2º ESO

LLENGUA ESO 2 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 2 - Edat: 13 a 14 anys - Idioma: Català
Socios 42,72€
50,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S2 Matemàtiques/15
Socios 37,32€
44,32€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

TEI S2 Castellano/Refuerzo
Socios 11,60€
13,78€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S2 Way to English/WB
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S2 Diversitat/GIH
Socios 29,48€
35,01€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S2 Way to English/SB
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Promenade est une méthode axée sur la communication,flexible et dynamique, qui favorise la motivation desélèves. Promenade se compose d'un livre de l'élève avec CD audio et d'un cahier d'activités, accompagnésd'un guide pédagogique pour l'enseignant et de nombreuses ressources sur Savia digital. Promenade est un coédition avec Hachette.
Socios 34,32€
40,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE S2 Geografía e historia/16
Socios 38,88€
46,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE LLENGUA I LITERATURAAPOSTEM PERUN ENFOCAMENT COMUNICATIUAprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del nostre projecte. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals. Completem l'aprenentatge amb laproducció oral i escrita en tallers de comunicació per estimular la creativitat i afavorir així la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes. PROPOSEM L'ÚS REFLEXIU I LÚDIC DE LA LLENGUA EN DIFERENTS CONTEXTOS A fi de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.El projecte inclou un apartat específic de gramàtica comparada: un enfocament innovador de l'ensenyament gramatical a partir de la comparació amb altres llengües.DESCOBRIM LA LITERATURA A PARTIR DELS TEXTOS Una completa proposta de textos i recursos per conèixer la literatura, despertar l'interès per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL Integrem eines del món digital que enriquiranles teves classes. Posem les TIC al servei de l'animació a la lectura i de la comprensió i l'avaluació decontinguts i procediments clau.
Socios 39,40€
46,79€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a Batxillerat. PROXIMITAT Perquè ésun projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, ambmestres, professors, alumnes i famílies, els reptesde l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocamentcompetencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínuadels nostres materials. En l'etapa de Secundària,Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principaldel procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tresprincipis: LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptesteòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat aaprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seupropi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a laseva realitat més propera. LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-hode manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socios 39,40€
46,79€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S2 New Action/SB
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,84€
41,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S2 Física i química/16
Socios 38,84€
46,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MARFILV S2 Món de sons B-quadern/Música
Socios 17,16€
20,38€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG S2 Català-quadern/Atòmium
Socios 14,56€
17,29€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Smart Planet is a secondary-level course which appeals to students' curiosity about the world around them.Stimulating materials complemented by fascinating videos from Discovery Education help bring classes to life and are the ideal starting point for successful language learning. The Workbook provides complete practice of all the vocabulary and grammar from the Student's Book with graded activities catering for mixed-ability classes. The Workbook also contains extra listening activities for self-study practice with onlineMP3 audio files. English and Catalan editions of thisWorkbook are also available.
Socios 22,32€
26,51€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S2 Geografía e historia-Avanza D/16
Socios 24,04€
28,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 31,84€
37,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En el proyecto Savia para Matemáticas partimos de situaciones próximas al alumno. Acercamos la teoría desde situaciones cercanas, apoyándonos en imágenes e ilustraciones, para provocar la motivación por aprendery conseguir así un aprendizaje significativo. Favorecemos el aprendizaje autónomo aumentando el número deactividades resueltas y su aplicabilidad para que elalumno pueda llevar a cabo un aprendizaje más autónomo. También incrementamos el número de actividades propuestas adaptándose a los distintos niveles de los alumnos.Apostamos por las nuevas tecnologías, proponiendo trabajar los contenidos más significativos a través de Geogebra, programas de geometría dinámica, en los que el alumno tiene una participación activa.A través de SaviaDigital, te ofrecemos un entorno de trabajo personal. Integramos herramientas del mundo digitalque enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de las matemáticas,y diversificamos el tipo de actividades
Socios 39,96€
47,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,96€
28,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Ciències socials 2 ESO (projecte Atòmium) és un llibre de 15 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial: els alumnes hi aprenen a observar, analitzar, reflexionar i actuar de manera crítica i responsable. S'acosta la geografia i lahistòria a la vida diària per a ajudar els alumnes ainterpretarel món que els envolta. Un llibre pensatperquè els alumnes siguin subjectes actius en el procés d'aprenentatge. La informació es combina amb activitats d'exercitació, competencials i procedimentals per fer servir o aplicar tant els coneixements com leseines en contextos significatius.
Socios 36,80€
43,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,36€
39,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.