Hawa

Otras categorías
RICH E5 Go! 5/AB
Socio/a Abacus 25,77€
PVP 27,13€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S4 Way to English/WB
Socio/a Abacus 24,37€
PVP 25,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S1 Castellano/Comenta/15
Socio/a Abacus 43,82€
PVP 46,13€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPF S4 En Spirale/Cahier Pack/16
Socio/a Abacus 28,22€
PVP 29,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E5 Problemes/Deca
Socio/a Abacus 25,30€
PVP 26,63€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 22,33€
PVP 23,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socio/a Abacus 17,52€
PVP 18,44€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socio/a Abacus 15,91€
PVP 16,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E1 Socials-naturals/Duna
Socio/a Abacus 34,68€
PVP 36,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,45€
PVP 29,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG S4 Plàstica-quadern/Atòmium
Socio/a Abacus 15,58€
PVP 16,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
FEM-HO PER PROJECTES CM 2 SALUT Proposta innovadora que permet treballar per projectes ambels alumnes. Cada projecte té una guia digital i eines per al mestre, material per treballar col·lectivament i una Carpeta d'aprenentatge per a l'alumne. Amb el projecte ''A l'escola fem salut'' els alumnes exploraran el concepte de salut en tota la seva amplitud ivaloraran les accions que l'afavoreixen i les que laperjudiquen. - Materia: PROJECTES - Curs: - - Edat: 8 a 10 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 15,63€
PVP 16,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.