Bachillerato

ANE B1 Latín
Socios 39,99€
42,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba ofereix un tractament integral en llengua i literatura en 1r de Batxillerat, els principals senyals d'identitat del qual són:- APOSTEM PER UNENFOCAMENT COMUNICATIU: Aprendre a llegir els gènerestextuals de la societat actual és la clau del nostreprojecte i el Programa de competència lectora hi ésla resposta. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals, amb una metodologia orientada cap al pensament crític i el treball autònom. Completem l'aprenentatge amb la producció oral i escrita en tallers de comunicació per a estimular la creativitati afavorir la contextualització dels coneixements ensituacions comunicatives quotidianes.- PROPOSEM L'ÚSREFLEXIU I LÚDIC DE LA LLENGUA EN DIFERENTS CONTEXTOS: Amb la finalitat de construir una sòlida formació gramatical incloem activitats resoltes pas a pas i múltiples recursos audiovisuals. A més, amb el nostre Programa d'ortografia podràs motivar els teus alumnes,mitjançant el joc, en la difícil tasca d'escriure sense faltes.- DESCRIVIM LA LITERATURA A PARTIR DELS SEUS TEXTOS: Una completa proposta de textos i recursosaudiovisuals per a conéixer la literatura, despertarl'interés per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.- PREPAREM PER AL PAS A LA UNIVERSITAT: Amb la finalitat queels alumnes facen els seus propis comentaris, oferimun recull de comentaris de textos guiats de gèneresliteraris i èpoques diferents.- SABADIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL: Múltiples recursos audiovisuals per a motivar un aprenentatge significatiu a partirdel joc, l'observació i la personalització de tasques.
Socios 39,49€
41,57€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE B Nueva Evangelización/15
Socios 33,76€
35,54€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC B2 Trends/WB Català
Socios 21,09€
22,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV B1 Latín/LAT
Socios 42,51€
44,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

BUR BRS B2 Foreigner in New York
Socios 7,98€
8,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI B Literatura universal/Travesía
Socios 44,67€
47,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV B2 Latín/16
Socios 39,99€
42,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BRUV B2 Física/Código/16
Socios 39,99€
42,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA ofrece un tratamiento integral de las matemáticas en la ESO y el bachillerato, cuyas principales señas de identidad son:El rigor científico necesario está presente siempre pero adaptado al nively a los objetivos de cada materia.  Esto se reflejaen el tratamiento de las dos opciones de bachillerato.  Se busca favorecer y promover el aprendizaje autónomo. Para ello, en todos los temas y niveles se plantean multitud de ejemplos y de actividades resueltas que sirven tanto para afianzar el aprendizaje, como demodelo para poder realizar correctamente la amplia colección de actividades propuestas.  Estas últimas sehan estructurado en diferentes apartados que cubrendesde los más clásicos, enfocados a la adquisición dedestrezas y procedimientos (ejercicios) o a  la aplicación a situaciones realistas (problemas), a otras más específicas como el trabajo de actividades muy contextualizadas (Entorno matemático),  cuestiones teóricas o actividades de autoevaluación que se presentancon dos niveles de profundización.  Las aplicacionesinteractivas constituyen una parte importante del proyecto y aparecen en multitud de actividades -ejercicios de repaso, de aplicación y de autoevaluación- queel alumno tendrá a su disposición para avanzar en eldominio de los contenidos tratados. Además, en todoslos niveles se ha diseñado una colección muy amplia de interactivos realizados con GeoGebra que cubre loscontenidos más significativos y que exige una participación activa por parte del alumno, ayudándole de forma eficaz a consolidar el aprendizaje.A través de SaviaDigital, te ofrecemos un entorno de trabajo personal. Integramos herramientas del mundo digital que enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de las matemáticas, y diversificamos el tipo de actividades
Socios 42,06€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV B2 Lengua y Literatura/A pie página
Socios 39,99€
42,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,80€
42,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLATÍ 1-2 BATXILLERAT L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos de continguts:pel·lícules i documentals vinculats al contingut de la matèria.Enllaços a webs oficials.Documents per al treball de les lectures obligatòries del Batxillerat.Documents per al treball de la pervivència de la literatura llatina en la cultura occidental.Resum interactiu de la unitat.NOVETAT! - Materia: LLATÍ - Curs: BATXILLERAT 1 MATÈRIES COMUNS - Edat: 16 a 17 anys - Idioma: Català
Socios 53,29€
56,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN B Latín/15
Socios 40,80€
42,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE B1 Filosofía/15
Socios 48,27€
50,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 14,72€
15,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 21,23€
22,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BAR B1 Prisoner of Zenda
Socios 10,45€
11,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC B2 Llengua B/LLEN
Socios 22,56€
23,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
FÍSICA 1 BATXILLERAT L’alumnat disposadels recursos següents: Vídeos de situacions d’aprenentatge i contextos: filmacions enregistrades expressament com a alternativa pràctica per aaquells casos en què no es puguin fer les activitatsde laboratori.Vídeos de continguts: notícies, pel·lícules i documentals vinculats al contingut de la matèria.Documentació experimental: dades experimentals com a alternativa pràctica per a aquells casos en què no es puguin obtenir allaboratori. Documentació: documents per ampliar o reforçar continguts i contextos. Simulacions: interactius programats expressament per a les situacions d’aprenentatge i els contextos. Enllaços a simuladors Enllaços a webs oficials - Materia: FÍSICA - Curs: BATXILLERAT 1 MATÈRIES COMUNS - Edat:16 a 17 anys - Idioma: Català
Socios 43,89€
46,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DIFF DEFI 3/+CD + campus @
Socios 31,25€
32,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,80€
42,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 21,09€
22,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 51,20€
53,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.