Libros de texto de ESO

Otras categorías
DYNAMIC 3 WB PK - Matèria: ANGLÈS- Curs: ESO 3 - Edat: 14 a 15 anys - Idioma:Anglès-britanic
Socio/a Abacus 23,34€
PVP 23,34€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S4 Biologia i geologia-Avança/16
Socio/a Abacus 24,72€
PVP 24,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S1 Spectrum/SB
Socio/a Abacus 33,36€
PVP 33,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF S2 Essentiel et plus/Cahier+CD
Socio/a Abacus 23,48€
PVP 23,48€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BIOLOGÍA I GEOLOGÍA 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos de continguts:documentals, notícies i pel·lícules relacionats amb el contingut de la matèria.Fotografies i il·lustracions científiquesper poder-sedescarregar.Interactius guia per visualitzar el procés d’una il·lustració científica.Interactius pràctics per crear o consolidarun coneixement. NOVETAT!Protocols experimentals en format imprimible. NOVETAT!Documentació per fer activitats.Rúbriques d’autoavaluació dels treballs de recerca científica. NOVETAT!Enllaços a webs oficials.Enllaços a simuladors.Resum interactiu de la unitat. NOVETAT! - Materia: BIOLOGIAI GEOLOGIA - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 33,14€
PVP 33,14€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S4 Biologia i geologia+Dos/BiG/17
Socio/a Abacus 34,72€
PVP 34,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
À PLUS 1 Tot el necessari per a l'aprenentatge de l'francès, tant per a escoles com per a estudiants de francès com a segona llengua de qualsevol edat. Llibres de curs, quaderns d'exercicis, preparació d'exàmens, francès professional i de negocis, mètodes d'autoaprenentatge, gramàtica, vocabulari, ortografia, redacció, pronunciació, lectures graduades amb àudio o sense de diferents nivells, complements pera l'interessat casual en aquest idioma, quaderns d'estiu i una selecció d'obres literàries recomanades ales escoles d'idiomes - Matèria: FRANCÈS- Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma:Francès
Socio/a Abacus 24,20€
PVP 24,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
À PLUS 2 Tot el necessari per a l'aprenentatge de l'francès, tant per a escoles com per a estudiants de francès com a segona llengua de qualsevol edat. Llibres de curs, quaderns d'exercicis, preparació d'exàmens, francès professional i de negocis, mètodes d'autoaprenentatge, gramàtica, vocabulari, ortografia, redacció, pronunciació, lectures graduades amb àudio o sense de diferents nivells, complements pera l'interessat casual en aquest idioma, quaderns d'estiu i una selecció d'obres literàries recomanades ales escoles d'idiomes - Matèria: FRANCÈS- Curs: ESO 2 - Edat: 13 a 14 anys - Idioma:Francès
Socio/a Abacus 24,20€
PVP 24,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVF S1 Jeu de Mots/Cahier
Socio/a Abacus 15,44€
PVP 15,44€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM S1 New Pulse 1/WB pack/19
Socio/a Abacus 21,96€
PVP 21,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF S2 Club Parachute/cahier pack
Socio/a Abacus 22,60€
PVP 22,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RICH S2 High Achievers/Workbook
Socio/a Abacus 26,52€
PVP 26,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Material Escolar Recomendado para Secundaria y Bachillerato