4º Primaria

Socios 8,68€
10,31€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BIL E4 Social Science/AB
Socios 16,44€
19,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 31,44€
37,34€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 8,07€
8,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 6,12€
7,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

ALGAR E4 Lengua-cuaderno 2/Mochila
Socios 7,64€
9,07€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E4 Naturaleza/15
Socios 26,72€
31,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Matemáticas-cuaderno 1/15
Socios 9,60€
11,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
NOU KAIRÉ és un projecte complet per a primària, coherent i flexible que permet al professorat el dissenyd'itineraris personalitzats. Una presentació de la religió catòlica que inclou l'educació emocional com aeix transversal.Promou la lectura i el treball dels textos bíblics integrant els continguts religiosos dels textos de forma motivadora i vivencial.Amb seccionsi activitats pensades per fomentar les intel·ligències múltiples i l'aprenentatge cooperatiu. Un projecteen clau competencial adaptable a cada aula i a cadaalumne.
Socios 28,12€
33,39€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC E4 Religió catòlica/16
Socios 30,68€
36,43€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socios 38,48€
45,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

TG E4 Ortografía castellana 6
Socios 4,80€
5,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 22,32€
26,51€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Matemáticas se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: un programa específico de cálculo mental, el trabajo de las matemáticas manipulativas y la resolución de problemas.Cuaderno detrabajo asociado al libro para razonar y argumentarpartiendo de situaciones cotidianas
Socios 8,20€
9,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB E4 Naturaleza/Talentia
Socios 31,80€
37,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Castellano-cuaderno 1/15
Socios 9,60€
11,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,60€
29,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 28,16€
33,44€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 28,80€
34,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E4 Arts&Crafts/19
Socios 29,84€
35,44€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Matemáticas-cuaderno 3/15
Socios 9,60€
11,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Hearts&Craft-red/19
Socios 14,96€
17,77€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM MEEX 4 Robin Hood
Socios 7,16€
8,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Material de Lectura del proyecto SM para faciliar  eldesarrollo de las habilidades lectores acorde con lapropuesta metodólogia cel proyecto.
Socios 19,11€
20,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.