Libros de métodos de aprendizaje - Catalán

Aavv

Aquesta Clau conté el solucionari de la carpeta d'Exercicis del Català complet 1. Català complet és un curs superior de llengua catalana (dividit en tres volums), que constitueix un manual d'estudi i consulta per als qui vulguin dominar la llengua en tots els seus aspectes, tal com correspon a una persona culta. El primer volum conté uns temes introductoris i un tractat de fonètica i ortografia. Inclou també una antologia literària de Ramon Llull a Bernat Metge.
Precio socio 2,94€
3,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pellicer i Bataller, Joan

Guia essencial de la llengua Editorial ADONAY ISBN 9788493548315
Precio socio 8,55€
9,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

D'ací d'allà B1 (2017) Editorial Tabarca ISBN 9788480254366
Precio socio 35,72€
37,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Lacreu Cuesta, Josep

El ''Manual d'ús de l'estàndard oral'', que ja ha arribat a la seua onceava edició, és gairebé un clàssic en la bibliografia lingüística valenciana. Així ho avalen els milers de lectors que l'han utilitzat i, de manera unànime, tota la crítica especialitzada. Aquest estudi lingüístic, de dimensió polièdrica i enormement ric en matisos -com la llengua mateixa-, aborda pràcticament tota la gramàtica, atenent especialment els problemes que presenta l'expressió oral i confrontant l'ús espontani amb la norma i amb el castellà. D'altra banda, l'esforç d'actualització permanent a què ha estat sotmès, edició rere edició, contrastant els plantejaments inicials amb les principals obres de referència que s'han publicat al llarg dels últims anys, fan que siga de consulta obligada per a adquirir un coneixement profund i actualitzat, no sols de la varietat valenciana, sinó del conjunt del català.
Precio socio 20,90€
22,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Esteban, Jordi

Fem-la petar Editorial l'Àlber ISBN 9788488887757
Precio socio 24,98€
26,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquesta Clau conté el solucionari de la carpeta d'Exercicis del Català complet /2. Català complet és un curs superior de llengua catalana (dividit en tres volums), que constitueix un manual d'estudi i consulta per als qui vulguin dominar la llengua en tots els seus aspectes, tal com correspon a una persona culta. El segon volum estudia la morfologia i la sintaxi, és a dir, la gramàtica pròpiament dita. Al final conté una antologia literària mab autors dels segles XIV-XV (de sant Vicent Ferrer a Jaume Roig).
Precio socio 3,99€
4,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Arbena Apte+ Mediació Lingüística 9788412019384 Editorial Àrbena ISBN 9788412019384
Precio socio 18,52€
19,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Integrant el CATALÀ COMPLET, curs superior de llengua, aquest segon volum estudia la morfologia i la sintaxi, és a dir, la gramàtica pròpiament dita. Al final conté una antologia literària amb autors dels segles XIV-XV (de sant Vicent Ferrer a Jaume Roig). Versió totalment reelaborada, molt ampliada i posada al dia respecte a ''El català /2'', el present volum constitueix un manual pràctic i normatiu, prudentment innovador. Va flanquejat per una carpeta d'exercicis (titulada ''Exercicis del català complet /2''), dels quals existeix també un solucionari (titulat ''Clau dels exercicis del català complet /2''). Si bé no s'ajusta a cap programa concret, forneix els coneixements necessaris a molts plans d'estudis (com ara la preparació a la prova D de la Generalitat de Catalunya) i és útil com a llibre d'autoaprenentatge i de consulta, sempre en un nivell superior.
Precio socio 17,10€
18,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PREPARA'T PER A LES PROVES DE LA JQCV Amb recursos sonors i solucions descarregables Adequat a les noves proves de la JQCV Basat en el marc Europeu Comú de Referència Díhuit unitats que treballen la llengua oral i la llengua escrita. Explicacions breus i didàctiques, i activitats engrescadores per a millorar la competència comunicativa dels aprenents.  Aprenentatge per tasques, és a dir, amb la pràctica interactiva de la llengua en situacions comunicatives versemblants.  Treball de la fonètica i l'ortografia amb el suport d'àudios, activitats escrites i exercicis de dicció i discriminació.  Continguts de morfologia i sintaxi treballats en contextos diversos.  Importància del vocabulari per a ampliar la competència lingüística de l'aprenent. RECURSOS DE LES VERSIONS ANTERIORS Activitats digitals Guia didàctica. El projecte de Dalt a Baix Programa prova de la JQCV Estructura de la prova de la JQCV Programa i estructura de CieaCOVA Prova de nivell DictatsRecursos sonors Quadre de continguts Solucionari
Precio socio 31,30€
32,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Comelles, Salvador

Suficiència 1. Solucionari Editorial Barcanova ISBN 9788448943622
Precio socio 7,12€
7,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

D'ací d'allà C1 (2017) Editorial Tabarca ISBN 9788480254380
Precio socio 37,05€
39,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Garcia Balasch, Teresa

Suficiència 3. Solucionari Editorial Barcanova ISBN 9788448941901
Precio socio 7,12€
7,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Fer Via Nivell C1 i C2 Editorial Andana ISBN 9788416394678
29,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 15,10€
15,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Monegal, Carme

És un llibre ple de suggeriments pràctics que pot ser útil per a tots els mestres i professors que volen fer fer pràctiques de català parlat als seus alumnes. El llibre es divideix en dues parts. A la primera part hi ha moltes indicacions i molt detallades per treballar cadascuna de les nocions, agrupades en 15 àrees temàtiques. Tant les situacions bàsiques de diàleg com les activitats-joc que s'hi proposen detallen els objectius comunicatius que tenen, l'habilitat lingüística que treballen
Precio socio 35,34€
37,20€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Va de bo! Nivell oral de valencià (A2) modernitza l'ensenyament del nivell bàsic de valencià. Basat en el treball de les quatre competències lingüístiques (comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita), proporciona textos i àudios que reprodueixen situacions comunicatives versemblants en què es requereix un nivell de llengua de parlant bàsic. Tot configurat d'una manera amena que fomenta l'interés de l'aprenent i facilita la tasca del professorat, en el cas de les classes presencials.
Precio socio 35,10€
36,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALBER Camí de Ronda: 40 primeres classes 9788496248533 Editorial l'Àlber ISBN 9788496248533
Precio socio 88,92€
93,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Comelles, Salvador

Complement per al treball de lèxic a les classes de llengua. Amb aquests jocs variats es practica la comprensió del text, l'ús del diccionari, la precisió lèxica i l'ampliació de registres, a través d'un treball en equip que demana agilitat i coordinació.
Precio socio 15,26€
16,06€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Descobreix els nous materials de Bromera per a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià Va de bo! Nivell mitjà de valencià (C1) intenta anar més enllà del que s'havia fet fins ara en les classes de valencià: vol normalitzar l'ensenyament d'una llengua en ús, una llengua real, amb una perspectiva lúdica de l'aprenentatge i l'ensenyament que fomenta l'interés de l'aprenent i facilita la tasca del professorat.
Precio socio 35,10€
36,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Arbena Apte+ B2 9788412019391 Editorial Àrbena ISBN 9788412019391
Precio socio 26,12€
27,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Digui, digui. Curs de català per a no-catalanoparlants adults. Llibre d'exercicis. Nivell 1 Editorial Ruaix ISBN 9788478265015
Precio socio 14,53€
15,30€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquests materials proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d'acollida.
Precio socio 7,60€
8,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Fer Via Nivell B1 i B2 Editorial Andana ISBN 9788416394661
29,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprova B2 +Cd Editorial Voramar Text ISBN 9788491312697
Precio socio 34,29€
36,10€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.