Libros de métodos en catalán

Mas, Marta

Mètode d'aprenentatge del català, com a segona llengua, modern i eficaç, elaborat d'acord amb les directrius del Marc de referènciaeuropeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Conselld'Europa. Elaborat per un equip de profes
Socios 23,75€
25,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 13,77€
14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A Punt és un mètode d’aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d’acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d’Europa, amb un enfocament basat en l’acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l’ensenyament. Una estructura clara i sistemàtica, unes activitats estimulants i variades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a l’alumne desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa. Va adreçat a estudiants adolescents i adults de català que viuen tant als territoris de parla catalana com de fora, i fomenta el treball en col·laboració, que obre espais d’interacció i de negociació semblants als que els alumnes poden experimentar fora de l’aula.
Socios 27,55€
29,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 30,40€
32,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Llibre d’exercicis de llengua amb solucionari. És una eina útil i complementària per millorar la competència lingüística de l’alumnat. Adreçat al cicle superior de primària, secundària, batxillerat, escoles d’adults... Treballa l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora.
Socios 38,00€
40,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,05€
39,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 35,72€
37,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pellicer Borràs, Joan Enric

Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana pera persones adultes.
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Boxaderas, Rosa

Socios 10,35€
10,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d’ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l’alumne. Cadaunitat té entre 30 i 40 exercicis, segons la complexitat de cadascuna. La progressió dels elements lingüístics que s’hi treballen és paral·lela a la del Llibrede l’alumne. Solucions: són darrere dels exercicis.Gramàtica: es tracta d’una gramàtica d’ús seqüenciadaper unitats que conté explicacions sobre la forma il’ús dels elements gramaticals necessaris, només, perresoldre cada activitat del Llibre de l’alumne. Al final hi ha un resum dels paradigmes dels elements gramaticals apareguts al Llibre de l’alumne, presentatsen quadres generals. Transcripcions: és el compendi de les transcripcions de tots els elements orals enregistrats, tant del Llibre de l’alumne com del Llibre d’exercicis.
Socios 19,00€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 11,40€
12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 14,53€
15,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 35,62€
37,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 11,59€
12,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquests llibres formen part del projecte de cursos dellengua catalana per a persones adultes, és el primer llibre del Nou Nivell Intermedi 3 i el quadern d'exercicis d'aquest nivell.
Socios 26,12€
27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socios 11,40€
12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socios 11,40€
12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius delMarc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa. Ésun mètode basat en l'ensenyament per tasque
Socios 13,30€
14,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,65€
24,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

EDUC Feix/Llengua catalana
Socios 28,50€
30,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 35,70€
37,58€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Mas, Marta

Conté una introducció on s'explica la metodologia, l'estructura i el maneig de tots els materials que componen Veus 3, i les explicacions, unitat per unitat iactivitat per activitat, del Llibre de l'alumne. En les explicacions per a cada activitat se n'e
Socios 20,90€
22,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Versió digital del nou manual que ha publicat Castellnou per treballar i aprendre el nivell bàsic A2. Presenta les situacions comunicatives que són reconeixibles per als aprenents. Aquest manual està dividit en tres mòduls. Els àudios i vídeos estan disponibles alweb de Castellnou.
Socios 23,27€
24,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.