Primaria

MCM MCR3 Where Does Our Rubbish/19
Socios 7,16€
8,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 25,56€
30,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM E5 New Tiger 5/PB Bk Pack
Socios 25,56€
30,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM E2 New Tiger 2/PB Bk Pack
Socios 25,56€
30,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 21,56€
25,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Amazing Rooftops 6 Activity Book Pack - Matèria: ANGLÈS - Curs: PRIMÀRIA 6 - Edat:11 a 12 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socios 22,20€
26,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 15 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit de Coneixement del medi.
Socios 15,40€
18,29€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TOT TALLERS MATEMÀTIQUES PRIMÀRIA 6 Quadern amb 30 propostes per treballar i avaluar les 4dimensions i les competències de l'àmbit matemàtic demanera motivadora. Es potencia l'autonomia personalamb activitats individuals, per parelles o en grup ies fa especial atenció als processos de treball mitjançant propostes perquè els alumnes puguin autoavaluar-se i ser conscients dels propis aprenentatges. Els mestres disposen d'una guia interactiva amb orientacions i propostes didàctiques i molts recursos digitalsper treballar a l'aula. Pensat per a cicle superior. - Materia: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA6 - Edat: 11 a 12 anys - Idioma: Català
Socios 18,64€
22,14€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,96€
28,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RICH E5 Go! 5/AB
Socios 22,20€
26,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC E6 Matemàtiques/Practicamat
Socios 18,84€
22,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de actividades ''Essential''. Incluye accesoa la Pupil´s App en Navio, un mundo inmersivo con actividades de lenguaje gamificadas.
Socios 22,36€
26,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Amazing Rooftops 5 Activity Book Pack - Matèria: ANGLÈS - Curs: PRIMÀRIA 5 - Edat:10 a 11 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socios 22,20€
26,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC E4 Matemàtiques/Practicamat
Socios 18,84€
22,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Libro del alumno. Incluye Progress Journal, y accesoa la versión eBook y a los Pupil¿s Online Materials con actividades, juegos, canciones y más.
Socios 26,36€
31,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 21,56€
25,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E3 A vista d'ocell Espanya/2
Socios 19,40€
23,04€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de actividades con contenido extra de refuerzo en inglés.
Socios 20,76€
24,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 36,36€
43,18€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,56€
41,04€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 7,32€
8,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,20€
28,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 19,96€
23,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Amb el Llenguatge musical 3r nivell, comencem una estructura sistemàtica que mantindrem fins al final de l'etapa elemental. El llibre parteix del 2n grau d'Elmeu llibre de Música d'Ireneu Segarra i de l'adaptació que en va fer Santi Riera titulada Llenguatge Musical Primer. Distribuïm el curs en nou unitats que podrien correspondre, depenent de la dedicació lectiva, als nou mesos de l'any acadèmic. A cada unitat hi ha els següents apartats: cançó i anàlisi, reconeixementauditiu, entonació, polirítmia, cant a dues veus, lectures en clau de sol i clau de fa, exercicis tècnicsd'aspectes teòrics i propostes d'audició, tots com elements que ens poden orientar en el treball que faremamb els nens. Sempre entenent que cada exercici requereix el treball directe, mental i sensorial previ, és a dir, abans de la plasmació en el llibre de text,per tal d'assegurar-ne la comoditat i la naturalitaten el moment de fer-lo servir. L'èxit dependrà sobretot dels procediments no escrits amb què cada mestre interpreti les diferents propostes per fer-ne un treball creatiu i musical.
Socios 19,95€
21,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.