Primaria

Amb el Llenguatge 5è Nivell entrem en el coneixementde la tonalitat i el ritme com un sistema que ens permetrà comprendre, en el futur, la música com un llenguatge orgànic: les funcions dels dife-rents graus, els intervals simples, el fraseig melòdic, els acords,les alteracions o els nous ritmes i compassos, seranels elements centrals del curs que juntament amb el treball anterior ens han de fer avançar en aquest sentit. Proposem una distribució en nou unitats per facilitar la periodificació durant un curs lectiu en el benentès que moltes de les propostes didàctiques haurien d'anar-se acumulant i adaptant perma-nentment als nous continguts. El programa correspon a la primera part del III grau del P. Ireneu i recupera un interessant annex de lectura que figurava al final del II grau. Mantenim, al mateix temps, els procediments habituals que Santi Riera va definir en la seva adaptació dels anys noran-ta: l'anàlisi a partir de la cançó tradicional, la polirítmia i l'entonació a veus juntamentamb el trans-port, el solfeig relatiu, l'entonació tonal o fins i tot la solmització que ens han de portar amb naturali-tat a la improvisació i a la creativitat. Afegim-hi també el dictat i la pràctica de moltsdels exercicis al piano o a l'instrument de cada alumne. En definitiva no es tracta d'ensenyar res als nens sinó simplement de donar-los elements i experi-ències que desenvolupin les seves capacitats perquè siguin ells qui en descobreixin l'entrellat i n'aprenguinsols.
Socios 11,40€
12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Els Quaderns Ortografia. Llengua catalana són una sèrie de 24 quaderns que plantegen activitats destinadesa reforçar els continguts ortogràfics de llengua catalana, adreçats als cicles mitjà i superior d'EP i al 1r c'icle d'ESO. Les activitats ofereixen models deresolució amb l'objectiu de fer-les senzilles i accessibles per tal que l'alumnat les pugui resoldre de forma autònoma.
Socios 3,71€
3,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 12,54€
13,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Roald Dahl is the master of the unexpected. Things are not always what they seem and nobody should be trusted. In this collection of his short stories we learn some strange lessons about the dangerous world we live in. But you will have to wait until the
Socios 10,69€
11,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 11,49€
12,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PEN NPR3 MP3 Nothing Hill
Socios 9,64€
10,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
When Frank McCourt becomes a teacher in New York, he finds himself standing in front of bored, confused, angry students. Will he fail as a teacher? Or can he use his miserable Irish childhood to help his students? This is the true story of one man?s surpr
Socios 10,40€
10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PEN NPR2 MP3 Marley and me
Socios 9,45€
9,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PEN NPR4 MP3 Falling Leaves
Socios 10,40€
10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
NADAL E Bitte05 Körper
Socios 2,37€
2,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
NADAL E Bitte14 Deutsch
Socios 2,37€
2,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVF FL2 Raiponce
Socios 7,12€
7,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RUBIO E5 English ADV
Socios 3,70€
3,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 7,93€
8,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN CLILR3 Antarctica
Socios 7,60€
8,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
STANLEY E5 Arts & Crafts
Socios 16,10€
16,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Este Juego de lectura es un material de trabajo basado en actividades que han de realizarse tras la lectura del libro Ése no es mi zoo, número 66 de la colección Altamar. El cuaderno está dividido en unidades didácticas, de modo que cada unidad está compuesta de uno o dos capítulos del libro de lectura (que los alumnos leen inicialmente) y de una serie de ejercicios referidos al texto de dicho capítulo o capítulos: comprensión, vocabulario, habilidad visual... Recomendado para 3.º y 4.º de Primaria.
Socios 9,84€
11,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PEN PK2 Awake at Night
Socios 6,65€
7,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PEN NPR3 Midsummer's Nights Dream
Socios 9,64€
10,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PEN NPR5 MP3 World Folk Tales
Socios 10,69€
11,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

NADAL E Ortografia/Punt i a cap 2/Groga
Socios 1,90€
2,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

NADAL E Ortografia/Punt i a cap 4/Groga
Socios 1,90€
2,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

NADAL E Ortografia/Punt i a cap 5/Groga
Socios 1,90€
2,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PEN NPRE Simon & the Spy
Socios 8,07€
8,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.