Libros de texto de ESO

Otras categorías
EDBC S4 Matemàtiques/16
Socio/a Abacus 39,24€
PVP 39,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S2 English in Use/WB Català
Socio/a Abacus 20,52€
PVP 20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cultura i valors ètics 2 ESO (projecte Atòmium) és un llibre que presenta els continguts curriculars organitzats en 30 sessions de treball, aproximadament una per cada setmana del curs escolar. Els continguts s'estructuren en tres dimensions: la personal (enquè s'ajuda els alumnes a actuar amb autonomia en lapresa de decisions i a ser responsables dels propisactes), la interpersonal (en què es fomenta el diàleg) i la sociocultural (en la qual els alumnes aprenena comprendre i a valorar el nostre món, i a analitzarcríticament l'entorn).
Socio/a Abacus 15,92€
PVP 15,92€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S3 Way to English/WB
Socio/a Abacus 20,52€
PVP 20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPF S2 Arobase 2ED/Cahier Pack
Socio/a Abacus 23,76€
PVP 23,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S2 Geografia i història/16
Socio/a Abacus 36,20€
PVP 36,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BRS S2 Journey to the Centre of th
Socio/a Abacus 6,70€
PVP 7,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU S2 Física i química/Somlink
Socio/a Abacus 30,70€
PVP 30,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S4 Advanced Think Ahead/WB
Socio/a Abacus 20,52€
PVP 20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SGEL Facile! 1 2E/Élève
Socio/a Abacus 26,28€
PVP 26,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANIB S3 Geografia i historia/15
Socio/a Abacus 38,80€
PVP 38,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Ciències socials 4 ESO(projecte Atòmium) és unllibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial: els alumnes hi aprenen a observar, analitzar, reflexionar i actuar de manera crítica i responsable. S'acosta la geografia i lahistòria a la vida diària per a ajudar els alumnes ainterpretar el món que els envolta. Un llibre pensatperquè els alumnes siguin subjectes actius en el procés d'aprenentatge. La informació es combina amb activitats d'exercitació, competencials i procedimentals per fer servir o aplicar tant els coneixements com leseines en contextos significatius.
Socio/a Abacus 33,28€
PVP 33,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Material Escolar Recomendado para Secundaria y Bachillerato