3º ESO

VVF S3 Jeu de Mots/Elève
Socios 36,99€
39,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de actividades con ejercicios para practicarlas destrezas y contenidos del Student¿s Book, proyectos, listado de palabras y referencia gramatical conexplicaciones en castellano.
Socios 22,36€
26,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,64€
48,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 3 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socios 35,15€
41,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 35,33€
41,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 7,84€
9,31€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB S3 Sociales/15
Socios 43,04€
51,11€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU S3 Biologia i Geologia/15
Socios 36,32€
43,13€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S3 Castellano/Comenta/15
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S3 Música... de prop B-quadern/19
Socios 15,98€
16,86€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
? Per a repassar conceptes estudiants a classe. ? Pera alumnat amb dificultats d'aprenentatge. ? Com a complement de les classes o per a períodes no lectius.? Continguts coordinats amb Xarxa 3. ? Activitats pràctiques i variades, de resolució senzilla. ? Treballde la gramàtica, l'ortografia, la tipologia textual,el lèxic...
Socios 14,32€
17,01€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S3 Burlington Action/WB SPA
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 21,20€
25,18€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 31,84€
37,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de ejercicios que acompaña al libro del alumno. Basado en el nuevo currículo. Ligero y progresivo. Un enfoque por tareas. 5 Módulos, 44 lecciones. Setrabajan las cuatro competencias en cada lección. Una sólida progresión en espiral. Una consolidación delaprendizaje que facilita una auténtica integración real del idioma. El cuaderno de ejercicios con portfolio integrado. También dispone de un CD clase y un libro digital profesor disponible on line.
Socios 26,36€
31,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 27,92€
33,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 27,65€
32,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVV S3 Valors ètics/VLR
Socios 20,12€
23,89€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S3 Tecnologia/Construeix/15
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Promenade est une méthode axée sur la communication,flexible et dynamique, qui favorise la motivation desélèves. Promenade se compose d'un livre de l'élève avec CD audio et d'un cahier d'activités, accompagnésd'un guide pédagogique pour l'enseignant et de nombreuses ressources sur Savia digital. Promenade est un coédition avec Hachette.
Socios 34,84€
41,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 35,20€
41,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S3 Diversitat/BIG
Socios 35,15€
37,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S3 Biology geology/Inicia
Socios 41,52€
43,97€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,84€
46,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.