Libros de texto de ESO

Otras categorías
OUPF S1 Arobase 2E/Cahier pack
Socio/a Abacus 23,76€
PVP 23,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S1C Educació Física/15
Socio/a Abacus 30,84€
PVP 30,84€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S3 Diversitat/BIG
Socio/a Abacus 26,32€
PVP 26,32€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S1 Tecnologia/15
Socio/a Abacus 36,20€
PVP 36,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI S3 AVE/Texto gramática y vocabulario
Socio/a Abacus 14,88€
PVP 14,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S4 Together/WB
Socio/a Abacus 23,96€
PVP 23,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S2 New English in Use/WB
Socio/a Abacus 20,52€
PVP 20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió siguiel motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socio/a Abacus 38,00€
PVP 38,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Miguel Mihura (1905-1977) rompió con su primera obra, Tres sombreros de copa, los moldes del teatro de la primera mitad del siglo xx. Hombre genial, vividor, dibujante (Gutiérrez), periodista (La Ametralladora y La Codorniz), guionista (¡Bienvenido, Mr. M
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EP S3 Smart Time/WB pack
Socio/a Abacus 20,68€
PVP 20,68€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG S Cat al dia 02/Fonètica-ort.I
Socio/a Abacus 6,80€
PVP 6,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S3 Valors ètics+Annex/VLR
Socio/a Abacus 18,00€
PVP 18,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Material Escolar Recomendado para Secundaria y Bachillerato