馃捀 Código regalo de BlackFriday 馃捀     
-5€ 5BF20WB | -10€ 10BF20WB | -20€ 20BF20WB    

Libros de texto de Primaria

Otras categorías
Aquest projecte garanteix un domini ple del castellàcom a segona llengua escolar partint de tres criterisbàsics:- Evitar la repetició dels continguts comunsamb la llengua catalana.- Evitar-ne l'anticipació i no treballar aquells aspectes que encara no s'han introduït en català.- Atendre els aspectes diferencials entre el castellà i el català.Així, el projecte contéun treball específic de fonètica i estructura gramatical. A més, per facilitar a l'alumnat un contacte directe amb l'expressió oral genuïna, els llibres incorporen enregistraments d'alguns exercicis d'escolta. S'atén la diversitat mitjançant un treball cooperatiu.Les activitats són obertes i permeten diferents grausde realització.
Socio/a Abacus 12,59€
PVP 13,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 11,40€
PVP 12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E3 Comprensión lectora
Socio/a Abacus 5,13€
PVP 5,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
L’educació musical es fonamenta en la pràctica sensorial: la cançó, el joc ritmicomotriu i l’audició. L’educació de la sensibilitat artística és l’objectiu preferent. Per això és molt important que els mitjans -les cançons i les audicions- i tot el procés d’aprenentatge siguin de qualitat. L’educació de la veu, pertal que les interpretacions siguin belles, l’educacióde l’oïda, per aprendre a percebre i diferenciar lesrelacions sonores, i l’educació del sentit rítmic, per vertebrar l’esdevenir musical, són els tres eixosprincipals del treball d’iniciació. La matèria d’aquest llibre comprèn els primers elements de lectoescriptura, derivats sempre de la cançó infantil. Quadern d’exercicis (16 pàgines) per a la pràctica de l’escriptura, dictats i exercicis complementaris.
Socio/a Abacus 20,90€
PVP 20,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB E6 Naturaleza/Talentia
Socio/a Abacus 33,39€
PVP 35,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E6 Matemàtiques-quadern 11 12/Nou i mig
Socio/a Abacus 4,32€
PVP 4,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E5 Castellano/Pack/Saber Hacer
Socio/a Abacus 42,23€
PVP 44,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV E Ajedrez 1/Blanco
Socio/a Abacus 11,30€
PVP 11,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E3 Fitxes Comprensió Lectora/16
Socio/a Abacus 26,79€
PVP 28,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MILTON Travelers Blue 3/WB
Socio/a Abacus 26,46€
PVP 27,85€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E3 Comprensión Lectora/Fichas
Socio/a Abacus 26,79€
PVP 28,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Les proves de coneixement del medi natural treballentots els temes que s&#x02019,han donat en el curs. Avaluen les competències bàsiques que els alumnes han d&#x02019,haver assolit durant el curs. Treballen cincàrees: física, química, biologia, geologia i tecnologia
Socio/a Abacus 9,97€
PVP 10,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.