Libros de texto de 4º de ESO

¿Tus hijos e hijas se adentran en el último curso de la secundaria obligatoria? ¡Tenemos todos los libros de 4º de ESO que necesitan y mucho más. ¡Prepara su vuelta a las clases y al instituto con Abacus! Descubre nuestro catálogo completo de libros de texto para 4º de la ESO y compra en nuestra tienda online.

Socios 38,55€
40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,61€
41,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 41,31€
43,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 43,52€
46,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 4 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socios 38,16€
40,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 43,52€
46,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,34€
34,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,66€
39,87€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,50€
31,23€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,55€
40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Lengua castellana y literatura 4 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió orals i escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i lasintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socios 38,16€
40,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,55€
40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió siguiel motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socios 39,14€
41,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLENGUA I LITERATURA CATALANA COMUNICA 4 ESO 0 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socios 39,61€
41,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,61€
41,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,61€
41,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,61€
41,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,55€
40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLENGUA ESO 4 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socios 44,12€
46,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Els continguts d'aquest llibre estan seqüenciats en 11 unitats didàctiques acompanyades d'un annex amb vocabulari i un eix cronològic amb els fets més importants de la història de Roma.
Socios 37,44€
39,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 36,00€
38,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 25,54€
27,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 44,46€
47,07€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC S4 Física i química/16
Socios 44,12€
46,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de 4º de ESO online

En esta sección podrás encontrar una amplia selección de libros de 4º de ESO para el curso 2021-2022 y de las principales materias de estudio: lengua castellana (y catalana) y literatura, valenciano, matemáticas, latín, economía, filosofía, física y química, geografía e historia, cultura científica, biología y geología, entre muchas otras. 

Además, disponemos de una gran variedad de cuadernos con los que reforzar el cálculo, la resolución de problemas matemáticos, mejorar la ortografía, la gramática y el vocabulario, trabajar la lectura y comprensión lectora y mucho más. ¡Estos son perfectos para consolidar conocimientos durante todo el año! ¡Son el mejor complemento a los libros de texto de 4º de ESO!

Echa un vistazo a nuestro catálogo de libros para 4º de la ESO y hazte con todos los que necesites para comenzar el curso 2021-2022. Y siempre al mejor precio haciéndote socio de la tienda online de Abacus.