Libros de métodos en catalán

Otras categorías
BARC Som-hi! Elemental 1 B1
Socio/a Abacus 12,35€
PVP 13,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PAM A punt 3/Exercicis
Socio/a Abacus 16,15€
PVP 17,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Manual clásico en la bibliografía lingüística valenciana. Así lo avalanlos miles de lectores que lo han utilizado y, de manera unánime, toda lacrítica especializada. El libro tiene la voluntad de dar una respuestaclara y concisa a las dudas con que se enfrenta cualquier persona queaspira a usar dignamente la lengua en un registro oral formal.
Socio/a Abacus 20,90€
PVP 22,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 33,72€
PVP 35,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d'ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis:hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l'alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons l
Socio/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socio/a Abacus 11,40€
PVP 12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Català per a adults Barcanova
Socio/a Abacus 6,84€
PVP 7,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Català per a adults Barcanova
Socio/a Abacus 22,23€
PVP 23,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC Llengua catalana Bàsic 2
Socio/a Abacus 23,51€
PVP 24,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 62,60€
PVP 65,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANDANA Fer Via A1 A2
Socio/a Abacus 23,65€
PVP 24,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socio/a Abacus 13,30€
PVP 14,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 18,52€
PVP 19,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC Nexe 2/Llibre 2
Socio/a Abacus 6,84€
PVP 7,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 26,47€
PVP 27,86€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 34,66€
PVP 36,48€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Català per a adults Barcanova
Socio/a Abacus 7,69€
PVP 8,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Solucionari del manual de suficiència C2 per a lensenyament i laprenentatge del català, dacord amb elsnivells, la metodologia i les orientacions que emanende les directrius establertes pel Marc Europeu Comúde Referència (MECR) i en especial dels programes dePolítica Lingüística de la Generalitat de Catalunya ide lInstitut dEstudis Baleàrics del Govern Balear.
Socio/a Abacus 11,39€
PVP 11,99€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIV Valencià B1/19
Socio/a Abacus 18,00€
PVP 18,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Passos 1 Bàsic. Quadern 1 2017 (B3)
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socio/a Abacus 9,31€
PVP 9,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre que segueix el programa del nivell intermedi de català de la Secretaria de Política Lingüística dela Generalitat de Catalunya i de l'Institut d'EstudisBaleàrics del Govern de les Illes Balears.
Socio/a Abacus 31,82€
PVP 33,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En aquesta revisió, d'una banda, tenim en compte lesnovetats ortogràfiques i gramaticals de l'IEC i, de l'altra, aprofitem l'avinentesa per revisar novament la feina feta, de manera que milloraran alguns àudios,algunes graelles, algunes fotografies i un
Socio/a Abacus 28,02€
PVP 29,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.