Libros de métodos en catalán

Comelles, Salvador

Intermedi 1. Solucionari Editorial Barcanova ISBN 9788448943585
Socios 7,12€
7,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pellicer Borràs, Joan Enric

Apte + C1 Editorial Àrbena ISBN 9788494701610
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BROMV E Pas a pas 1/19
Socios 18,84€
22,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d’ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l’alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons la complexitat de cadascuna. La progressió dels elements lingüístics que s’hi treballen és paral·lela a la del Llibre de l’alumne. Solucions: són darrere dels exercicis. Gramàtica: es tracta d’una gramàtica d’ús seqüenciada per unitats que conté explicacions sobre la forma i l’ús dels elements gramaticals necessaris, només, per resoldre cada activitat del Llibre de l’alumne. Al final hi ha un resum dels paradigmes dels elements gramaticals apareguts al Llibre de l’alumne, presentats en quadres generals. Transcripcions: és el compendi de les transcripcions de tots els elements orals enregistrats, tant del Llibre de l’alumne com del Llibre d’exercicis.
Socios 19,00€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre d'exercicis per reforçar els coneixements apresos. Els àudios estan disponibles a la web.
Socios 19,00€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

UAB Quadern/Normativa bàsica Editorial ICE-UAB ISBN 9788489489226
Socios 10,10€
10,63€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Apte+ De mica en mica C1-C2 Editorial Àrbena ISBN 9788412235944
Socios 13,77€
14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A Punt és un mètode d’aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d’acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d’Europa, amb un enfocament basat en l’acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l’ensenyament. Una estructura clara i sistemàtica, unes activitats estimulants i variades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a l’alumne desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa. Va adreçat a estudiants adolescents i adults de català que viuen tant als territoris de parla catalana com de fora, i fomenta el treball en col·laboració, que obre espais d’interacció i de negociació semblants als que els alumnes poden experimentar fora de l’aula.
Socios 27,55€
29,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Nou manual que ha publicat Castellnou per treballar i aprendre el nivell bàsic A2. Presenta les situacions comunicatives que són reconeixibles per als aprenents. Aquest manual està dividit en tres mòduls. Els àudios i vídeos estan disponibles al web de Castellnou.
Socios 35,62€
37,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Arbena Apte+ Proves C1 9788412019315 Editorial Àrbena ISBN 9788412019315
Socios 18,52€
19,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

CAC Nexe Groga 1/Nom
Socios 4,70€
4,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Català B1 (nova edició 2019) Editorial Teide ISBN 9788430734719
Socios 26,12€
27,49€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Apte+ Proves C2 Editorial Àrbena ISBN 9788494701672
Socios 18,52€
19,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Exercicis de català fàcil Editorial Ruaix ISBN 9788482978550
Socios 6,22€
6,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PREPARA'T PER A LES PROVES DE LA JQCV Amb recursos sonors i solucions descarregables Adequat a les noves proves de la JQCV Basat en el marc Europeu Comú de Referència Díhuit unitats que treballen la llengua oral i la llengua escrita. Explicacions breus i didàctiques, i activitats engrescadores per a millorar la competència comunicativa dels aprenents.  Aprenentatge per tasques, és a dir, amb la pràctica interactiva de la llengua en situacions comunicatives versemblants.  Treball de la fonètica i l'ortografia amb el suport d'àudios, activitats escrites i exercicis de dicció i discriminació.  Continguts de morfologia i sintaxi treballats en contextos diversos.  Importància del vocabulari per a ampliar la competència lingüística de l'aprenent.
Socios 28,97€
30,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Reig, Eugeni S.

D'allò més útil per a qualsevol lector –aficionat o tècnic, professor o alumne–, aquesta obra demostra que la llengua és un recurs molt ric i alerta del perill d'empobriment del valencià. Per això també proposa un model a seguir per a protegir el cabal lèxic que atresora la nostra llengua. El valencià de sempre conté 740 entrades noves que s'afigen a les 1.440 entrades de la segona edició de Valencià en perill d'extinció, que ara presenten afegits i accepcions noves. A més, la major part de les entrades, tant les antigues com les noves, incorporen exemples literaris d'autors valencians.     Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte.
Socios 28,45€
29,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Badia, Dolors

Curs destinat a estudiants adolescents i adults. Presenta les funcions de la comunicació més bàsiques i necessàries en un primer estadi d'aprenentatge de la llengua així com el vocabulari.
Socios 12,82€
13,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pellicer Borràs, Joan Enric

Apte + C2 Editorial Àrbena ISBN 9788494701627
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Arbena Apte+ B2 9788412019391 Editorial Àrbena ISBN 9788412019391
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

NEXE 2. Llibre 2. Català bàsic per a estrangers Editorial Casals ISBN 9788421832073
Socios 7,51€
7,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Apte+ Proves B2 Editorial Àrbena ISBN 9788494701689
Socios 18,52€
19,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Com dominar el nivell C. Català per a adults Editorial Teide ISBN 9788430733989
Socios 35,70€
37,58€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Mètode d’aprenentatge del català, com a segona llengua, modern i eficaç, elaborat d’acord amb les directrius del Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa. Elaborat per un equip de professors de l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona. Mètode adreçat a persones adultes i alumnes de secundària (2n cicle d’ESO i nivells superiors) de procedències diverses. VEUS 1 Conté 6 unitats que cobreixen aproximadament 120 hores de classe i consta de: *Llibre de l’alumne *Llibre d’exercicis *Llibre del professor *Material àudio en suport CD
Socios 23,75€
25,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
10 exàmens de valencià C1 Editorial Teide ISBN 9788430734559
Socios 12,85€
13,53€
Has añadido la cantidad máxima disponible.