Bachillerato

BURC B1 Make the Grade/SB Català
Socios 32,87€
34,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC B2 Economia de l'empresa/18
Socios 37,32€
39,28€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 12,84€
15,25€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest manual presenta el programa de la matΦria de llengua catalana i literatura de segon de batxilleratd'una manera sintΦtica i esquemαtica, amb l'objectiude facilitar la tasca dels professors i l'aprenentatge dels alumnes. El contingut estα estructurat en 22 unitats agrupades en 5 blocs: FonΦtica, Morfologia, Sintaxi, LΦxic i Textos. Cada unitat presenta una granvarietat d'activitats, moltes d'elles d'un estil similar al de les proves de la selectivitat.
Socios 44,36€
46,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,87€
34,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,91€
40,96€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

EDBC B2 Història de l'art
Socios 50,78€
53,45€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 8,68€
10,31€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,80€
42,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC B2 Advantage/SB Català
Socios 32,87€
34,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els continguts d'aquest llibre s'estructuren en 9 unitats monogràfiques de llengua (comunicació i estudi de la llengua) i 9 unitats de treball de la teoria literària i història de la literatura. En totes les unitats es plantegen activitats i propostes de treball que permeten a l'alumne millorar la competència lingüística i comunicativa, i al final, una avaluació i treball de síntesis.
Socios 40,37€
42,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,80€
42,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAST B2 Competència lingüística/17
Socios 26,12€
27,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Història de la filosofia 2 BAT conté: el llibre de l'alumne, estructurat en 11 unitats, amb un cos informatiu central, preguntes i textos complementaris, i undossier d'activitat al final de cada unitat: en unesunitats s'analitza l'obra dels filòsofs previstes a les PAU (unitats d'autor)i en les altres s'enmarquen els autors treballats (unitats d'enllaç), i la guia didàctica, en paper i en format digital.
Socios 39,99€
42,10€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,87€
34,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC B2 Història/Roda
Socios 44,67€
47,02€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP B2 Història Espanya/16
Socios 40,80€
42,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM E1 Prospects 1/WB
Socios 19,96€
23,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest nou llibre de Batxillerat ha estat elaborat seguint curosament els preceptes marcats pel nou currφculum de Batxillerat de la LOE. Fa un enfocament competencial de la matΦria que pretΘn col╖laborar a que l'alumne assoleixi les competΦncies pr≥pies de l'αrea aixφ com les generals del Batxillerat (competΦncia comunicativa, competΦncia de recerca, competΦncia de tractament de la informaci≤, competΦncia digital, competΦncia interpersonal i competΦncia de coneixement i interacci≤ en el m≤n). El llibre va acompanyat d'un CDde recursos digitals per a l'alumne que contΘ esquemes de cadascuna de les unitats, unitats digitals en format power point i una galeria d'imatges.
Socios 40,75€
42,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC B2 Dibuix tècnic/16
Socios 51,20€
53,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,32€
39,28€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC B1 Física/F1
Socios 42,51€
44,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,80€
42,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC B2 Tecnologia industrial/17
Socios 36,71€
38,64€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.