Primaria

VV E3 Natural Science/+Language Skills
Socios 24,64€
29,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
C-4EP. MATEMÀTIQUES IRIS 19 LES CLAUSD'ACTIVA'T:EL projecte ACTIVA'T, treballa les competències bàsiques pròpies dels àmbits segons les dimensions, seguint les orientacions del Departament d'Educació.MÉS COMPRENSIÓ REALPerquè els alumnes comprenguinmillor i tots se sentin motivats i capaços:* ACCÉS MÉS FÀCIL: Lectura més fàcil, continguts més sintèticsi visuals...* BASTIDES DE SUPORT: Perquè el professorat pugui ajudar els alumnes en els continguts o processos més complexos pas a pas.* APRENENTATGE EXPERIENCIAL I MANIPULATIU: Experiències manipulatives àmplies i motivadores.* RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: Perquè elsalumnes desenvolupin estratègies per resoldre tot tipus de problemes.* HABILITATS COMUNICATIVES: Tot el treball a l'aula tindrà present el valor de la comunicació i la seva importància en l'aprenentatge.* COMPRENSIÓ LECTORA: Per treballar les destreses de la competència lectora des de l'àrea de matemàtiques de formapautada i progressiva.MÉS INNOVACIÓ AMB SENTITPer atendre la diversitat dels alumnes per mitjà de suportsmetodològics contrastats:* APRENENTATGE COOPERATIU 'Cooperem': Un plantejament senzill i infal·lible transversal al llarg de tot el projecte perquè, treballantplegats, els alumnes aprenguin a treballar sols.* APRENDRE A PENSAR 'Mediadors de pensament': Un programad'estratègies de pensament perquè els teus alumnes es converteixin en persones crítiques, reflexives i responsables.MÉS TRANSFERÈNCIA DE L'APRENENTATGEPerquèels alumnes tinguin una experiència real d'aprenentatge s'ofereixen propostes específiques amb les quals podran aplicar el que han après en el dia a dia. Un treball per fases que s'inicia amb l'activació i, després d'entendre el que aprenem experimentant, verbalitzant... finalitza en la transferència:Ens activem - Comprenem - Apliquem - Comprovem el que hem aprèsMÉS INTERCONNEXIÓ: MÉS DIGITALMitjançant l'entorn d'aprenentatge del projecte Activa't es poden personalitzar encara més les classes i donar a cada alumne el que necessita. Un espai ric en recursos i activitats gamificades molt motivador.GRAN QUANTITAT D'EINES I RECURSOS, tant en paper com a l'entorn digital, que ajuden apreparar les classes i avaluar els alumnes:* Guia delmestre trimestral..* Programes COPER i Fer per comprendre amb les indicacions necessàries per treballar aclasse les sessions de resolució de problemes i lesactivitats manipulatives.* Avaluació.I més a l'entorndigital:* Projecte: enfocament, comprensió lectora,tutorials...* Legislació: Programacions, concrecions.* Preparació de les classes: Començament de curs, índexs de continguts, guia didàctica.* Suport a la diversitat: Fitxes pas a pas, de continguts bàsics, d'aprofundiment, de comprensió lectora...* Eines per avaluar: Fitxes per repassar i comprovar allò que s'ha après (per unitat, trimestral, final), proves i registresd'avaluació segons les dimensions, rúbriques de comprensió, expressió, etc. - Materia: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 4 - Edat: 9 a 10 anys- Idioma: Català
Socios 38,00€
45,13€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,96€
35,58€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 13,63€
14,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,51€
41,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BROMV E3 Això diu que era
Socios 18,95€
19,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANVIB E4 Matemáticas-cuad.3/19
Socios 7,32€
8,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Activitats de càlcul per a treballar per trimestres.Iniciació en el llenguatge matemàtic d'una manera progressiva i amena. Treball de la numeració i de les operacions matemàtiques. Amb referents visuals que asseguren l'adquisició del concepte numèric. Introduccióprogressiva de les estratègies de càlcul mental. Ambtaules i jocs lògics.
Socios 7,64€
9,07€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RUBIO E4 English BEG
Socios 3,70€
3,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PAM E3 Música
Socios 17,10€
18,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Este Juego de lectura es un material de trabajo basado en actividades que han de realizarse tras la lectura del libro Un cumpleaños especial, número 134 de lacolección Altamar. El cuaderno está dividido en unidades didácticas, de modo que cada unidad está compuesta de uno o dos capítulos del libro de lectura (que los alumnos leen inicialmente) y de una serie de ejercicios referidos al texto de dicho capítulo o capítulos: comprensión, vocabulario, habilidad visual... Recomendado para 1.º y 2.º de Primaria.
Socios 9,84€
11,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 17,28€
20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 13,68€
14,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV E4 Matemáticas(3)/Zoom
Socios 39,51€
41,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC E5 Social/Zoom
Socios 24,75€
26,13€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PEN NPR4 House of Stairs
Socios 10,83€
11,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,96€
28,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,20€
28,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E5 Razonamiento/Entrénate
Socios 9,60€
11,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MATEMATIQUES COMPETENCIALS 5 TRIM (ZOOM) - Matèria: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 5 - Edat: 10 a 11 anys - Idioma: Català
Socios 22,50€
23,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 25,64€
30,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E Descobrim Europa-continent Eu./3
Socios 19,40€
23,04€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,56€
41,04€
Has añadido la cantidad máxima disponible.