Diccionarios de otras lenguas europeas

Aavv

• 30 000 entrades a la part llatí-català • 11 000 entrades a la partcatalà-llatí • Els articles contenen gran abundància d’exemples, extretsdels autors més importants, que faciliten la comprensió i ofereixen latraducció més adequada a cada context. • Indi
Socios 23,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Traducció i adaptació al català: Vicens Reglà Jiménez, Guillem Cintas Zuazua, Remei Tomàs Budó, Priscila Borrell Rufias. ?El Pabón?, el diccionari que ha acompanyat a generacions d'estudiants de grec, ja està encatalà. ? 35 000 articles revisats ? ab
Socios 23,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pabón de Urbina, José María

- 35 000 artículos - Abundante fraseologíay ejemplos tomados de los autores clásicos - Recoge léxico desde Homero hasta el Nuevo Testamento- Indicación de los diferentes regímenes y construcciones gramaticales - Formas irreg
Socios 23,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El format i el nombre d'entrades ideal per a començara estudiar llatí. Un diccionari concebut especialment per a llegir Catul, Cèsar, Ciceró, Curci, Fedre, Horaci, Juvenal, Livi, Lucà, Lucreci, Marcial, Nepot, Ovidi, Plini el Jove, Properci, Sal·lusti, Sèneca el filòsof, Tàcit, Tibul i Virgili.· 30.000 entrades· Amb una gramàtica llatina molt pràctica
Socios 24,13€
25,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

30 000 entradas en la parte latino-español• 11 000 entradas en la parte español-latino• Los artículos contienen gran abundancia de ejemplos, tomados de losautores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen latraducción más adecuada a cada contexto• Indica el régimen de los verbos• Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícilidentificación (pretéritos, participios, etc.) • Indica la cantidad delas sílabas (largas y breves)• Incluye 91 grabados, mapas y explicaciones• Cuadro de abreviaturas latinas Se acompaña de un anexo editado deforma independiente con un resumen de gramática latina, completamenterenovado, que incluye:• Esquemas dirigidos al estudio y la memorización• Explicaciones sobre los temas a tratar• Notas destinadas a servir como ayuda en las pruebas de selectividad• Aclaraciones específicas sobre particularidades gramaticales máscomplejas
Socios 23,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest Diccionari grec-català, amb MÉS DE 92.000 ENTRADES, recull, amb un ric repertori de correspondències catalanes, el lèxic grec de més de deu segles, il·lustrat amb exemples i CITACIONS DELS AUTORS CLÀSSICS.?Comprèn un nombre molt ampli de noms propis, l'etimologia dels mots grecs, llurs variants i irregularitats fonètiques i morfològiques, etc.?Inclou un ampli iútil APÈNDIX GRAMATICAL i un ampli repertori de MAPESdel món grec a l'antiguitat (topònims transcrits alcatalà).?Finalment, l'eina indispensable per a hel·lenistes, estudiants i persones interessades en la llengua grega.??
Socios 87,87€
92,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 183,35€
193,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Un diccionari imprescindible per a qualsevol persona que necessiti consultar el lèxic general i el tècnic d'ús comú de l'italià i el català. · 25.000 entrades amb exemples d'ús i frases fetes· 40.000 accepcions· Pronúncia figurada de les veus italianes i catalanes· 700 noms de lloc i de persona
Socios 9,02€
9,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 13,25€
13,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del italiano. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras La obra contiene, además, páginas sobre cultura italiana y un minidiccionario español-italiano.
Socios 13,25€
13,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del portugués. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras Con páginas sobre cultura portuguesa y un mini diccionario español-portugués al final de la obra.
Socios 13,25€
13,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El único diccionario de latín adaptado al actual sistema de enseñanza de esta lengua. Facilita al alumno la búsqueda de palabras, pues recoge las irregularidades que estas puedan presentar. Además, ofrece ayuda para elegir la traducción correcta, y sus ej
Socios 21,37€
22,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 15,15€
15,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Golobardes Marti, Gu

En aquest diccionari s'hi poden trobar les paraules usades des del'època heroica fins a l'alexandrina i del Nou Testament. S'hi descriuennoms propis, històrics, mitològics i geogràfics, amb els corresponentsmapes. S'hi indica l'etimologia de les paraules
Socios 80,75€
85,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Diccionario ideal para iniciarse en el euskara. Erimer diccionario bilingüe de euskera que indica la categoría gramatical de todas las acepciones. Obra dirigida por Ibon Sarasola. - 32 914 entradas - 47 200 acepciones - Abundantes ejemplos, modismos
Socios 15,15€
15,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 53,20€
56,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Diccionario Mini Português-Espanhol/Español-Portugués
Socios 7,55€
7,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 4,51€
4,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Seabra, Manuel De

Socios 34,20€
36,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 18,05€
19,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 45,60€
48,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El diccionario en formato manejable para los primeros niveles de aprendizaje del italiano. - 28.000 entradas y 45.000 acepciones. - 60.000 traducciones. - Traducciones claras y precisas del italiano y español de hoy. - Términos y expresiones de uso fam
Socios 15,15€
15,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 6,98€
7,35€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Seabra, Manuel De

Un ampli repertori de més de 56.000 entrades de lèxic comú, lèxic especialitzat inoms propis (de lloc i de persona).· Flexió de totes les entrades.· Models per a la conjugació de les formes dels verbs (amb totes les variants dialectals).· Partició sil·làbica de les entrades i la flexió.· Pronúncia figurada segonsles normes de l'Alfabet Fonètic Internacional.·Estrangerismes més corrents (hit-parade, hobby, ipso facto, kleenex, leitmotiv, etc.).· Neologismes d'incorporació recent (cibercafè, pírcing, cercatalents, pizzer, gofra, etc.).· Avís sobre la possible confusió en mots homòfons i parònims. Amb un pràctic i complet compendi de qüestions gramaticals.
Socios 34,20€
36,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.