enla comprensió *                    Educació emocional *                    Intel·ligències múltiples *                    Aprenentatge cooperatiu
Socio/a Abacus 19,72€
PVP 20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Con el proyecto de Matemáticas Activas de SM para Infantil, los niños desarrollarán el pensamiento lógicoy aprenderán de una forma vivencial, manipulativa y grupal, conceptos matemáticos básicos relacionados conlos siguientes bloques de contenido: Geometría y propiedades de los objetos, Medida y relaciones espacio-temporales, Lógica y resolución de problemas, Númerosy operaciones
Socio/a Abacus 34,04€
PVP 35,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 3,80€
PVP 4,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 11,07€
PVP 11,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Manualitats relacionades amb les nostres celebracions.
Socio/a Abacus 1,61€
PVP 1,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Activitats de grafomotricitat que parteixen de propostes vivencials per consolidar el traç. Inclou una pissarra i un retolador de tinta esborrable.
Socio/a Abacus 1,61€
PVP 1,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Serafí és el nou Projecte d'Editorial Casals destinata la iniciació en la fe catòlica dels infants de 3 a5 anys. Un Projecte que abasta tant l'àmbit escolarcom el familiar, ja que està pensat perquè els més petits comencin a introduir-se en la formació religiosaacompanyats de la mà dels mestres i també de la sevafamília. D'una manera didàctica i amena, per mitjà de les narracions dels episodis bíblics (amb format deconte i de vídeo), cançons, les activitats dels quaderns, i la mascota de l'àngel Serafí, els nens i nenes coneixeran l'existència de Déu i aprendran a comunicar-s'hi amb les primeres oracions.
Socio/a Abacus 21,28€
PVP 22,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La carpeta inclou: Blocs de descoberta, Estacions, festes i cançons, Mira, conilleta!, Pautes d'actuació conjunta, Desplegables, CD i Adhesius.
Socio/a Abacus 9,88€
PVP 10,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Help with Homework is a fun way to link school and home learning, helping children reinforce key skills.With expert-reviewed exercises designed for the latestcurriculum,. A revised and updated edition of this popular series, bringing it in line with the latest curriculum. Fun, age appropriate activities help children develop core maths and literacy skills. Colourfuldesign and reward stickers motivate learners, makingthis series the ideal preparation for preschool.
Socio/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els nous projectes Explora d'SM presenten una innovadora aposta metodològica basada en el descobriment i l'aprenentatge significatiu, manipulatiu i vivencial.Faciliten l'aprenentatge de tots els alumnes, teninten compte les seues característiques personals i la seua manera única d'aprendre i de conéixer el món. ElsProjectes Explora potencien la iniciativa dels alumnes, la seua participació activa i la seua capacitat d'autogestió, perquè siguen els verdaders protagonistes del seu procés d'aprenentatge. Estes són les clausd'Explora: *                    Aprenentatge basat enla comprensió *                    Educació emocional *                    Intel·ligències múltiples *                    Aprenentatge cooperatiu
Socio/a Abacus 19,72€
PVP 20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els nous projectes Explora d'SM presenten una apostametodològica innovadora basada en el descobriment i l'aprenentatge significatiu, manipulatiu i vivencial.Faciliten l'aprenentatge de tots els alumnes tenint en compte les seues característiques personals i la seua manera única d'aprendre i de conéixer el món. Elsprojectes Explora potencien la iniciativa dels alumnes, la seua participació activa i la seua capacitat d'autogestió perquè siguen els vertaders protagonistesdel procés d'aprenentatge. Estes són les claus d'Explora: * Aprenentatge basat en la comprensió * Educacióemocional * Intel·ligències múltiples * Aprenentatgecooperatiu
Socio/a Abacus 19,72€
PVP 20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 20,90€
PVP 22,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte La galàxia de les lletres s'estructura ensis quaderns en versió pauta i enquadernats en espiral. Tots inclouen un full d'adhesius per a la realització d'activitats.Nivell 1. Un quadern en format mésgran per a afavorir l'adaptació dels alumnes. Treballa tant la grafomotricitat com la discriminació visuali auditiva de les vocals.Nivell 2. Treballa les vocals i, u, a, e, o.Nivell 3. Treballa les consonants l,p, m, s, t, d, n, f.Nivell 4. Treballa les consonants b, v, r, c, q, g, ç, z.Nivell 5. Treballa les consonants j, h, ll, l·l, ny, x, w, k.Nivell 6. Treballa els dígrafs tj, tg, ig, tx, gü i els grups consonàntics pl, pr, bl, br, fl, fr, dr, tr, cl, cr, gl, gr.És recomanable la utilització del nivell 1 en tres anys,el nivell 2 en quatre anys i la resta dels nivells encinc anys, però ha de ser cada mestre quidecidisca com abordar el procés lectoescriptor i en quin momentutilitzar cadanivell, atenent les necessitats dels seus alumnes.Algunes consideracions generals dels quaderns són:* Totes les lletres es presenten amb un conte, que introduïx els personatges. La lletra es treballa de manera lúdica i atractiva per als xiquets. El conte es mostra en quatre vinyetes amb el text en el revers.* El treball de cada lletra seguix les mateixesfases d'aprenentatge: discriminació auditiva, visual,grafia (majúscula i minúscula), síl·labes i paraules.* La grafia de totes les lletres inclou els enllaçosinicials i finals.* La disminució de la grandària deles pautes per a l'escriptura al llarg dels quadernsés progressiva, amb la finalitat de fer l'aprenentatge més seqüenciat.* S'inclouen activitats en alguns reversos, que faciliten l'adaptació a les necessitatsdels alumnes en el procés d'aprenentatge. També s'inclouen alguns recursos lingüístics, com ara endevinalles, poesies...La galàxia de les lletresoferix dos llibres de lectura que continuen amb el protagonisme dels personatges. El primer dels llibres seguix la mateixa seqüència d'aprenentatge de les lletres, per la qual cosa es pot utilitzar simultàniament amb els quaderns.Els llibres de lectures proposen activitats de comprensió lectora per a treballar sobre el paper, i inclouen dos fulls d'adhesius per a motivar l'aprenentatge.Lectures 1. Presenta totes les lletres de l'abecedari en el mateix ordre que els quaderns.  Treballa les síl·labes directes i inverses de les lletres, paraules i textos il·lustratsbreus.Lectures 2. Se centraen els grups consonàntics i les síl·labes travades, ipresenta textos més complexos, amb tipologia textualdiferent i amb la introducció dediferents tipus de lletra.
Socio/a Abacus 14,21€
PVP 14,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Castoria para la etapa de Educación Infantil (3-6 años) es un método globalizado que tiene como objetivo principal transformar al niño para ayudarlo a crecer potenciando su autonomía personal y autorregulación, centrando la atención en las habilidades socioemocionales para mejorar su cognición social y para que intervenga en la mejora de su entorno más cercano. Con Castoria se asegura también el aprendizaje formal (grafomotricidad, numeración, conocimiento delentorno...)’ y el aprendizaje para la vida, para un desarrollo de manera armónica, integral y sostenible.Castoria se apoya en las últimas investigaciones en neuroeducación para sentar las bases del aprendizaje de los alumnos, desarrollando las funciones ejecutivasacordes a su edad. Se dota a los alumnos de estrategias que le ayudarán a autorregularse a la hora de gestionar sus procesos de trabajo y aprendizaje (memoriade trabajo, control atencional, inhibición del impulso y resolución de problemas).Con el trabajo de las habilidades sociales, mediante una variedad de dinámicas socioemocionales y juegos dramáticos, se fomenta que los alumnos identifiquen sus emociones y aprendana gestionarlas en relación con los otros, al tiempo que aprenden otras habilidades sociales para una buenaconvivencia. Castoria ofrece herramientas para trabajar la cultura maker con el objetivo de que los alumnos, a través de un aprendizaje activo, busquen soluciones creativas a problemas de forma colaborativa, para que piensen, busquen, hagan, diseñen... para llegara una construcción colectiva de conocimiento. En Castoria se apuesta por el juego como herramienta de aprendizaje, iniciando así a los alumnos en la gamificación, que permitirá desarrollar las habilidades múltiples de una forma lúdica y en colaboración con los compañeros. Se empieza también a incluir en la dinámicahabitual de las clases la cooperación, de una forma tranquilla y eficaz, con sencillas propuestas de destrezas cooperativas para incorporar en las dinámicas habituales del aula.Porque los niños de estas edades también serán personas mayores y lo importante es no olvidar la idea de que, entre todos, con nuestras actuaciones, podemos contribuir a transformar el mundo, Castoria incluye propuestas de Aprendizaje servicio para iniciar en esta metodología. Castoria incluye, además, propuestas de trabajo de inglés con contenidos del método: fichas, vocabulario, canciones y cuentos.
Socio/a Abacus 33,21€
PVP 34,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Guau parte de la necesidad de ofrecer a los maestros de Infantil un material que les facilitela tarea del aula y el aprendizaje del alumno de forma significativa y motivadora, sea cual sea su ritmo de aprendizaje. Hemos querido incorporar en él las sugerencias que hemos recibido de vosotros, los profesores, para crear un método que atienda a todos aquellosque queréis trabajar los centros de interés fundamentales en esta etapa pero incorporando temáticas actualizadas.El número de fichas que os ofrecemos en cadatrimestre permite que podáis incorporar aquellos proyectos que van surgiendo a lo largo del curso y que dan identidad a vuestros centros. Por otro lado, hemosquerido incorporar otros materiales didácticos de interés como los libros informativos, las láminas borrables (Mi tableta mágica) y el material manipulativo para el desarrollo de las capacidades de lógica matemática, que os faciliten la tarea del aula y la atenciónde la diversidad del alumnado. Y por último, comprometidos con el desarrollo integral de alumno, no hemosquerido dejar de lado la atención a la educación emocional, que nos permitirá desarrollar competencias para crecer sanos y felices y conseguir un mayor bienestar y una sociedad más humana y más respetuosa.El proyecto Guau tiene un enfoque globalizador que integralas distintas áreas del currículo y gira en torno a los centros de interés. Es un método centrado en el trabajo de las fichas, como resultado de un trabajo previo cuyo desarrollo son las propuestas de la guía, yen la lectura de cuentos y otros libros informativos.Atención a la diversidadCada alumno tiene un ritmo deaprendizaje diferente y unas capacidades distintas,pero nuestra labor es descubrir cuáles tienen más desarrolladas para, a través de ellas, conseguir estimular las demás. En este sentido, hemos propuesto unos materiales manipulativos que permiten el razonamientodesde la propia experiencia. El desarrollo grafomotory de las destrezas también es fundamental en esta etapa y, por ello, los materiales de Guau trabajan estos aspectos de forma específica y adaptable al ritmo de cada uno.Educación integral y en valoresEl proyectoGuau apuesta por una educación desde todos los ámbitos, y así lo pone de manifiesto su completa oferta demateriales y la orientación de cada uno de ellos. Laeducación emocional es la base de la adquisición progresiva de hábitos y comportamientos deseables, por eso se trabaja desde los materiales. A lo largo de todo el proyecto, también tiene especial importancia elestímulo del pensamiento crítico, con el fin de que los alumnos se planteen cuestiones y lleguen ellos mismos a conclusiones (Aprender a pensar). En este sentido están orientados los materiales destinados a fomentar la curiosidad por el entorno que les rodea.Motivación del alumnoEl refuerzo positivo y la motivación del alumno son aspectos fundamentales para potenciar el aprendizaje y el desarrollo del niño. Con este objetivo, Guau ha creado un motivador hilo conductor protagonizado por unas mascotas entrañables con las que los alumnos empatizarán y aprenderán a enfrentarse a situaciones cotidianas. Del mismo modo, confiamos en el uso de las TIC como una práctica herramienta para potenciar la atención y el trabajo colectivo.Hilo conductorGuau apuesta por la educación emocional a travésde su magnífico hilo conductor y es una de sus señasde identidad más relevantes. El proyecto está protagonizado por tres cachorros de perro muy especiales.Las historias que protagonizan recrean situación es cotidianas, aunque tienen un detalle de magia, para atraer la imaginación de los alumnos. Con todo ello, el proyecto Guau propiciará un clima único en tu aula.
Socio/a Abacus 33,21€
PVP 34,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMV P5 Castoria 3 tr./19
Socio/a Abacus 33,21€
PVP 34,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de texto infantil online

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de libros de texto infantil para niños y niñas de entre 1 y 5 años. Disponemos de recopilaciones de cuentos para fomentar la lectura, cuadernillos de vacaciones con actividades prácticas, cuadernos para trabajar la preescritura, repasar los números, las sumas y las restas, las letras del alfabeto y mucho más.