Libros de texto de 5º de Primaria

Otras categorías
OUP E5 Incredible English Kit 3E/CB
Socio/a Abacus 32,30€
PVP 34,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E5 Matemàtiques ABN
Socio/a Abacus 38,43€
PVP 40,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIV E5 Socials/Duna
Socio/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E5 Matemàtiques/Bloc 13
Socio/a Abacus 6,22€
PVP 6,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB E5 Matemáticas-Cuaderno 1/18
Socio/a Abacus 8,17€
PVP 8,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de ejercicios de lenguaje básicos de 5º curso de primaria parapreparar el paso a 6º curso de primaria. Cuadernos escolares muyadecuados para el repaso en verano y para el uso de los mismos en elprimer trimestre del curso para valorar el nivel del alumno/a.CONTENIDO: – El nombre: clases. – Género y número. – Utilización deldiccionario. – Ordenar palabras y frases. – Los determinantes. – Lassílabas. – Sufijos y prefijos. – Aumentativos, diminutivos ydespectivos. – Comprensión y expresión de textos variados. – Eladjetivo. – Diptongo y triptongo. – Los pronombres personales. – Elhiato. – Palabras primitivas, derivadas, sinónimas y antónimas. –Palabras polisémicas. – Familias de palabras. – Frases: sentido real yfigurado. – El adverbio. – Las preposiciones. – Refranes, comparaciones,– La oración: sujeto y predicado. – Ortografía básica: o Mayúsculas. oAcentuación. o b / v, g / gu / gü, h, c / q / k, s / x
Socio/a Abacus 2,37€
PVP 2,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
FARÉ 6È DE PRIMÀRIA En aquest quaderntrobaràs activitats que posaran a prova les teves competències i destreses en els diferents àmbits: Llengua catalana, Lengua castellana, Anglès, Matemàtiques,Coneixement del medi, més un espai d&#x02019,entreteniments i un altre de jocs, que et donaran les pistesper resoldre el joc amagat amb el qual pots guanyar un premi a l&#x02019,esforç, l&#x02019,habilitat i l&#x02019,enginy! Ah, i al final del quadern trobaràs unsolucionari perquè puguis fer l&#x02019,autoavaluació! - Materia: QUADERN D'ESTIU-VACANCES -Curs: PRIMÀRIA 5 - Edat: 10 a 11 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 11,87€
PVP 12,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E5 Problemas/Deca
Socio/a Abacus 25,79€
PVP 27,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E5 Fitxes Comprensió Lectora/13
Socio/a Abacus 26,79€
PVP 28,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Carefully-selected content centres on material and activities which relate to pupils’ own environment to make learning more relevant. Through observation activities and the identification and classification of natural forms children have fun doing drawings paintings sculptures and constructions that appeal to their creative instincts. Active Teach software provides theteacher with an unbeatable source of resources suchas video tutorials on arts and crafts techniques making off videos extra photocopiable worksheets and audios.
Socio/a Abacus 30,07€
PVP 31,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primária d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinámiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinámiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació. En el projecte Planeta SOStenible es treballen continguts de les árees de Ciènciessocials i de Ciències de la naturalesa que serveixend’eix vertebrador, i continguts de Matemátiques, de Llengua i de Plástica que es treballen d’una manera més instrumental. Com a repte, els alumnes han de fer una proposta d’estalvi energètic que faça més sostenible el seu entorn. Han de presentar el treball que faran en una fira al seu centre.
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 11,64€
PVP 12,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.