Secundaria (ESO)

THINK AHEAD ESO 4 . STUDENT'S BOOK Interactive classroom with integrated video - Materia: ANGLÈS - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 10,40€
10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòricss'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobreaspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaçosd'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexibleque enfoca l'aprenentatge de la manera més convenienten cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferintal professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socios 39,92€
47,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S2 Together/WB
Socios 23,81€
28,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVF S1 Jeu de Mots/Cahier
Socios 17,32€
20,57€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,96€
48,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 Advanced Think Ahead/SB
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,84€
46,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,60€
38,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 27,65€
32,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,65€
45,89€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BAR S3 All About Wales
Socios 10,40€
10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BAR S2 Queen Arthur
Socios 9,93€
10,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S4 Física i química+Sep/FiQ/17
Socios 38,88€
46,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,24€
34,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV BC Secret Garden/+CD
Socios 12,49€
13,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
À PLUS 2 Tot el necessari per a l'aprenentatge de l'francès, tant per a escoles com per a estudiants de francès com a segona llengua de qualsevol edat. Llibres de curs, quaderns d'exercicis, preparació d'exàmens, francès professional i de negocis, mètodes d'autoaprenentatge, gramàtica, vocabulari, ortografia, redacció, pronunciació, lectures graduades amb àudio o sense de diferents nivells, complements pera l'interessat casual en aquest idioma, quaderns d'estiu i una selecció d'obres literàries recomanades ales escoles d'idiomes - Matèria: FRANCÈS- Curs: ESO 2 - Edat: 13 a 14 anys - Idioma:Francès
Socios 23,92€
28,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 28,40€
33,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S2 Castellano-Avanza V2/16
Socios 24,04€
28,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,84€
46,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,76€
38,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.