Libros en otras lenguas europeas

Otras categorías
Traducció i adaptació al català: Vicens Reglà Jiménez, Guillem Cintas Zuazua, Remei Tomàs Budó, Priscila Borrell Rufias. “El Pabón”, el diccionari que ha acompanyat a generacions d'estudiants de grec, ja està encatalà. • 35 000 articles revisats • ab
Socio/a Abacus 22,32€
PVP 23,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
• 30 000 entrades a la part llatí-català • 11 000 entrades a la partcatalà-llatí • Els articles contenen gran abundància d’exemples, extretsdels autors més importants, que faciliten la comprensió i ofereixen latraducció més adequada a cada context. • Indica el règim dels verbs •Introdueix com a entrades les formes irregulars i de difícilidentificació (pretèrits, participis, etc.) • Indica la quantitat desíl·labes (llargues i breus) • Inclou 91 gravats, mapes i explicacions •Quadre d’abreviatures llatines S’acompaña d’un annex editat de formaindependent amb un resum de gramàtica llatina, completament renovat, queinclou: • Esquemes dirigits a l’estudi i a la memorització •Explicacions sobre els temes a tractar • Notes destinades a servird’ajut a les proves de selectivitat • Aclariments específics sobreparticularitats gramaticals més complexes
Socio/a Abacus 22,32€
PVP 23,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El format i el nombre d'entrades ideal per a començara estudiar llatí. Un diccionari concebut especialment per a llegir Catul, Cèsar, Ciceró, Curci, Fedre, Horaci, Juvenal, Livi, Lucà, Lucreci, Marcial, Nepot, Ovidi, Plini el Jove, Properci, Sal·lusti, Sèneca el filòsof, Tàcit, Tibul i Virgili.· 30.000 entrades· Amb una gramàtica llatina molt pràctica
Socio/a Abacus 24,13€
PVP 25,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El único diccionario de latín adaptado al actual sistema de enseñanza de esta lengua. Facilita al alumno la búsqueda de palabras, pues recoge las irregularidades que estas puedan presentar. Además, ofrece ayuda para elegir la traducción correcta, y sus ej
Socio/a Abacus 21,37€
PVP 22,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
30 000 entradas en la parte latino-español• 11 000 entradas en la parte español-latino• Los artículos contienen gran abundancia de ejemplos, tomados de losautores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen latraducción más adecuada a cada contexto• Indica el régimen de los verbos• Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícilidentificación (pretéritos, participios, etc.) • Indica la cantidad delas sílabas (largas y breves)• Incluye 91 grabados, mapas y explicaciones• Cuadro de abreviaturas latinas Se acompaña de un anexo editado deforma independiente con un resumen de gramática latina, completamenterenovado, que incluye:• Esquemas dirigidos al estudio y la memorización• Explicaciones sobre los temas a tratar• Notas destinadas a servir como ayuda en las pruebas de selectividad• Aclaraciones específicas sobre particularidades gramaticales máscomplejas
Socio/a Abacus 22,32€
PVP 23,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Vox
Socio/a Abacus 14,15€
PVP 14,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALMA Nuovo Espresso 1/Alumno+DVD
Socio/a Abacus 37,24€
PVP 39,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En aquest diccionari s'hi poden trobar les paraules usades des del'època heroica fins a l'alexandrina i del Nou Testament. S'hi descriuennoms propis, històrics, mitològics i geogràfics, amb els corresponentsmapes. S'hi indica l'etimologia de les paraules
Socio/a Abacus 80,75€
PVP 85,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PONS Curso aprendizaje portugués
Socio/a Abacus 21,37€
PVP 22,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALMA Nuovo Espresso 4/Alumno
Socio/a Abacus 33,87€
PVP 35,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,31€
PVP 29,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La colección de manuales prácticos Larousse ha sido concebida para ayudar a los estudiantes y hablantes de italiano a solucionar dudas puntuales y a enfrentarse con situaciones reales. Este manual reúne toda la información necesaria para utilizar adecuada
Socio/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.