Ciclos Formativos - Curso 2021-2022

Otras categorías
31,20€ Socio/a Abacus 29,64€
31,20€ PVP 29,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
UF 1. Atenció i cura de l'alimentació dels infants. NF1. Necessitats bàsiques: l'alimentació. NF2. L'alimentació als centres d'educació infantil. UF 2. Atenció i cura de l'activitat i els descans dels infants. NF3.Necessitats bàsiques: activitat i descans. UF 3. Atenció i cura de la higiene dels infants. NF4. Necessitats bàsiques: la higiene. UF 4. Programació dels hàbits d'autonomia personal. NF5. L'adquisició d'habits als centres d'educació infantil. UF 5. Intervenció en situacions de salutd'espacial dificultat.  NF6. Promoció de lasalut i prevenció d'accidents.  NF7. La salut en l'educació infantil.
Socio/a Abacus 28,50€
PVP 28,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGH CF GM Equipos Microinformáticos
43,95€ Socio/a Abacus 41,75€
43,95€ PVP 41,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGH CF GM Aplicaciones WEB
41,95€ Socio/a Abacus 39,85€
41,95€ PVP 39,85€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGH CF Inglés Comercio
38,45€ Socio/a Abacus 36,53€
38,45€ PVP 36,53€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGH CF GM Administración/Gestión/Comercialización/Pequeña Empresa
40,45€ Socio/a Abacus 38,43€
40,45€ PVP 38,43€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV CF Prueba de acceso/Matemáticas
36,00€ Socio/a Abacus 34,20€
36,00€ PVP 34,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
 El marketing en las empresas de imagen personal.  El cliente de los centros de imagen personal.  Atención al cliente y comunicación.  Las técnicas de venta.  Atencióna las quejas y reclamaciones.  Publicidad ypromoción en el centro estético.  Las técnicas del merchandising.
29,00€ Socio/a Abacus 27,55€
29,00€ PVP 27,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALTC CFGM Logíst.sanitària/Emergències
28,00€ Socio/a Abacus 26,60€
28,00€ PVP 26,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
UF 1. Incorporació al treball.   NF1. Què volsser quan siguis gran?   NF2. Trobar feina.   NF3. La relació laboral.   NF4. El temps de treball i la seva retribució.   NF5. La seguretat social.   NF6. Equips de treball, negociació i resolució de conflictes.   NF7. La participació a l'empresa. UF 2. Prevenció de riscos laborals.   NF8. Elements bàsics en la prevencióde riscos laborals.   NF9. Els riscos de la feina en l'àmbit sanitari i sociosanitari.   NF10.La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
Socio/a Abacus 29,00€
PVP 29,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP CF GM Empresa i administració
Socio/a Abacus 38,00€
PVP 38,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALT CFGM English for emergency/20
29,00€ Socio/a Abacus 27,55€
29,00€ PVP 27,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.