Seguimos operativos 🚚 Infórmate aquí

Cuadernos de refuerzo de Generales

Otras categorías
Cuadernos con actividades divertidas: dibujar, colorear, ordenar, seguir la li&#x00301,nea, laberintosy ma&#x00301,s ejercicios, para entretenerse y seguirdesarrollando durante las vacaciones los diferentesaprendizajes adquiridos en el curso escolar.
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquests quaderns consten d?un seguit d?activitats encaminades a un òptim desenvolupament de les capacitatscognitives amb l?objectiu d?aconseguir que els infants es relacionin millor amb el seu entorn. Es treballa l?atenció, la percepció, la memòria, el pensament,el llenguatge i el raonament lògic a partir d?activitats plantejades de forma atractiva i lúdica. És important aprofitar la plasticitat cerebral dels infants en aquesta etapa de l?Educació Infantil, per treballarles funcions cognitives tan vinculades amb l?aprenentatge. Aquest material consta d?un quadern per curs iserà útil tant en el context escolar com en el familiar.
Socio/a Abacus 8,55€
PVP 9,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMC E1 Vacances/18
Socio/a Abacus 12,35€
PVP 13,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de ejercicios de lenguaje básicos de 5º curso de primaria parapreparar el paso a 6º curso de primaria. Cuadernos escolares muyadecuados para el repaso en verano y para el uso de los mismos en elprimer trimestre del curso para valorar el nivel del alumno/a.CONTENIDO: – El nombre: clases. – Género y número. – Utilización deldiccionario. – Ordenar palabras y frases. – Los determinantes. – Lassílabas. – Sufijos y prefijos. – Aumentativos, diminutivos ydespectivos. – Comprensión y expresión de textos variados. – Eladjetivo. – Diptongo y triptongo. – Los pronombres personales. – Elhiato. – Palabras primitivas, derivadas, sinónimas y antónimas. –Palabras polisémicas. – Familias de palabras. – Frases: sentido real yfigurado. – El adverbio. – Las preposiciones. – Refranes, comparaciones,– La oración: sujeto y predicado. – Ortografía básica: o Mayúsculas. oAcentuación. o b / v, g / gu / gü, h, c / q / k, s / x
Socio/a Abacus 5,70€
PVP 6,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMC E3 Vacances/18
Socio/a Abacus 12,35€
PVP 13,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Una col lecció de quaderns de vacances elaborat amb molta cura, ambtemes seleccionats per aconseguir diploma. Es un llibre de textindispensable, en el que els nenes comprovaran que han millorat els seusconeixements.
Socio/a Abacus 12,84€
PVP 13,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,84€
PVP 13,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Pensajocs és una col.lecció de quaderns que té com aobjectiu estimular les principals funcions cognitivesdels infants. S'hi proposen una gran varietat d'activitats que fan referència a atenció, memòria, percepció, llenguatge, pensament i raonament lògic. En moltes d'aquestes activitats, els infants no només haurande pensar i raonar sinó que també hauran d'utilitzarl'enginy a l'hora de trobar-ne la solució. Tenint encompte que aquestes funcions cognitives estan a la base de tot el procés d'aprenentatge, Pensajocs esdevindrà una eina de gran utilitat per tal de millorar elrendiment escolar dels infants. També serà molt útilper als infants que presentin dificultats en alguna de les funcions cognitives (manca d'atenció i concentració, de capacitat de raonament, de memòria...) Aquesta col.lecció consta de sis quaderns, un per cada curs de l'Educació Primaria. En cada quadern, s'hi plantegen activitats de forma lúdica i divertida. Mitjançant un personatge, que serà diferent a cada quadern, s'hi expliquen algunes curiositats i s'hi plantegen enigmes que els infants hauran de resoldre.
Socio/a Abacus 6,08€
PVP 6,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquestes vacances t'ho passaràs molt bé repassant el que has après a l'escola amb aquests llibres tan divertits pensats pels més petits. La Lara, en Lluc i en Lluís et conviden a jugar i a aprendre amb ells i les seves mascotes: en Timi, el mico, i en Za
Socio/a Abacus 8,50€
PVP 8,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuadernos con actividades divertidas: dibujar, colorear, ordenar, seguir la li&#x00301,nea, laberintosy ma&#x00301,s ejercicios, para entretenerse y seguirdesarrollando durante las vacaciones los diferentesaprendizajes adquiridos en el curso escolar.
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,84€
PVP 13,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.