Cuadernos de refuerzo de Matemáticas

Otras categorías
GP E Nombres/operacions 01/Suma sense
Socio/a Abacus 5,46€
PVP 5,46€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAST E6 PCB Matemàtiques/18
Socio/a Abacus 9,97€
PVP 9,97€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RUBIOV E Problemes 15/+-x diverses xif
Socio/a Abacus 1,09€
PVP 1,19€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 5,22€
PVP 5,22€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia de problemes i activitats que tr
Socio/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 2,37€
PVP 2,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC B2 Schaum/Matemàtiques
Socio/a Abacus 21,01€
PVP 21,01€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ARC P4 Números/Puente
Socio/a Abacus 3,80€
PVP 3,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 2,37€
PVP 2,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern d'estiu per consolidar i repassar els continguts de Matemàtiques treballats durant el curs. Es treballen els continguts en 4programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: &amp lt b&amp gt numeració i càlcul&amp lt /b&amp gt , &amp
Socio/a Abacus 6,13€
PVP 6,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballaraquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiquesi la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts decada curs.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 2,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,84€
PVP 13,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.