Libros de texto de 2º de Primaria

Otras categorías
Socio/a Abacus 7,84€
PVP 8,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Más Savia para Lengua tiene como objetivodesarrollar en los alumnos la capacidad de comunicarse eficazmente. Para ello, se trabajan las diferentesdestrezas lingüísticas, tanto de forma global, en situaciones comunicativas afines con el entorno y los gustos de los alumnos, como desde la construcción particular de cada concepto gramatical y de las diferentes tipologías textuales. En Más Savia se ha actualizado la progresión de la lectoescritura para facilitar el acercamiento a las letras que dificultan el aprendizaje por sus similitudes fonéticas y ortográficas. Las lecturas de cada unidad están protagonizadas por lapandilla de la ardilla. Se trata de un grupo de niños, cada uno de los cuales representa una inteligenciadiferente, que se reúnen todos los días alrededor dela ardilla Rasi y su chistera para contar historias.En este cuaderno de trabajo encontrarás actividadesplanteadas a partir de situaciones comunicativas parareforzar los contenidos del libro del alumno. En 1º.se encuentran disponible en la versión pauta o cuadrícula.
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV E2 Cifra 10/Multiplicación por 1 cifra
Socio/a Abacus 4,84€
PVP 5,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Colección de lecturas graduadas para niños de primaria. Charlie, el protagonsita, viva diferentes aventuras y descubrimientos ambientados en el Reino Unido.
Socio/a Abacus 7,69€
PVP 8,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
3,70€ Socio/a Abacus 3,51€
3,90€ PVP 3,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballaraquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiquesi la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts decada curs.
Socio/a Abacus 3,04€
PVP 3,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 16,05€
PVP 16,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Pensajocs és una col.lecció de quaderns que té com aobjectiu estimular les principals funcions cognitivesdels infants. S'hi proposen una gran varietat d'activitats que fan referència a atenció, memòria, percepció, llenguatge, pensament i raonament lògic. En moltes d'aquestes activitats, els infants no només haurande pensar i raonar sinó que també hauran d'utilitzarl'enginy a l'hora de trobar-ne la solució. Tenint encompte que aquestes funcions cognitives estan a la base de tot el procés d'aprenentatge, Pensajocs esdevindrà una eina de gran utilitat per tal de millorar elrendiment escolar dels infants. També serà molt útilper als infants que presentin dificultats en alguna de les funcions cognitives (manca d'atenció i concentració, de capacitat de raonament, de memòria...) Aquesta col.lecció consta de sis quaderns, un per cada curs de l'Educació Primaria. En cada quadern, s'hi plantegen activitats de forma lúdica i divertida. Mitjançant un personatge, que serà diferent a cada quadern, s'hi expliquen algunes curiositats i s'hi plantegen enigmes que els infants hauran de resoldre.
6,08€ Socio/a Abacus 5,78€
6,40€ PVP 6,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Lectojocs té com a objectiu treballar la lectura a partir d'activitats que ajuden a la comprensió i a l'adquisició d'una velocitat de lectura adequada. El plantejament de cada quadern permet un ús flexible, en funció del nivell lector de cada nen.
Socio/a Abacus 3,04€
PVP 3,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PRACTICA AMB BARCANOVA 5. EXPRESSIÓ ESCRITA - Materia: Expressió escrita català - Curs: PRIMÀRIA 2 - Edat: 7 a 8 anys - Idioma: Català
3,70€ Socio/a Abacus 3,51€
3,90€ PVP 3,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.