Diccionarios de catalán

¿Estás aprendiendo catalán? En Abacus tenemos la mejor selección de diccionarios de catalán a español para estudiar esta lengua. Compra los mejores diccionarios de catalán a español. En esta sección disponemos de una gran cantidad de diccionarios de catalán, diccionarios básicos de tapa blanda y en múltiples formatos, como generales, mini o de bolsillo, tanto para adultos como para niños. Encontrarás diccionarios de catalán a español para aprender todo el vocabulario de este idioma, así como diccionarios de catalán especializados, de dudas y expresiones coloquiales, del léxico de la era digital, del origen de las palabras y la historia del lenguaje o diccionarios de valenciano a español, entre otros.

Santillana

Diccionari escolar de la llengua catalana Santillana 9788413150086.
Precio socio 32,30€
34,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

La característica essencial d'aquest diccionari són les definicions, escrites amb un llenguatge molt entenedor i acompanyades d'explicacions amb referències conegudes i exemples d'ús que en donen el context. Un diccionari pràctic per a trobar les paraules d'ús mésfreqüent i les pròpies de les àrees de coneixement del'ensenyament obligatori.S'hi han incorporatnoves paraules d'ús quotidià, com biodiversitat, clicar, gofra, etc.
Precio socio 16,77€
17,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Albertí Editor

El propòsit d aquesta obra és oferir un diccionari dela llengua catalana assequible a tots els públics icapaç de resoldre satisfactòriament, en la immensa majoria dels casos, les consultes que li seran fetes.
Precio socio 20,90€
22,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Ferrer Pastor, Francesc

Diccionari valencià escolar il.lustrat. Editorial Denes ISBN 9788496545359
Precio socio 10,88€
11,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El Diccionari Primària de Valencià està concebut com un instrument didàctic que satisfà les necessitats d'un alumne que cursa els cicles mitjà i superior de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un diccionari semibilingüe compost per dos grans blocs: el primer està format pel diccionari de valencià amb 13 000 entrades i 23 400 accepcions que recullen el lèxic que ha de dominar un alumne en acabar la Primària, amb tota la informació que aporta el diccionari monolingüe, juntament amb les traduccions al castellà de cadascun dels sentits. El segon dels blocs està format per un glossari castellà-valencià que conté les equivalències en castellà de totes les accepcions del diccionari amb les seves traduccions en valencià. A més a més, el Diccionari Primària Valencià conté diferents tipus d'elements iconogràfics i complementaris: · Els dibuixos interiors, com a recolzament de les definicions. · Els dibuixos de les 32 làmines a color que es poden aprofitar per a fer una actualització de referents de naturalesa lingüística i, que permeten a l'alumne l'aprenentatge de paraules noves i sentits de forma integral. · Els quadres de conjugació dels models irregulars. · Els quadres gramaticals, amb informació sobre les diferents categories gramaticals i certes relacions semàntiques.
Precio socio 18,95€
19,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Elaborat des d'una perspectiva contemporània i totalment actualitzat. Molt útil per als qui estan aprenent valencià. · Més de 20.000 entrades · Més de 70.000 accepcions · Amb exemples i il·lustracions · Amb indicacions sobre la pronúncia i l'escriptura · Amb les formes del femení i del plural · Amb explicacions sobre paraules concretes (dubtes, castellanismes, préstecs, neologismes.)
Precio socio 16,10€
16,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Ferrer Pastor, Francesc

Diccionari valencià escolar (13ª edició) Editorial Denes ISBN 9788495802668
Precio socio 9,40€
9,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El diccionari més extens de la llengua catalana. Ha estat actualitzat d'acord amb les darreres modificacions ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans i inclou totes les entrades del diccionari normatiu d'aquesta intitució. És un diccionari renovador, tant pelcontingut com per la presentació, pensada per afavorir una consulta àgil i eficaç. El més gran -88.500 entrades (inclou les 67.500 entrades del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans)-22.000subentrades (locucions, frases fetes, etc.)-172.000 definicions El més complet -la història dels mots -llistes de vocabulari agrupat temàticament -quadres d'informació gramatical -lapartició sil·làbica dels mots que ofereixen alguna dificultat -homòfons -prefixos i sufixos, diferenciats de la resta d'entrades -neologismes-els estrangerismes més freqüents amb la seva pronúncia-ampli repertori de terminologia -exemples d'ús -models de conjugació verbal -plurals irregulars
Precio socio 74,86€
78,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Un diccionari especialment pensat per a l'aprenentatge de la llengua. Les definicions, fàcilment comprensibles, són escrites amb un llenguatge senzill i planer. Les il·lustracions s'integren al text i són molt útils per a la seva comprensió. Amb aquest diccionari l'alumne aprendrà, per una banda, llengua i, per l'altra, a utilitzar el diccionari. Una veritable eina lingüística i didàctica en mans del professorat de català.- 15.300 entrades- 5.600 paraules complementàries de les entrades- 23.900 definicions- 40 làmines temàtiques- 400 dibuixosNova edició actualitzada segons la nova ortografia de l'IEC.
Precio socio 24,22€
25,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Diccionari Manual de la Llengua Catalana Editorial Enciclopèdia Catalan ISBN 9788441234369
Precio socio 32,77€
34,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El diccionari per aprendre a utilitzar el diccionari. - 13 000 entrades - 23 400 accepcions que recullen el lèxic que ha de saber un alumne en acabar la Primària - Definicions adaptades als coneixements i a les necessitats dels estudiants de Primària - Traducció a l'anglès de totes les accepcions de les paraules catalanes - Glossari anglès-català que conté les equivalències en anglès de totes les accepcions del diccionari - Quadres de conjugació dels verbs irregulars i quadres gramaticals que ajuden l'alumne a resoldre els dubtes més comuns en l'aprenentatge de la llengua Conté 32 làmines a color amb il·lustracions didàctiques que faciliten l'adquisició i la comprensió de noves paraules. Actualitzat segons la nova ortografia de la llengua catalana. Amb accés a la versió en línia del diccionari
Precio socio 18,95€
19,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Diccionari de sinònims i antònims en català.
Precio socio 31,27€
32,92€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Bruguera, Jordi

Un ampli repertori de més de 56.000 entrades de lèxic comú, lèxic especialitzat inoms propis (de lloc i de persona).· Flexió de totes les entrades.· Models per a la conjugació de les formes dels verbs (amb totes les variants dialectals).· Partició sil·làbica de les entrades i la flexió.· Pronúncia figurada segonsles normes de l'Alfabet Fonètic Internacional.·Estrangerismes més corrents (hit-parade, hobby, ipso facto, kleenex, leitmotiv, etc.).· Neologismes d'incorporació recent (cibercafè, pírcing, cercatalents, pizzer, gofra, etc.).· Avís sobre la possible confusió en mots homòfons i parònims. Amb un pràctic i complet compendi de qüestions gramaticals.
Precio socio 28,02€
29,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El diccionari que cobreix les necessitats de total’etapa escolar, en una nova edició ampliada i actualitzada amb: 23.400 entrades i expressions, 40.500 significats, 24.000 exemples d’ús. Més de 8.000 derivatsper ajudar a enriquir el vocabulari i descobrir lesfamílies de paraules. Més de 3.000 observacions gramaticals sobre dubtes ortogràfics, plurals i femenins,conjugació, barbarismes, pronúncia, recomanacions d’ús i dialectalismes. Quadres de conjugació dels verbsirregulars per poder conjugar qualsevol verb. Quadresgramaticals i lèxics per millorar el coneixement dela llengua. Conté 32 làmines il·lustrades a color perdesenvolupar estratègies per aprendre el vocabularide manera més ordenada i profunda i copsar la noció de precisió léxica. Ofereix un manual d’instruccions perquè l’usuari pugui aprofitar al màxim els continguts del diccionari. Adaptat a la nova normativaortogràfica de l‘IEC (vigent des de 2017)
Precio socio 19,90€
20,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Diccionari entenedor i amè, que conté tot el vocabulari que poden necessitar els nens entre els 8 i els 14 anys. Està redactat amb un llenguatge precís i presenta un disseny de pàgina de gran claredat. Aquesta edició incorpora els canvis de la nova gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans. Conté més de 17.000 entrades i més de 25.000 definicions, acompanyades d'exemples que ajuden a comprendre el sentit de les paraules i en mostren l'ús. També inclou un ampli recull de sentits figurats i especialitzats. Aporta informació sobre l'ortografia i la morfologia de les paraules, i a l'apèndix inclou un quadre dels adjectius numerals, quaranta-quatre models de conjugació i un índex de formes verbals irregulars.
Precio socio 21,85€
23,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Montardit Asènsio, Ferran

Lo diccionari lleidatà Editorial Fonoll ISBN 9788494644719
Precio socio 19,00€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Nou Diccionari de la Llengua Valenciana Editorial Voramar ISBN 9788491316329
Precio socio 32,30€
34,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Un diccionari general que conté la informació que qualsevol usuari culte necessita o potnecessitar en tots els àmbits de la vida quotidiana iprofessional:· Gran riquesalèxica de la llengua comuna, i ampli i complet repertori de terminologia de totes les àrees d'especialitat científiques i tècniques· Prefixos i sufixos· Exemples d'ús· Informació morfològica (modelsde conjugació verbal regulars i irregulars, plurals irregulars)· Neologismes d'incorporació recent66.000 entrades / 14.500 subentrades (locucions,frases fetes i refranys) / 134.000 definicions
Precio socio 43,98€
46,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Diccionari de la llengua catalana amb el vocabulari elemental i alhora actual de la nostra llengua. Les seves definicions, escrites en un llenguatge senzill, iel seu format de butxaca en fan l'obra indispensable per a tot catalanoparlant i per a aquells que volen aprendre la nostra llengua.
Precio socio 12,35€
13,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Vidal, Pau

Per culpa del contacte massa íntim amb el castellà i de la submissió als referents culturals espanyols, les gandules s'han tornat tumbones, hem deixat d'estar embolicats per estar liats i als encantats els diem Contreras ('Que no t'enteres'). Segur que cap problema? El catanyol es cura no és només una eina de consulta, també és un manual pràctic per aprendre a reflexionar sobre la llengua i per descobrir (més enllà d'obediències cegues als diccionaris) per què segons quins mots i expressions que «no es poden dir» no són un capritx dels filòlegs. Un instrument (rigorós però ple de sentit de l'humor) per començar a convertir-vos en detectius del mot, capaços de raonar sobre què és correcte i què no i, encara més important, què és genuí i què espuri. I per redescobrir els valors més genuïns de la nostra llengua.
Precio socio 8,50€
8,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Coromines, Joan

Ara Llibres i la Fundació Pere Coromines editen ara la versió condensada en un volum del Diccionari etimol.gic i complementari de la llengua catalana, una obra essencialde la nostra cultura. Una eina de consulta que pretén acostar l'obra magna de Coromines.
Precio socio 42,75€
45,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Bromera

Diccionari Bàsic D'Ús Del Valencià
Precio socio 16,10€
16,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest diccionari recull les definicions del lèxic bàsic de la llengua catalana, ampliades amb els mots i les accepcions més actuals. Integra sis diccionaris en un: definicions, etimologies, frases fetes, sinònims i antònims, famílies de paraules i remarques gramaticals. Es complementa amb un apèndix amb informacions lèxiques, ortogràfiques i gramaticals, conjugacions dels verbs, figures retòriques, història de la llengua i gentilicis. És un diccionari especialment indicat no sols per als estudiants de Secun-dària sinó també per als alumnes dels cursos de català per a adults.
Precio socio 22,32€
23,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Villalonga, Joan Carles

El lèxic català de l'era digital posat al vostreabast.Hi trobareu...· La definició demés de 2.500 termes del món digital: dels ordinadorsals dispositius mòbils, de les xarxes socials al comerç electrònic...· Breu vocabulari visual.· Índexs castellà-català i anglès-català, que us facilitaran la consulta.Saps com es diu widget en català? I spam o copy-paste? Ipay-per-view? Hacker té traducció en català?Com n'hem de dir, «el web» o «la web»? Com s'escriu, bloc o blog? Com podem evitar de dir ''telèfon inalàmbric'' o ''pantallasso''?Saps què és una repiulada? I què vol dir jugabilitat?
Precio socio 8,50€
8,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.