Cuadernos complementarios de texto

Otras categorías
Socio/a Abacus 5,70€
PVP 6,00€
Socio/a Abacus 15,86€
PVP 16,70€
VVC E1 Matemàtiques/Practicamat
Socio/a Abacus 19,80€
PVP 20,90€
MGHC E Cal.ligrafia/Bona lletra 02
Socio/a Abacus 11,35€
PVP 11,95€
Los Cuadernos de vacaciones para Educación Primaria están diseñados para que el alumnado repase durante el verano los contenidos aprendidos durante el curso, buscando la complicidad del niño, dentro de un planteamiento pedagógico decididamente sistemático. Cuaderno de vacaciones para niños y niñas de 6º de Primaria
Socio/a Abacus 14,48€
PVP 15,24€
GP E Problemes 07/Divisió,X fins 99999
Socio/a Abacus 5,46€
PVP 5,75€
El Projecte d'Activació de la Intel·ligència (PAI 2000) té dos objectius: - Exercitar les habilitats i desenvolupar les aptituds que són a la base de qualsevolaprenentatge. - Ajudar a crear en els nens i nenes la capacitat de gestionar el seu aprenentatge, que vagin entrant pels camins de l'aprendre a aprendre. Pelque fa al primer objectiu, preferentment es potenciauna actitud de millora de la percepció i de l'atenció, s'incideix en la consciència dels processos de lamemòria, del pensament i del llenguatge, es té present l'estructuració de l'espai i del temps, s'entra enla psicomotricitat i l'expressió artística i es reflexiona sobre el coneixement personal i les competències socials. Amb el segon objectiu es facilita la mediació verbal. L'educadora o l'educador és el mediador.El diàleg, la conversió de la classe en comunitat derecerca fa que -a poc a poc, pacientment- vagi creixent el procés d'humanització, de personalització.
Socio/a Abacus 10,17€
PVP 10,71€
Vacaciones. Comprensión lectora: un repaso divertido de las claves de la comprensión de textos escritos con adivinanzas, trabalenguas, recetas de cocina, cartas, poemas... Para recordar en verano las claves esenciales de la lectura, de forma lúdica y didá
Socio/a Abacus 10,92€
PVP 11,50€
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials. Les claus del projecte són: PROJECTE GLOBAL Seqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapa d'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat. COMPETÈNCIES Orientacap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INNOVACIÓ Acompanya els mestres en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITAT Ofereix nous recursos alsmestres, situant la guia didàctica digital com a eixcentral de l'activitat docent en diàleg constant entre el material imprès i els recursos de la web. COMPROMÍS S'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socio/a Abacus 15,22€
PVP 16,06€
VVV E3 Vacances amb els Ròbits
Socio/a Abacus 15,72€
PVP 16,55€
Quadern d'activitats de Matemàtiques complementari del treball que es proposa en el llibre de curs de l'alumne. Fungible i amb opcions d'organitzar el treball segons les necessitats de cadascú. Conté un quadern amb els continguts clau del curs. Podeu trob
Socio/a Abacus 14,93€
PVP 15,76€
MGHC E Cal.ligrafia/Bona lletra 3
Socio/a Abacus 11,35€
PVP 11,95€