Diccionarios de otras lenguas europeas

Aavv

Diccionari Il·lustrat Llatí Cat Llatí
Precio socio 23,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

En els darrers anys, els intercanvis entre Rússia i els Països Catalans s'han intensificat en el terreny de l'art, de la música, de l'esport, de la ciència, dels negocis i del turisme. L'objectiu del Diccionari és oferir a l'usuari català una eina en la tasca de traduir del rus al català i ajudar també els catalanòfils russoparlants. Amb aquesta finalitat, l'obra ofereix una rica selecció d'expressions, girs i construccions russes amb els equivalents catalans corresponents, i viceversa, no tan sols de l'àmbit de la llengua estàndard sinó també del registre col·loquiali de la terminologia especialitzada, amb una atencióespecial a les expressions actuals i als neologismesque el lector pot trobar tant a la premsa contemporània com a les publicacions científiques.· 48.000 entrades· 94.000 accepcions· 15.000 locucions, frases fetes i refranys· 6.000 exemples d'ús· 2.000 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics
Precio socio 53,20€
56,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

30 000 entradas en la parte latino-español• 11 000 entradas en la parte español-latino• Los artículos contienen gran abundancia de ejemplos, tomados de losautores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen latraducción más adecuada a cada contexto• Indica el régimen de los verbos• Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícilidentificación (pretéritos, participios, etc.) • Indica la cantidad delas sílabas (largas y breves)• Incluye 91 grabados, mapas y explicaciones• Cuadro de abreviaturas latinas Se acompaña de un anexo editado deforma independiente con un resumen de gramática latina, completamenterenovado, que incluye:• Esquemas dirigidos al estudio y la memorización• Explicaciones sobre los temas a tratar• Notas destinadas a servir como ayuda en las pruebas de selectividad• Aclaraciones específicas sobre particularidades gramaticales máscomplejas
Precio socio 23,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Enciclopèdia Catalan

El format i el nombre d'entrades ideal per a començara estudiar llatí. Un diccionari concebut especialment per a llegir Catul, Cèsar, Ciceró, Curci, Fedre, Horaci, Juvenal, Livi, Lucà, Lucreci, Marcial, Nepot, Ovidi, Plini el Jove, Properci, Sal·lusti, Sèneca el filòsof, Tàcit, Tibul i Virgili.· 30.000 entrades· Amb una gramàtica llatina molt pràctica
Precio socio 24,13€
25,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Diccionari Manual Grec clàssic-Català 2a ed.
Precio socio 23,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pabón de Urbina, José María

- 35 000 artículos - Abundante fraseologíay ejemplos tomados de los autores clásicos - Recoge léxico desde Homero hasta el Nuevo Testamento- Indicación de los diferentes regímenes y construcciones gramaticales - Formas irregulares dela declinación y la conjugación presentadas como entradas independientes - Indicación de las irregularidades al final de los artículos - Inclusión de nombres propios - Nueva puesta en página- Amplio resumen gramatical presentado de forma gráfica, pensado para estudiantes de bachilleratoy primeros cursos de los estudios universitarios
Precio socio 23,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest Diccionari grec-català, amb MÉS DE 92.000 ENTRADES, recull, amb un ric repertori de correspondències catalanes, el lèxic grec de més de deu segles, il·lustrat amb exemples i CITACIONS DELS AUTORS CLÀSSICS.?Comprèn un nombre molt ampli de noms propis, l'etimologia dels mots grecs, llurs variants i irregularitats fonètiques i morfològiques, etc.?Inclou un ampli iútil APÈNDIX GRAMATICAL i un ampli repertori de MAPESdel món grec a l'antiguitat (topònims transcrits alcatalà).?Finalment, l'eina indispensable per a hel·lenistes, estudiants i persones interessades en la llengua grega.??
Precio socio 87,87€
92,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 15,15€
15,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Arqués Coromines, Rossend

La publicació d'aquest volum ve a completar l'obra iniciada l'any 1992 amb el Diccionari català-italià del mateix autor, que féu possible, per primera vegada, una relació directa (és a dirsense cap llengua intermediària) entre les llengüesitaliana i catalana en un diccionari de format gran.Ara aquest Diccionari italià-català permetrà als estudiants i estudiosos de lallengua italiana, als traductors, i a qualsevol persona que tingui davant un text en italià, arribar al català sense la necessitat de cap altre diccionari.· 40.000 entrades· 75.000 accepcions· 14.000 locucions, frases fetes i refranys· 8.000 exemples d'ús· 1.100 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics· Pronúncia figurada de les veus italianes· Compendi de gramàticaitaliana en català
Precio socio 34,20€
36,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 14,25€
15,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Un diccionari imprescindible per a qualsevol persona que necessiti consultar el lèxic general i el tècnic d'ús comú de l'italià i el català. · 25.000 entrades amb exemples d'ús i frases fetes· 40.000 accepcions· Pronúncia figurada de les veus italianes i catalanes· 700 noms de lloc i de persona
Precio socio 9,02€
9,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

· 50.000 entrades· 93.000 accepcions· 19.000locucions, frases fetes i refranys· 11.000 exemples d'ús· 1.400 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics· Pronúncia figurada de les veus catalanes· Compendi de gramàtica catalana en italià
Precio socio 34,20€
36,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 8,07€
8,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El diccionari que completa l'obra iniciada amb el Diccionari català-neerlandès, que fa possible, per primera vegada, una relació directa entre les llengües neerlandesa i catalana. Una eina completa i suficient, útil per als estudiants i estudiosos holandesos o flamencs del català, per als traductors i per a totes lespersones d'aquesta comunitat lingüística que viuen al nostre país. · 30.000 entrades· 126.000 traduccions· 13.000 locucions, frases fetes i refranys· 70.000 accepcions · 4.000 exemples d'ús· 400 noms de lloc i de persona· Compendi de gramàtica neerlandesa en català
Precio socio 34,20€
36,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Seabra, Manuel De

Un ampli repertori de més de 56.000 entrades de lèxic comú, lèxic especialitzat inoms propis (de lloc i de persona).· Flexió de totes les entrades.· Models per a la conjugació de les formes dels verbs (amb totes les variants dialectals).· Partició sil·làbica de les entrades i la flexió.· Pronúncia figurada segonsles normes de l'Alfabet Fonètic Internacional.·Estrangerismes més corrents (hit-parade, hobby, ipso facto, kleenex, leitmotiv, etc.).· Neologismes d'incorporació recent (cibercafè, pírcing, cercatalents, pizzer, gofra, etc.).· Avís sobre la possible confusió en mots homòfons i parònims. Amb un pràctic i complet compendi de qüestions gramaticals.
Precio socio 34,20€
36,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Diccionario finlandés-español. español-finlandés
Precio socio 14,25€
15,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 14,72€
15,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest Diccionari grec-català, amb MÉS DE 92.000 ENTRADES, recull, amb un ric repertori de correspondències catalanes, el lèxic grec de més de deu segles, il·lustrat amb exemples i CITACIONS DELS AUTORS CLÀSSICS.?Comprèn un nombre molt ampli de noms propis, l'etimologia dels mots grecs, llurs variants i irregularitats fonètiques i morfològiques, etc.?Inclou un ampli iútil APÈNDIX GRAMATICAL i un ampli repertori de MAPESdel món grec a l'antiguitat (topònims transcrits alcatalà).?Finalment, l'eina indispensable per a hel·lenistes, estudiants i persones interessades en la llengua grega.??
Precio socio 34,20€
36,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 8,07€
8,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Diccionario Mini Español-Italiano/Italiano-Spagnolo
Precio socio 7,55€
7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del portugués. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras Con páginas sobre cultura portuguesa y un mini diccionario español-portugués al final de la obra.
Precio socio 13,25€
13,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Un diccionari bilingüe d'abast general que aplega:· 30.000 entrades· 57.000 accepcions· 10.000 locucions, frases fetes i refranys· 9.000 exemples d'ús· 250 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics· compendi de gramàtica catalana en finèsAquest Diccionari català-finès permetrà als estudiants i estudiosos finlandesos del català, als traductors, i a totes les personesd'origen finlandès que viuen al nostre país, arribaral català sense la necessitat de cap altre diccionari.
Precio socio 34,20€
36,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 18,05€
19,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del italiano. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras La obra contiene, además, páginas sobre cultura italiana y un minidiccionario español-italiano.
Precio socio 13,25€
13,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.