Cuadernos complementarios de texto

Otras categorías
Socio/a Abacus 10,93€
PVP 11,50€
VVC S1 Expresión escrita/LEN PRO
Socio/a Abacus 12,69€
PVP 13,40€
Socio/a Abacus 12,54€
PVP 13,20€
RUBIO E3 Vacaciones
Socio/a Abacus 5,65€
PVP 5,95€
VVC E1 Xifra/04 Sumar portant-ne
Socio/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
RUBIOV E Operacions 3/Multiplicar 1 x
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€
Socio/a Abacus 12,54€
PVP 13,20€
Socio/a Abacus 12,54€
PVP 13,20€
VVC E2 Matemàtiques/Practicamat
Socio/a Abacus 19,80€
PVP 20,90€
TEIC E Ara ja puc 4/Problemes
Socio/a Abacus 4,79€
PVP 5,04€
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socio/a Abacus 16,74€
PVP 17,67€
NADAL E Càlcul 5A/Nou-set. Multiplicar amb més dificultat
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€