Libros de texto de 6º de Primaria

En Abacus tenemos los libros de 6º de Primaria que van a utilizar tus hijos e hijas el próximo curso escolar. Este año, prepara la vuelta al cole con nosotros. Descubre nuestro catálogo completo de libros de texto de sexto grado y cómpralos ahora al mejor precio en nuestra librería online.

Otras categorías
Socio/a Abacus 18,90€
PVP 19,90€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAP A PRIMER D'ESO - Materia:QUADERN D'ESTIU-VACANCES - Curs: PRIMÀRIA 6- Edat: 11 a 12 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E6 Steam/Scratch
Socio/a Abacus 8,26€
PVP 8,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E6 Think Social Science/LA M1
Socio/a Abacus 8,71€
PVP 9,22€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E6 Matemáticas-estudio/SM
Socio/a Abacus 18,66€
PVP 19,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU E6 Youtubes Per 1 dia/Kumi
Socio/a Abacus 8,63€
PVP 9,13€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RICH E6 Beep/Activity
Socio/a Abacus 23,50€
PVP 24,89€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Tres quaderns per curs, un per a cada trimestre. Coordinats amb els continguts dels llibres de text. Com acomplement de la tasca diària a l'aula. Com a reforçen períodes no escolars. Treball de la comprensió lectora, l'ortografia i la morfosintaxi. Activitats lúdiques i diverses amb espai suficient per a escriure. Amb centres d'interés pròxims al món infantil.
Socio/a Abacus 7,14€
PVP 7,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E6 Català/Pràctica/+
Socio/a Abacus 37,36€
PVP 39,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 27 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit matemàtic. El projecte inclou unbanc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socio/a Abacus 25,33€
PVP 26,82€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E6 Think natural & Social Science/PK
Socio/a Abacus 42,20€
PVP 44,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPF E6 Mikado ÉLÉ/Èléve
Socio/a Abacus 23,29€
PVP 24,66€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Lengua tiene como objetivo desarrollar en los alumnos las destrezas lingüísticas que les permitan comunicarse eficazmente.En este cuaderno de trabajo encontrarás actividades planteadas a  partir de situaciones comunicativas para reforzar loscontenidos del libro del alumno.
Socio/a Abacus 7,31€
PVP 7,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 3,70€
PVP 3,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BIL E6 Social Science/SB /Learn Together
Socio/a Abacus 25,93€
PVP 27,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDVV E6 Socials-quadern/19
Socio/a Abacus 12,58€
PVP 13,32€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
C-6EP. MATEMÀTIQUES IRIS 19 LES CLAUSD'ACTIVA'T:EL projecte ACTIVA'T, treballa les competències bàsiques pròpies dels àmbits segons les dimensions, seguint les orientacions del Departament d'Educació.MÉS COMPRENSIÓ REALPerquè els alumnes comprenguinmillor i tots se sentin motivats i capaços:* ACCÉS MÉS FÀCIL: Lectura més fàcil, continguts més sintèticsi visuals...* BASTIDES DE SUPORT: Perquè el professorat pugui ajudar els alumnes en els continguts o processos més complexos pas a pas.* APRENENTATGE EXPERIENCIAL I MANIPULATIU: Experiències manipulatives àmplies i motivadores.* RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: Perquè elsalumnes desenvolupin estratègies per resoldre tot tipus de problemes.* HABILITATS COMUNICATIVES: Tot el treball a l'aula tindrà present el valor de la comunicació i la seva importància en l'aprenentatge.* COMPRENSIÓ LECTORA: Per treballar les destreses de la competència lectora des de l'àrea de matemàtiques de formapautada i progressiva.MÉS INNOVACIÓ AMB SENTITPer atendre la diversitat dels alumnes per mitjà de suportsmetodològics contrastats:* APRENENTATGE COOPERATIU 'Cooperem': Un plantejament senzill i infal·lible transversal al llarg de tot el projecte perquè, treballantplegats, els alumnes aprenguin a treballar sols.* APRENDRE A PENSAR 'Mediadors de pensament': Un programad'estratègies de pensament perquè els teus alumnes es converteixin en persones crítiques, reflexives i responsables.MÉS TRANSFERÈNCIA DE L'APRENENTATGEPerquèels alumnes tinguin una experiència real d'aprenentatge s'ofereixen propostes específiques amb les quals podran aplicar el que han après en el dia a dia. Un treball per fases que s'inicia amb l'activació i, després d'entendre el que aprenem experimentant, verbalitzant... finalitza en la transferència:Ens activem - Comprenem - Apliquem - Comprovem el que hem aprèsMÉS INTERCONNEXIÓ: MÉS DIGITALMitjançant l'entorn d'aprenentatge del projecte Activa't es poden personalitzar encara més les classes i donar a cada alumne el que necessita. Un espai ric en recursos i activitats gamificades molt motivador.GRAN QUANTITAT D'EINES I RECURSOS, tant en paper com a l'entorn digital, que ajuden apreparar les classes i avaluar els alumnes:* Guia delmestre trimestral..* Programes COPER i Fer per comprendre amb les indicacions necessàries per treballar aclasse les sessions de resolució de problemes i lesactivitats manipulatives.* Avaluació.I més a l'entorndigital:* Projecte: enfocament, comprensió lectora,tutorials...* Legislació: Programacions, concrecions.* Preparació de les classes: Començament de curs, índexs de continguts, guia didàctica.* Suport a la diversitat: Fitxes pas a pas, de continguts bàsics, d'aprofundiment, de comprensió lectora...* Eines per avaluar: Fitxes per repassar i comprovar allò que s'ha après (per unitat, trimestral, final), proves i registresd'avaluació segons les dimensions, rúbriques de comprensió, expressió, etc. - Materia: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 6 - Edat: 11 a 12 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV E6 Matemáticas-cuaderno 2/19
Socio/a Abacus 7,86€
PVP 8,33€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Naturals utilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica.Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel·ligències múltiples. Elprojecte més Saba de Ciències Naturals facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual de conceptes i la seua contextualització, amb il·lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Naturals cuida especialment la redacció i elvocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatgedels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupament de la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautat de la comprensió lectora. Per a progressar i anarsuperant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic. Els alumnes aprendran Ciències Naturals amb Ismael, un dels membres dela colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt i ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socio/a Abacus 26,78€
PVP 28,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDVV E6 Matemàtiques-quadern 2/19
Socio/a Abacus 7,86€
PVP 8,33€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte +SABA per a Matemátiques es desenvolupa através de tres eixos fonamentals: activar per a comprendre i aplicar, cálcul mental i resolució de problemes. Els alumnes es convertiran en detectius, buscadors de tresors o viatgers del temps per a fer Matemátiques al costat d’Irene, un dels membres de la colla de l’esquirol. De la seua má, s’enfrontaran a reptes que els ajudaran a resoldre la tasca final de cada trimestre. Els epígrafs de contingut s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu. En l’activació es proposen dinámiques perquè l’alumne manipule, observe, faça... i arribe a la comprensió dels continguts. Les activitats de l’aplicació consoliden els continguts del’epígraf. El programa de Cálcul mental s’ajuda d’estratègies de composició i descomposició. Aquestes estratègies sorgeixen com a conseqüència directa de la manipulació de materials concrets. La manipulació que l’alumne ha dut a terme durant l’aprenentatge dels algoritmes li permet veure el nombre per dins. Després de la manipulació, l’alumne está en disposició de generar la imatge mental d’allò que ha manipulat. A més,es desenvolupa l’agilitat mental a través de jocs sistemátics com els Mentatletes. El programa de resolució de problemes treballa el raonament a través de l’análisi d’imatges en la secció Quina situació! A més, es prepara el terreny per a abordar estratègies de resolució de problemes en cursos futurs. S’inclou un taller de lògica per a afermar continguts i la lògica deconjunts a través d’activitats lúdiques. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Matemátiques cuida especialment la redacciói el vocabulari utilitzat. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i algunes disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic.
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMERM E6 Lengua/+Savia
Socio/a Abacus 32,85€
PVP 34,79€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno con actividades complementarias de comprensi≤n lectora, ortografφa, gramßtica y expresi≤n escrita.
Socio/a Abacus 6,55€
PVP 6,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDVV E6 Matemàtiques-quadern 2/Superpix
Socio/a Abacus 7,86€
PVP 8,33€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de 6º de Primaria online

Si estás buscando libros de 6º de Primaria, déjanos decirte que estás en la sección indicada. Aquí podrás encontrar todos los libros de texto de 6º que tus hijos necesiten para sus clases de matemáticas, lengua catalana, castellano, valenciano, ciencias sociales, conocimiento del medio, inglés, música o religión, entre otras asignaturas.

¡Y de un montón de editoriales! Tenemos libros Santillana de 6º, pero también de Oxford, Nadal, Arcada, Teide, Oxford, Text, Salvatella, Anaya, Macmillan y muchas más.

¿Tienen dificultades para leer y entender lo que lee? ¿Escriben con muchas faltas de ortografía? ¿Se les atascan las tablas de multiplicar? ¿Les cuesta resolver operaciones aritméticas? ¡Tenemos la solución a sus problemas!

Disponemos de cuadernos de repaso del curso, de vacaciones y de refuerzo escolar para que trabajen la lectura y comprensión lectora, mejoren su ortografía y gramática, entrenen su capacidad de cálculo, de resolución de problemas, etc. ¡Rubio, Barcanova, Edebé, un sinfín para elegir!