Libros de árabe

Aavv

HER Alatul/Iniciación lengua árabe A1.1
Precio socio 18,95€
19,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALBUJAYRA Ar-Rafid A2+
Precio socio 29,92€
31,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Cortés, Julio

Destinado a un público hispanohablante instruido en gramática árabe, este Diccionario de árabe culto moderno registra el léxico en uso sigue, por tanto, una orientación descriptiva, no normativa, y presupone un conocimiento sólido de los elementos princi
Precio socio 128,25€
135,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALBUJAYRA Gramática práctica árabe
Precio socio 12,35€
13,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del árabe. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temashabituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras Con páginas sobre cultura árabe y un mini diccionario español-árabeal final de la obra.
Precio socio 13,25€
13,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

HER Gramática Árabe/+CD
Precio socio 28,31€
29,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 9,50€
10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

VILLACELI Tarjetas vocabulario/Arabe
Precio socio 26,60€
28,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Árabe para extranjeros: gramática prácti
-5% en Libros

Abu-Sharar, Hesham

Hesham Abu-Sharar (Palestina) es licenciado en Traducción e Interpretación (1986) y doctor en Filología (1990). Desde 1991 es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.
15,20€ Precio socio 14,44€
16,00€ 15,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ASSIMIL Árabe/+CD(4)+MP3
Precio socio 66,40€
69,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 23,65€
24,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El Método Integral Larousse es un método basado en una pedagogía original que ofrece la posibilidad de entender, escribir y, sobre todo, hablar con fluidez el árabe actual y cotidiano. Es un método planteado según los siguientes principios: Aprender de manera segura y progresiva.Desarrollar la confianza en uno mismo.Mantener la motivación intacta hasta el final.Aprender escuchando.Avanzar al ritmo de cada estudiante.Para ello, el curso se basa en:Ejercicios orales, con diálogos grabados por hablantes árabes.Información cultural de todo tipo, presentada de forma amena.Ejercicios interactivos (crucigramas, ejercicios tipo test, etc.)Introducción progresiva de términos y nociones, para familiarizar al estudiante con la materia.Un aprendizaje adaptado a las necesidades reales del estudiante, con numerosas situaciones extraídas de la experiencia cotidiana.Incluye 1 libro y 2 CDs con 120 minutos de audio, también disponibles en formato MP3.
Precio socio 23,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALBUJAYRA An-nahr A2/Alumno
Precio socio 29,92€
31,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALBUJAYRA As-Saqiya/Alumno
Precio socio 29,92€
31,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Una obra única i imprescindible, pel fet de ser el primer gran diccionari entre l'àrab i el català. Un diccionari que permet abastar i conèixer tota la riquesalèxica de l'àrab estàndard modern, la llengua dels mitjans de comunicació i de la literatura contemporània des del Marroc fins a Oman.· 9.000 arrels· 41.000 paraules· 67.000 accepcions· 114.000 sentits· 23.000 exemples· 4.000 noms propis· neologismes tècnics, científics i periodístics· localismes de tot el món àrab· vocalitzacióde tots els mots àrabs· plurals irregulars·règims verbals· compendi de gramàtica àrab en catalàUna eina moderna de gran envergadura per atraductors, estudiants i estudiosos de l'àrab. Un gran pas endavant en l'actualització de la lexicografiaàrab en les principals llengües europees.
Precio socio 83,60€
88,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 12,35€
14,96€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DM Mabruk A2.1
Precio socio 22,80€
24,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Bonàs, Rossend

Les llengües són un element de comunicació, però al mateix tempsconstitueixen un deis signes d´identitat cultural més rellevants. Lallengua materna és corpòriament inaugural, inicia l´expressió silenciosade la confusió amb el cos de la mare, inicia a això que no podràesborrar cap altra llengua apresa. Encara que la parla inaugural caiguíen desús o es perdi, sempre quedarà. La llengua materna es írreductiblea tota traducció. La diversitat lingüística és un fet en el món d´avui,que s´afiança cada día mes. En un futur pròxim tots els homes i lesdones del món seran multilingües. Per un costat tindrem la llenguad´identitat, la llengua estimada, la llengua materna, i per un altretindrem les llengües de comunicació formal i internacional que mposen enl´aldea global en qué vivim. Aquest Vocabularí visual català-àrab és uninstrument imprescindible d´acollida per ajudar a suavitzar aquest pastan important que fan els nens i nenes, joves i adults deis països àrabsen abandonar la seva terra natal i arribar a Catalunya. Serveix aaquestes persones com a eina de comunicació i d´integració en facilitar-los d´aprenentatge de la nova llengua partint del reconeixement i lavaloració de la seva llengua d´origen i/o de la seva cultura. Per unapart, troben escrita, acompanyant la il•lustració, la llengua estimada,la de casa, la seva, aquella que els dóna seguretat per una altra, lallengua d´acollida, de comunicació, d´estudi de traball, de futur. Unfutur que es presenta amable, porquè ja en el primer moment se sentiranrespectats en allò que els identifica: la seva llengua.També té com aobjectiu facilitar als catalanoparlants l´aprenentatge, en forma amena ipràctica, d´un vocabulari bàsic de llengua àrab, cosa que permet decrear un pont de comunicació i apropament entre persones de diferentscultures, que ja convivim en el mateix territori. El Vocabulari visualcatalà-àrab és un material pedagògic que pot ser usat per aprendre unléxic bàsic català o àrab, tant a classe com a nivellfamiliar, oindividualment, a casa o amb els amics. Esperem que contribueixi a obrirun canal més de convivència amb les persones d´origen àrab que viuen aCatalunya, en afavorir una millor comunicació enteniment, per construir,entre tots i amb la riquesa que ofereix la diversitat, un món millor onprevalguin el respecte i la pau.
Precio socio 9,50€
10,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest manual té com a objectiu introduir l'alumne a l'escriptura i la lectura de la llengua àrab, que és l'idioma oficial que escriuen i parlen més de 250 milions de persones a més de 20 nacions que s'estenen des de la costa atlàntica del nord de l'Àfrica fins a Oman i des de Síria fins a les Comores. L'àrab és llengua oficial a Aràbia Saudita, L'Alger, Bahrain, Comores, Txad, Egipte, Emirats Àrabs Units, Eritrea, Iraq, Israel, Jordània, Kuwait, Líban, Marroc, Mauritània, Oman, Palestina, Càtar, Sàhara Occidental, Síria, Somàlia, Sudan, Sudan del Sud, Tunísia, Iemen i Djibouti. A més, s'entén a altres països on la religió majoritària és l'Islam. Es divideix generalment en àrab clàssic, àrab literari modern i àrab col-loquial. L`àrab clàssic data, almenys, del segle VI de l'era cristiana, és la llengua en la qual està escrit l'Alcorà i la més usada per grans personalitats literàries com al-Mutanabbi, Ibn Jaldún, etc. L'àrab literari modern és el que fan servir a les seves obres escriptors com Taha Husayn, Tawfiq al-Hakim o Naguib Mahfuz, i el de la premsa i la ràdio. Difereix del clàssic al vocabulari i a la sintaxi.
Precio socio 19,00€
20,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 80,75€
85,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 23,75€
25,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Corriente, Federico

Precio socio 80,75€
85,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALBUJAYRA An-nafura A1 2E/Alumno pack
Precio socio 42,65€
44,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

HIPERION Gramática/textos árabes elementales
Precio socio 9,50€
10,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.