Libros de métodos en catalán

Otras categorías
Passos 1 Bàsic. Quadern 1 2017 (B3)
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre que segueix el programa del nivell intermedi de català de la Secretaria de Política Lingüística dela Generalitat de Catalunya i de l'Institut d'EstudisBaleàrics del Govern de les Illes Balears.
Socio/a Abacus 31,82€
PVP 33,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Barcanova
Socio/a Abacus 22,51€
PVP 23,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Català per a adults Barcanova
Socio/a Abacus 31,35€
PVP 33,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Manual per a l’ensenyament i l’aprenentatge del català d’acord amb els nivells, la metodologia i les orientacions que emanen de les directrius establertes pelMarc Europeu Comú de Referència (MECR) i en especialdels programes de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Baleàricsdel Govern Balear.
Socio/a Abacus 24,13€
PVP 25,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socio/a Abacus 11,40€
PVP 12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Mètode d'aprenentatge del català, com a segona llengua, modern i eficaç, elaborat d'acord amb les directrius del Marc de referènciaeuropeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Conselld'Europa. Elaborat per un equip de profes
Socio/a Abacus 23,75€
PVP 25,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,97€
PVP 30,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 88,92€
PVP 93,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 26,12€
PVP 27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 25,60€
PVP 26,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 10,35€
PVP 10,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d’ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l’alumne. Cadaunitat té entre 30 i 40 exercicis, segons la complexitat de cadascuna. La progressió dels elements lingüístics que s’hi treballen és paral·lela a la del Llibrede l’alumne. Solucions: són darrere dels exercicis.Gramàtica: es tracta d’una gramàtica d’ús seqüenciadaper unitats que conté explicacions sobre la forma il’ús dels elements gramaticals necessaris, només, perresoldre cada activitat del Llibre de l’alumne. Al final hi ha un resum dels paradigmes dels elements gramaticals apareguts al Llibre de l’alumne, presentatsen quadres generals. Transcripcions: és el compendi de les transcripcions de tots els elements orals enregistrats, tant del Llibre de l’alumne com del Llibre d’exercicis.
Socio/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Mètode d'aprenentatge del català, com a segona llengua, modern i eficaç, elaborat d'acord amb les directrius del Marc de referènciaeuropeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Conselld'Europa. Elaborat per un equip de profes
Socio/a Abacus 23,75€
PVP 25,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC Nexe Verda B/Sanefes
Socio/a Abacus 4,27€
PVP 4,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SOM-HI! BASIC 2. CATALÀ PER A ADULTS - Matèria: Llengua catalana - Curs: BÀSIC2 - Edat: - - Idioma: Català
Socio/a Abacus 12,35€
PVP 13,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Au idò A2 Català per a adults. Solucionari Edició per a les Illes Balears - Materia: Llengua catalana - Curs: BÀSIC A2 - Edat: Adults - Idioma: Català
Socio/a Abacus 8,55€
PVP 9,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquests llibres formen part del projecte de cursos dellengua catalana per a persones adultes, és el primer llibre del Nou Nivell Intermedi 3 i el quadern d'exercicis d'aquest nivell.
Socio/a Abacus 24,13€
PVP 25,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana pera persones adultes.
Socio/a Abacus 24,13€
PVP 25,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Nova edició en la que s&#39 han tingut en compte les novetats ortogràfiques i gramaticals de l&#39 IEC.Octaedro
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana per a persones adultes.
Socio/a Abacus 24,13€
PVP 25,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Català per a adults Barcanova
Socio/a Abacus 22,23€
PVP 23,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,40€
PVP 29,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.