Hawa

Otras categorías
SAN FPB Lengua-cuaderno 2/15
Socio/a Abacus 13,82€
PVP 14,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E3 Matemáticas-cuaderno 3/Aprender Crecer
Socio/a Abacus 8,17€
PVP 8,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S1 Tecnologia/15
Socio/a Abacus 42,99€
PVP 45,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E3 Matemàtiques/15
Socio/a Abacus 40,61€
PVP 42,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANIB E4 Matemàtiques/15
Socio/a Abacus 42,23€
PVP 44,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S3 Geografia i història/GiH
Socio/a Abacus 44,08€
PVP 46,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E6 Matemàtiques-quadern 12 12/Nou i mig
Socio/a Abacus 4,32€
PVP 4,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
APRENC AMB PROJECTES és una proposta per a Educació Primária d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinámiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinámiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació. En el projecte Planeta SOStenible es treballen continguts de les árees de Ciènciessocials i de Ciències de la naturalesa que serveixend’eix vertebrador, i continguts de Matemátiques, de Llengua i de Plástica que es treballen d’una manera més instrumental. Com a repte, els alumnes han de fer una proposta d’estalvi energètic que faça més sostenible el seu entorn. Han de presentar el treball que faran en una fira al seu centre.
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA ofrece un tratamiento integral en el área de Tecnología, cuyas principales señas de identidad son:- PARTIMOS DE INTERROGANTES Y SITUACIONES PRÓXIMAS AL ALUMNO: Con imágenes e ilustraciones contextualizadas muy afines a la realidad más cercana, para provocar la motivación por aprender y conseguir asíun aprendizaje significativo.- APOSTAMOS POR LA APLICACIÓN Y LA PRÁCTICA:  Es necesario comprender para aprender y aprender haciendo. Proponemos aplicar los métodos del proceso tecnológico a través de propuestassencillas en el aula que obliguen a los alumnos a participar activamente en su aprendizaje, y además planteamos y desarrollamos un proyecto más global en el apartado Proyectos.- SAVIADIGITAL TE OFRECE UN ENTORNODE TRABAJO PERSONAL: Integra herramientas del mundodigital que enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de la ciencia, y diversificamos el tipo de actividades.
Socio/a Abacus 47,60€
PVP 50,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E5 Castellano/Pack/Saber Hacer
Socio/a Abacus 42,23€
PVP 44,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S3 Think Ahead/WB català
Socio/a Abacus 24,84€
PVP 26,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF S2 Club Parachute/cahier pack
Socio/a Abacus 26,84€
PVP 28,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.