Libros de métodos en catalán

Comelles, Salvador

Au idò! Solucionari Català per a adults. Nivell B2. Illes Balears Editorial Barcanova ISBN 9788448952259
Socios 9,02€
9,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Nova edició actualitzada 2017! Hem revisant els Passos: tant els llibres com els quaderns i les guies dels Passos 1, Passos 2 i Passos 3. En aquesta revisió, d&#x02019,una banda, tenim en compte les novetats ortogràfiques i gramaticals de l&#x02019,IEC i, de l&#x02019,altra, aprofitem l&#x02019,avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios, algunes graelles, algunes fotografies i unes quantes activitats, però hem procurat que la paginació sigui pràcticament la mateixa, per fer més fàcil la convivència, durant un temps, de l&#x02019,edició del 2011 i l&#x02019,actual.
Socios 18,52€
19,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Digui, digui. Guida per l'Apprendimento. Nivell 1 Editorial Abadia de Montserrat ISBN 9788484150824
Socios 13,87€
14,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Alabadi Igual, Joan

Ací i d'allá: curs de valencià Editorial Tabarca ISBN 9788480252676
Socios 23,03€
24,24€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Versió digital del nou manual que ha publicat Castellnou per treballar i aprendre el nivell bàsic A2. Presenta les situacions comunicatives que són reconeixibles per als aprenents. Aquest manual està dividit en tres mòduls. Els àudios i vídeos estan disponibles al web de Castellnou.
Socios 23,27€
24,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Diàleg: Català Bàsic3 Cdr Editorial Consorci Normalitzac ISBN 9788493178130
Socios 22,94€
24,15€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Au idò A2 Català per a adults. Solucionari Edició per a les Illes Balears - Materia: Llengua catalana - Curs: BÀSIC A2 - Edat: Adults - Idioma: Català
Socios 9,02€
9,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Català complet 1 Editorial Ruaix ISBN 9788482979830
Socios 11,59€
12,20€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pellicer Borràs, Joan Enric

Òptim 2. 10 proves nivell mitjà Editorial En Logística ISBN 9788494092725
Socios 16,62€
17,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Descobreix els nous materials de Bromera per a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià Va de bo! Nivell mitjà de valencià (C1) intenta anar més enllà del que s'havia fet fins ara en les classes de valencià: vol normalitzar l'ensenyament d'una llengua en ús, una llengua real, amb una perspectiva lúdica de l'aprenentatge i l'ensenyament que fomenta l'interés de l'aprenent i facilita la tasca del professorat.
Socios 33,72€
35,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Au idò B1 (Illes Balears) Editorial Barcanova ISBN 9788448951658
Socios 32,25€
33,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Generalitat De Catal

La necessitat d'iniciar l'aprenentatge del català o d'ampliar-ne els coneixements es fa especialment difícil de resoldre a aquelles persones que, per motius diversos, no poden assistir als cursos presencials. &nbsp,Per això s'ha dissenyat l'obra Català sense distàncies, amb materials pensats i elaborats per a l'autoaprenentatge, fet que no exclou la possibilitat d'utilitzar-los en un curs reglat amb professor.
Socios 25,93€
27,30€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Yates, Alan

Digui, digui. A Catalan Handbook. Nivell 1 Editorial Abadia de Montserrat ISBN 9788484152071
Socios 17,95€
18,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Els professors que hem intervingut en la gènesi i en la recopilaciód'aquestes Volianes de paper estem convençuts que el dictat continuaessent, en l'època de les pantalles, el facebook, el twiter, el whatsappi mil aplicacions electròniques més que vindran), una pràctica útil pera l'aprenentatge, l'avaluació, l'autocontrol i la reflexió.
Socios 14,25€
15,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Descobreix els nous materials de Bromera per a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià Va de bo! Nivell elemental de valencià (B1) intenta anar més enllà del que s'havia fet fins ara en les classes de valencià: vol normalitzar l'ensenyament d'una llengua en ús, una llengua real, amb una perspectiva lúdica de l'aprenentatge i l'ensenyament que fomenta l'interés de l'aprenent i facilita la tasca del professorat.
Socios 33,72€
35,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

CAC Nexe Verda B/Sanefes
Socios 4,70€
4,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Xipell, J.M.

Vet aquí la Norma són dos llibres en un de sol. És per això que aquesta obra permet fer al lector dues aproximacions ben distintes, fins i tot contradictòries. Una, la més didàctica, té a veure amb el feixuc i àrid món de l'ortografia del català. L'altra, el lector la pot fer passant olímpicament d'aquesta primera lectura, la utilitària, endinsant-se en el text com ho fa quan agafa qualsevol novel·la d'humor, ja que de principi a final, cada capítol és una petita part d'una gran història, la història de la Norma.
Socios 8,55€
9,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El CATALÀ FÀCIL vol ser un manual que, com diu el seu títol, faciliti l'estudi de la llengua catalana en un nivell bàsic (un nivell d'iniciació, elemental però sòlid). De fet, compta amb ja prop de trenta anys de rodatge i ha tingut una extraordinària difusió. Aquesta n'és la setzena edició. La part pràctica del mètod és editada separadament en la carpeta titulada «Exercicis del català fàcil». Per als mestres i per als alumnes autodidactes hi ha disponible la «Clau» corresponent. El curs de CATALÀ FÀCIL pot servir per a diferents finalitats didàctiques, com autoaprenentatge, preparació d'exàmens de nivell elemental –per exemple, la prova B (o certificat intermedi) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (abans, de la Junta Permanent de Català)–, llibre de text, de consula, auxiliar o complementari.
Socios 8,69€
9,15€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Manual per a la preparació dels cursos corresponents a aquest nivell d'aprenenta tge. El dossier s'ha organitzat en quatre grans blocs: Documents, Convencions, E xercicis i Documents per revisar. El primer bloc comprèn informació i exemples s obre documents, el segon, la informació referent a les convencions que caracteri tzen el llenguatge administratiu, els exercicis treballen els aspectes relaciona ts amb la redacció administrativa i els documents per revisar són documents real s per practicar a classe la redacció dels documents inclosos en el sumari. El so lucionari es troba en un volum a part.
Socios 13,06€
13,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pellicer Borràs, Joan Enric

Joanot. Aprenentatge del valencià Editorial En Logística ISBN 9788494092749
Socios 17,57€
18,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Cardo, Andreu

ALBER Xerrim-Xerram
Socios 44,46€
46,80€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Esteban, Jordi

Fem-la petar Editorial l'Àlber ISBN 9788488887757
Socios 24,98€
26,30€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El CATALÀ PROGRESSIU /1 és el primer volum d'un curs mitjà de llengua catalana (dividit en 2 volums). Conté uns temes introductoris i la morfosintaxi, donant així, després d'una introducció que situa el català en l'espai i el temps, l'estructura gramatical de la llengua. Inclou també una antologia literària d'autors de la Renaixença (fins a Pompeu Fabra). El curs de CATALÀ PROGRESSIU representa un «progrés» o pas endavant en l'estudi del català a partir d'un nivel bàsic o elemental (com és el que forneix el mètode titulat «Català fàcil»). Pot servir per a diferents finalitats didàctiques, com autoaprenentatge, preparació d'exàments de nivell mitjà (per exemple, la prova C de la Generalitat de Catalunya), llibre de text, de consulta, auxiliar o complementari.
Socios 9,40€
9,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Exerc.catala complet 1 Editorial Ruaix ISBN 9788489812116
Socios 5,70€
6,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.