Diccionarios de lenguas asiáticas

¿Quieres aprender dos de los idiomas más difíciles del mundo? En Abacus tenemos la mejor selección de diccionarios de lenguas asiáticas y africanas para que hables, escribas y te comuniques en chino o en árabe. Descubre nuestro catálogo completo y compra en nuestra tienda y librería online.

Aavv

Aquest Diccionari ha aparegut en un moment en què laXina assoleix un paper cada vegada més decisiu a nivell mundial i ha augmentat les seves relacions amb elsaltres pobles. Els Països Catalans no en resten al marge, i això es reflecteix en un interès creixent envers la llengua i la civilització xineses i en un increment de l'intercanvi comercial amb la Xina. És per això que aquest Diccionari pretén, a més a més de constituir una pràctica eina de consulta adreçada als nostres estudiants de xinès i als milers de xinesos queviuen entre nosaltres, esdevenir també profitós per atots aquells que necessiten la llengua per a la vidacomercial o per a la recerca acadèmica.· 20.000 entrades catalanes amb 38.000 accepcions i 6.000locucions· 6.000 caràcters xinesos amb 20.000 articles· 1.500 noms de lloc i de persona, històricsi mitològics
Precio socio 53,20€
56,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cinquè curs de català del nou mètode A Punt modern i innovador, elaborat amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l'ensenyament.
Precio socio 28,50€
30,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

En els darrers anys, els intercanvis entre Rússia i els Països Catalans s'han intensificat en el terreny de l'art, de la música, de l'esport, de la ciència, dels negocis i del turisme. L'objectiu del Diccionari és oferir a l'usuari català una eina en la tasca de traduir del rus al català i ajudar també els catalanòfils russoparlants. Amb aquesta finalitat, l'obra ofereix una rica selecció d'expressions, girs i construccions russes amb els equivalents catalans corresponents, i viceversa, no tan sols de l'àmbit de la llengua estàndard sinó també del registre col·loquiali de la terminologia especialitzada, amb una atencióespecial a les expressions actuals i als neologismesque el lector pot trobar tant a la premsa contemporània com a les publicacions científiques.· 48.000 entrades· 94.000 accepcions· 15.000 locucions, frases fetes i refranys· 6.000 exemples d'ús· 2.000 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics
Precio socio 53,20€
56,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Cortés, Julio

Destinado a un público hispanohablante instruido en gramática árabe, este Diccionario de árabe culto moderno registra el léxico en uso sigue, por tanto, una orientación descriptiva, no normativa, y presupone un conocimiento sólido de los elementos princi
Precio socio 128,25€
135,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

101 TRUQUITOS DE INGLÉS QUE TE CAMBIARÁN LA VIDA(O, AL MENOS, TU FORMA DE SPEAK ENGLISH) ¿Respondes el mítico «fine, thank you» cuando te preguntan cómo estás? ¿Confundes palabras que suenan igual y escribes igual palabras que son diferentes? ¿Hay expresiones típicas que nunca sabes cómo decir o que se te quedan on the tip of your tongue? Sea cual sea tu nivel, este libro es para ti. Dale vidilla a tu inglés, convierte a los false friends en tus besties y descubre cómo una small talk puede salvarte del silencio incómodo del ascensor. ABRE ESTE LIBRO Y DESCUBRE 101 TRUQUITOS PARA SPEAK ENGLISH DE UNA VEZ POR TODAS
Precio socio 17,05€
17,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 26,60€
28,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del árabe. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temashabituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras Con páginas sobre cultura árabe y un mini diccionario español-árabeal final de la obra.
Precio socio 13,25€
13,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Un diccionario bilingüe dirigido a traductores, hablantes de chino que estudian español e hispanohablantesestudiantes de chino. Con más de 30 000 entradas enla parte español-chino y 25 000 entradas en la partechino-español. Incluye abundantes ejemplos, locuciones y frases hechas y un apéndice con un índice de radicales y una tabla de correspondencia de pesos y medidas
Precio socio 25,60€
26,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 9,50€
10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Leontieva, Olga

El metodo didactico del libro es principalmente comunicativo y el material de las unidades permite a losalumnos practicar el vocabulario y estructuras gramaticales para poder comunicarse en situaciones tipicasdela vida cotidiana. Los alumnos aprenderan a orientarse en una ciudad, a narrar una biografia, entre otros.El libro incluye las explicaciones de gramatica, el glosario y las soluciones de los ejercicios. Ademas, incluye tablas gramaticales: declinaciones de los nombres y adjetivos, formacion de grados comparativosde adjetivos y adverbios, asi como la lista de verbosde movimiento con sus formas conjugadas.En la paginaweb de la editorial pueden descargarse los archivosde audio, su transcripcion y un cuaderno de ejercicios complementario.AUTOROlga Leontieva es licenciada enFilologia Hispanica por la Universidad Lomonosov deMoscu y obtuvo el certificado del Curso de perfeccionamiento de profesores de ruso para extranjeros en elInstitutoPushkin de Lengua Rusa de Moscu. Desde 2004es profesora de ruso de la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona e imparte cursos monograficosdedicado
Precio socio 22,80€
24,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Mellado Jurado, Rafael

Diagramática es una novedosa gramática visual para estudiantes de español que abarca desde el nivel A1 hasta el B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Con ella proponemos facilitar al estudiante el aprendizaje y la comprensión de los dilemas más complicados y confusos de la gramática, ante los que este tiende a dudar y cometer más errores, y para los que las reglas tradicionales no le han aportado una solución práctica y definitiva.
Precio socio 13,96€
14,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El diccionari que completa l'obra iniciada amb el Diccionari català-neerlandès, que fa possible, per primera vegada, una relació directa entre les llengües neerlandesa i catalana. Una eina completa i suficient, útil per als estudiants i estudiosos holandesos o flamencs del català, per als traductors i per a totes lespersones d'aquesta comunitat lingüística que viuen al nostre país. · 30.000 entrades· 126.000 traduccions· 13.000 locucions, frases fetes i refranys· 70.000 accepcions · 4.000 exemples d'ús· 400 noms de lloc i de persona· Compendi de gramàtica neerlandesa en català
Precio socio 34,20€
36,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 14,72€
15,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Una obra única i imprescindible, pel fet de ser el primer gran diccionari entre l'àrab i el català. Un diccionari que permet abastar i conèixer tota la riquesalèxica de l'àrab estàndard modern, la llengua dels mitjans de comunicació i de la literatura contemporània des del Marroc fins a Oman.· 9.000 arrels· 41.000 paraules· 67.000 accepcions· 114.000 sentits· 23.000 exemples· 4.000 noms propis· neologismes tècnics, científics i periodístics· localismes de tot el món àrab· vocalitzacióde tots els mots àrabs· plurals irregulars·règims verbals· compendi de gramàtica àrab en catalàUna eina moderna de gran envergadura per atraductors, estudiants i estudiosos de l'àrab. Un gran pas endavant en l'actualització de la lexicografiaàrab en les principals llengües europees.
Precio socio 83,60€
88,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre d'exercicis per reforçar els coneixements apresos. Els àudios estan disponibles a la web.
Precio socio 19,00€
20,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 12,35€
14,96€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 22,80€
24,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 14,21€
14,96€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 22,80€
24,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Teixidó Planas, Mart

L'ensenyament de la llengua és la primera funció de l'escola. Els il·lustrats ho van impulsar amb la instrucció universal en una llengua, però avui, amb la globalització i la comunicació digital, vivim en un món de llengües. Amb la intercomprensió com a mètode, els alumnes desesnvoluparan la competència personal plurilingüe que els permetrà comprendre més llengües de forma aproximativa i progressiva. Canviar el model d'ensenyament de llengües oficials i llengües estrangeres pel model d'educació plurilingüe és una tasca a fer per les escoles de tots els països i tots els docents han d'esdevenir plurilingües.
Precio socio 23,75€
25,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 80,75€
85,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 23,75€
25,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 183,35€
193,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Precio socio 9,50€
10,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra diccionarios de lenguas asiáticas y africanas online

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de diccionarios de lenguas asiáticas y africanas. Disponemos de diccionarios en formato estándar y mini (de bolsillo) de español – chino / chino – español, catalán – chino / chino – catalán, español – árabe / árabe – español y catalán – árabe / árabe – catalán, así como diccionarios de árabe moderno.