Libros de texto de 1º de Primaria

¿Tus hijos comienzan la Primaria? ¿Ya tienes la lista de material escolar que necesitan? ¡Has llegado al lugar indicado! En Abacus tenemos todo lo que necesitan los niños y niñas de la casa para que se inicien en la educación, como por ejemplo, los libros de 1º de Primaria y ¡mucho más! Te invitamos a echar un vistazo a nuestro catálogo completo y a comprar al mejor precio en nuestra tienda en línea.

Otras categorías
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socio/a Abacus 6,72€
PVP 7,11€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Música treballa l'aprenentatgea través de propostes pràctiques i molt motivadores,amb il·lustracions i dinàmiques que atrauen l'alumnei fomenten el seu gust per la música.És un projecteglobal, per a tota la Primària, elaborat per autors amb experiència, docents en actiu, músics professionals i pedagogs. Disposa d'una progressió acurada de continguts adaptada a cada nivell. El projecte segueix els postulats de la pedagogía musical activa. Ofereixuna metodología pràctica i es basa en recursos digitals com ara musicogrames, karaokes, karaogrames i activitats interactives. El treball pautat i per seccionsconfigure una proposta molt flexible adaptable a diferents nivells.Les cançons són molt atractives i de nova creació. Els recursos per al mestre organitzen, vinculen i pauten tots els materials. Permeten diferents maneres d'explotació dels continguts.
Socio/a Abacus 6,21€
PVP 6,57€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Queridos amigos roedores: el curso casi ha terminado y las vacaciones están a la vuelta de la esquina,así que he tenido una idea morrocotuda? ¿Qué os parecería venir a visitarme este verano a Ratonia?¡Juntos, pasaremos unas vacaciones superratónicas y osconvertiréis en enviados especiales de El Eco del Roedor! De 1º o 2º de primaria. Incluyesolucionario
Socio/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVF LE1 Enigme en Perigord
Socio/a Abacus 11,87€
PVP 12,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC E1 Ortografia catalana/quadern 02
Socio/a Abacus 5,37€
PVP 5,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
3 quaderns per curs, un per a cada trimestre. Coordinats amb els continguts dels llibres de text. Com a complement de la tasca diària a l'aula. Com a reforç enperíodes no escolars. Treball de la comprensió lectora, l'ortografia i la morfosintaxi. La tipologia d'activitats i els continguts es plantegen a partir d'unaanàlisi de les necessitats de l'alumnat que començaa sistematitzar la llengua, tant si és la seua llengua materna com si no.
Socio/a Abacus 7,14€
PVP 7,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Comboi és el llibre ideal per als alumnes que tenen el valencià com a llengua materna. Comboi disposa de materials complementaris: els Canyamel i els Fanalet.Treballa la comprensió a partir de textos de tipologies diverses i inclou, també, textos tradicionals valencians. Conté activitats de producció textual guiada.Potencia les habilitats d'escoltar, parlar, llegir iescriure. Introdueix la reflexió gramatical explícita a partir del 2n cicle. Té en compte especialment les activitats d'animació a la lectura. Planteja tasques específiques sobre competències bàsiques i, especialment, iniciativa emprenedora. Inclou autoavaluacionsen cada unitat i blocs de repàs dels continguts trimestrals. Recursos sonors i activitats digitals interactives per a l'alumnat.  ESCOLA ÀGILAquesta obra s'enquaderna en tres volums per a facilitar-ne l'ús escolar i disminuir el pes de les motxilles, però la comercialització es fa únicament de manera conjunta.  PERAL DOCENT PROGRAMACIÓ D'AULA FOTOCOPIABLES D'ATENCIÓA LA DIVERSITAT RECURSOS SONORS I ACTIVITATS DIGITALS
Socio/a Abacus 32,30€
PVP 34,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI E1 Pienso y hago 1/Problemas
Socio/a Abacus 4,67€
PVP 4,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI E1 Pienso y hago 2. Problemas
Socio/a Abacus 4,67€
PVP 4,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI E1 Pienso y hago 3. Problemas
Socio/a Abacus 4,67€
PVP 4,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 22,70€
PVP 23,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E1 Jo,tu,tots nosaltres/Camins Saber
Socio/a Abacus 13,56€
PVP 14,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E1 ¿Dónde vives tu?/1
Socio/a Abacus 21,17€
PVP 22,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF E1 Defis
Socio/a Abacus 25,37€
PVP 26,86€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BIL E1 Natural Science /WB/18
Socio/a Abacus 12,24€
PVP 12,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF E1 Defis/Cahier pack
Socio/a Abacus 19,38€
PVP 20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Se trata de un material preparado para repasar las Matemáticas de una manera divertida y no olvidar los contenidos básicos aprendidos durante el curso.
Socio/a Abacus 10,92€
PVP 11,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballaraquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiquesi la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts decada curs.
Socio/a Abacus 3,04€
PVP 3,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
1PRI MUSICA ACORDES + RECORT VAL ED19 Un projecte adequat a la càrrega horària de l’assignatura. La teoria s’aborda mitjançant propostespràctiques, a través de les quals l’alumnat aprén experimentant i vivint la música en primera persona. Això s’aconsegueix amb cançons originals i cançons tradicionals, danses, audicions actives, narracions i activitats de creació i interpretació.Els enregistraments de les peces clàssiques s’han fet amb l’Orquestra Simfònica de Bratislava. Inclou un mètode de flauta específic de 3r a 6é de Primària, amb una base musical lenta per a l’aprenentatge de la peça i una altra de tempo més animat per a lainterpretació final. Ofereix un material audiovisual ampli: Vídeos de danses i jocs de percussió. Vídeos d’instruments. Fragments de pel•lícules, òperes, etc. La guia del professorat és completa, precisa i molt pràctica. Incorpora una proposta digital potent. - Matèria:MÚSICA - Curs: PRIMÀRIA 1 - Edat: 6 a 7 anys - Idioma: Valencià
Socio/a Abacus 27,58€
PVP 29,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Naturals utilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica.Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel·ligències múltiples. Elprojecte més Saba de Ciències Naturals facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual de conceptes i la seua contextualització, amb il·lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Naturals cuida especialment la redacció i elvocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatgedels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupament de la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautat de la comprensió lectora. Per a progressar i anarsuperant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic. Els alumnes aprendran Ciències Naturals amb Ismael, un dels membres dela colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt i ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socio/a Abacus 26,69€
PVP 28,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Más Savia para el área de Ciencias de laNaturaleza utiliza diferentes herramientas y metodologías para motivar en el aprendizaje de las Ciencias,facilitar su comprensión y comprobar su aplicación.Nora, uno de los miembros de la pandilla de la ardilla,acompañará a los alumnos en este recorrido para contagiarles su espíritu inquieto, científico e investigador. Para lograr estos objetivos, los contenidos en cada epígrafe se organizan en tres fases de aprendizaje: Nos activamos, Comprendemos y Aplicamos , en las que se intercalan actividades que promueven el aprendizaje cooperativo. Muchos Nos activamos y Aplicamos seproponen en forma de talleres experimentales y las unidades se rematan con la sección Pienso y actúo , enlas que se plantea una situación-problema que se resuelve en el taller o mediante el uso de una herramienta concreta. La filosofía general del proyecto de promover un aprendizaje activo se concreta en una tareatrimestral que bajo el título Mejora tu... integra conocimientos, habilidades, competencias e inteligencias múltiples. Para facilitar la accesibilidad de los contenidos, el proyecto Más Savia de Ciencias de la Naturaleza cuida especialmente la redacción y el vocabulario utilizado. La comprensión y el aprendizaje de los contenidos se refuerza en 1º con una propuesta para el desarrollo de la Comprensión oral y en 2º, con un programa concreto deComprensión lectora. Para progresar e ir superando barreras, las actividades sesecuencian por orden de dificultad y algunas cuentan con apoyos y desarrollos complementarios en el recurso didáctico.
Socio/a Abacus 26,69€
PVP 28,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Mès Saba per a Llengua está concebut desd’un enfocament vehicular amb gran èmfasi en el treball de la comprensió i l’expressió oral i escrita. É’sun projecte pensat des de l’aula i per a l’aula.
Socio/a Abacus 7,73€
PVP 8,19€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E1 Valencià-quad.1/19
Socio/a Abacus 10,29€
PVP 10,89€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVF LE1 La griffe
Socio/a Abacus 11,87€
PVP 12,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de 1º de Primaria online

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de libros de 1º de Primaria para el curso 2021-2023. Disponemos de libros de texto de todas las asignaturas de 1º, tanto las troncales como las específicas. Estas son: matemáticas, lengua castellana y literatura, catalán, valenciano, inglés, francés, ética y valores, conocimiento del medio, ciencias sociales, música y plástica, entre otras. 

Además de libros Santillana de 1º, también tenemos cuadernillos para mejorar la escritura (también la caligrafía), lectura y comprensión lectora de los pequeños, reforzar su ortografía y gramática, para que amplíen vocabulario y para que ejerciten su capacidad de cálculo y resolución de problemas matemáticos.

¡Pero esto no es todo! Tenemos más: cuadernillos de vacaciones (o de verano), de repaso escolar y libros para prepararse para 2º de Primaria.