Libros de métodos en catalán

A Punt és un mètode d’aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d’acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d’Europa, amb un enfocament basat en l’acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l’ensenyament. Una estructura clara i sistemàtica, unes activitats estimulants i variades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a l’alumne desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa. Va adreçat a estudiants adolescents i adults de català que viuen tant als territoris de parla catalana com de fora, i fomenta el treball en col·laboració, que obre espais d’interacció i de negociació semblants als que els alumnes poden experimentar fora de l’aula.
Socios 20,90€
22,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A Punt és un mètode d’aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d’acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d’Europa, amb un enfocament basat en l’acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l’ensenyament. Una estructura clara i sistemàtica, unes activitats estimulants i variades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a l’alumne desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa. Va adreçat a estudiants adolescents i adults de català que viuen tant als territoris de parla catalana com de fora, i fomenta el treball en col·laboració, que obre espais d’interacció i de negociació semblants als que els alumnes poden experimentar fora de l’aula.
Socios 27,55€
29,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SOM-HI. BASIC 1, 2 I 3. LLENGUA CATALANA. SOLUCIONARI - Matèria: Llengua catalana - Curs: BÀSIC 1,2,3 - Edat: - - Idioma:Català
Socios 9,02€
9,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PREPARA'T PER A LES PROVES DE LA JQCV Amb recursos sonors i solucions descarregables Adequat a les noves proves de la JQCV Basat en el marc Europeu Comú de Referència Díhuit unitats que treballen la llengua oral i la llengua escrita. Explicacions breus i didàctiques, i activitats engrescadores per a millorar la competència comunicativa dels aprenents.  Aprenentatge per tasques, és a dir, amb la pràctica interactiva de la llengua en situacions comunicatives versemblants.  Treball de la fonètica i l'ortografia amb el suport d'àudios, activitats escrites i exercicis de dicció i discriminació.  Continguts de morfologia i sintaxi treballats en contextos diversos.  Importància del vocabulari per a ampliar la competència lingüística de l'aprenent.
Socios 28,97€
30,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Llibre que segueix el programa del nivell intermedi de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears. Estructurat en tres grans blocs: Comunicació, Estudi de la Llengua i Marc Sociolingüístic.
Socios 33,25€
35,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana per a persones adultes.
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Llengua i Literatura Suficiència C1 Editorial Teide ISBN 9788430733958
Socios 27,26€
28,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Comelles, Salvador

Llengua Catalana Intermedi 3 Editorial Barcanova ISBN 9788448946999
Socios 22,75€
23,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A Punt és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d’acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d’Europa, amb un enfocament basat en l’acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l’ensenyament. Una estructura clara i sistemàtica, unes activitats estimulants i variades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a l’alumne desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa. Va adreçat a estudiants adolescents i adults de català que viuen tant als territoris de parla catalana com de fora, i fomenta el treball en col·laboració, que obre espais d’interacció i de negociació semblants als que els alumnes poden experimentar fora de l’aula.
Socios 16,15€
17,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d’ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l’alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons la complexitat de cadascuna. La progressió dels elements lingüístics que s’hi treballen és paral·lela a la del Llibre de l’alumne. Solucions: són darrere dels exercicis. Gramàtica: es tracta d’una gramàtica d’ús seqüenciada per unitats que conté explicacions sobre la forma i l’ús dels elements gramaticals necessaris, només, per resoldre cada activitat del Llibre de l’alumne. Al final hi ha un resum dels paradigmes dels elements gramaticals apareguts al Llibre de l’alumne, presentats en quadres generals. Transcripcions: és el compendi de les transcripcions de tots els elements orals enregistrats, tant del Llibre de l’alumne com del Llibre d’exercicis.
Socios 19,00€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Bàsic 1. Català per a adults Nivell A2. S’adreça als cursos de 45 hores. Contextualitza l’aprenentatge del català en situacions comunicatives bàsiques quotidianes, molt properes a l’alumnat d’avui dia, i presenta de forma clara i esquemàtica el sistema lingüístic del català. S’adreça als cursos de 45 hores. Conté àudios i transcripcions d’aquests àudios, així com activitats complementàries per a ús del docent.
Socios 17,95€
18,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana per a persones adultes.
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
10 Proves C2 (Cpnl) Editorial Castellnou ISBN 9788417406387
Socios 24,22€
25,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Mas, Marta

Mètode d’aprenentatge del català, com a segona llengua, modern i eficaç, elaborat d’acord amb les directrius del Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa. Elaborat per un equip de professors de l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona. Mètode adreçat a persones adultes i alumnes de secundària (2n cicle d’ESO i nivells superiors) de procedències diverses. VEUS 3 Conté 6 unitats que cobreixen aproximadament 120 hores de classe i consta de: *Llibre de l’alumne *Llibre d’exercicis *Llibre del professor *Material àudio en suport CD
Socios 23,75€
25,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cinquè curs de català del nou mètode A Punt modern i innovador, elaborat amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l'ensenyament.
Socios 28,50€
30,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre d'exercicis per reforçar els coneixements apresos. Els àudios estan disponibles a la web.
Socios 18,05€
19,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El manual SOLC 9 és una eina que pretén ser útil tant a l&#x02019,estudiant com al professorat, sense deixar de banda qualsevol lector que vulgui fer una aproximació general a la història de la literatura catalana. L&#x02019,equip que ha confegit el SOLC 9 hem tingut sempre present la idea de fer un llibre que, tot i acomplint el temari de Batxillerat que proposa el Departament d&#x02019,Educació, vagi una mica més enllà i situï la nostra literatura dins el context de la literatura universal.  En l&#x02019,apartat d&#x02019,activitats de cada capítol, SOLC 9 proposa molts recursos didàctics a l&#x02019,usuari del llibre i dóna referències dels recursos que subministra internet. L&#x02019,alumne ha d&#x02019,apropar-se sobretot als textos literaris, que són la raó primera i última de l&#x02019,estudi de la literatura.
Socios 28,50€
30,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana per a persones adultes.
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Comelles, Salvador

Intermedi 2. Solucionari Editorial Barcanova ISBN 9788448943608
Socios 7,12€
7,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Apte+ amb proves C2
Socios 28,02€
29,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pellicer Borràs, Joan Enric

Apte + C1 Editorial Àrbena ISBN 9788494701610
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

– Aquest manual és la continuació del De mica en mica (Apte 11). Entre els dos, s’ofereix un recull complet de materials per a preparar-se el C1 i el C2 de valencià.– A més, aquest manual, S’ompli la pica, conté un recull de la principal normativa de C1 i de C2, per escrit i enllaçada a explicacions en vídeo.– Podeu trobar-hi almenys una prova de cada tipus de les que es poden trobar a les proves de JQCV, CIEACOVA i Proves de Certificació de C1 i de C2.– En els textos d’expressió escrita, hem intentat que s’hi treballen tots els gèneres més comuns en les proves de C1 i de C2.– Les tasques amb el model d’estructures lingüístiques (JQCV) o de coneixements gramaticals i lèxics (CIEACOVA) s’han col·locat en la part de comprensió escrita perquè ambdues es fan alhora en les tres proves, a banda de per la semblança estructural amb les comprensions escrites de tipus cloze.
Socios 28,50€
30,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre d'exercicis per reforçar els coneixements apresos. Els àudios estan disponibles a la web.
Socios 19,00€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Comelles, Salvador

Intermedi 1. Solucionari Editorial Barcanova ISBN 9788448943585
Socios 7,12€
7,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.