Libros de métodos en catalán

Garcia Balasch, Teresa

Barcanova
Socios 22,75€
23,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PAM A PUNT A2 2 LLIBRE És un mètode daprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat dacord amb les directrius del Marc Europeu Comú deReferència per a les llengües: aprendre, ensenyar iavaluar del Consell dEuropa, amb un enfocament basaten lacció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i lensenyament. Una estructura clara i sistemàtica, unes activitats estimulants ivariades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a lalumne desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa. Va adreçat aestudiants adolescents i adults de català que viuen tant als territoris de parla catalana com de fora, i fomenta el treball en col·laboració, que obre espais dinteracció i de negociació semblants als que els alumnes poden experimentar fora de laula. - Materia: LLENGUA - Curs: A2 - Edat: 0 - Idioma: Català
Socios 26,60€
28,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 28,97€
30,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

A punt és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre,ensenyar i avaluar del Consell d'Europa, amb un enfocament basat en l'acció, en el qu
Socios 26,60€
28,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A Punt Θs un mΦtode d'aprenentatge de catalα, com a segona llengua, elaborat dÊacord amb les directrius del Marc Europeu Com· de ReferΦncia per a les llengⁿes:aprendre, ensenyar i avaluar del Consell dÊEuropa, amb un enfocament basat en lÊacci≤, en el qual la tasca Θs la unitat essencial per a la programaci≤ i lÊensenyament. Una estructura clara i sistemαtica, unes activitats estimulants i variades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a lÊalumne desenvolupar de manera eficaτ i amena la competΦncia comunicativa. Va adreτat a estudiants adolescents i adultsde catalα que viuen tant als territoris de parla catalana com de fora, i fomenta el treball en col╖laboraci≤, que obre espais dÊinteracci≤ i de negociaci≤ semblants als que els alumnes poden experimentar fora delÊaula.
Socios 16,15€
17,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 28,45€
29,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 16,81€
17,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ARBENA Apte+Proves C2
Socios 18,52€
19,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Brugarolas Camps, Nuria

El solucionari és una eina d'autocorrecció de gran utilitat tant per al professorat com per a l'alumnat. Amés de les de les solucions corresponents a les activitats del manual, en determinats casos incorpora algun aclariment sobre les activitats i exercicis que poden tenir una resposta oberta. Nova edició revisada.
Socios 12,25€
12,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana per a persones adultes.
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR B2 Valencià/Aprova
Socios 32,06€
33,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Mas, Marta

Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d'ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis:hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l'alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons l
Socios 19,00€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Mas, Marta

Mètode d'aprenentatge del català, com a segona llengua, modern i eficaç, elaborat d'acord amb les directrius del Marc de referènciaeuropeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Conselld'Europa. Elaborat per un equip de profes
Socios 23,75€
25,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,72€
35,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 27,26€
28,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Comelles, Salvador

Barcanova
Socios 7,12€
7,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socios 11,40€
12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El treball sistemàtica de la llengua.
Socios 4,70€
4,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Comelles, Salvador

Barcanova
Socios 22,75€
23,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d'ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis:hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l'alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons l
Socios 19,00€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Garcia Balasch, Teresa

Català per a adults Barcanova
Socios 22,75€
23,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquests llibres formen part del projecte de cursos dellengua catalana per a persones adultes, és el primer llibre del Nou Nivell Intermedi 3 i el quadern d'exercicis d'aquest nivell.
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socios 11,40€
12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socios 11,40€
12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.