Libros de texto de Primaria

Otras categorías
L'estel és un mètode seqüenciat per a l'aprenentatgede la lectura. Estructurat en petits passos progressius, fa que sigui útil als alumnes d'educació especiali també als que necessiten un reforç puntual en alguns aspectes lectors.Cada llibre presenta una breu situació narrativa i proposa activitats de resum i avaluació.
Socio/a Abacus 14,20€
PVP 14,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI E1 Pienso y hago 1/Problemas
Socio/a Abacus 5,23€
PVP 5,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
NADAL E Càlcul 8A/Nou-set. Dividir nombres decimals
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 0,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB E6 Castellano/Talentia
Socio/a Abacus 42,99€
PVP 45,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E5 Mission Accomplished Express/AB
Socio/a Abacus 12,49€
PVP 13,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E6 Matemàtiques-quadern/15
Socio/a Abacus 11,83€
PVP 12,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV E1 Matemáticas ABN-Cuad./16
Socio/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CLA E Por favor 3 06
Socio/a Abacus 16,62€
PVP 17,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern d'activitats de Llengua 6 de la col·leccció TRAM 2.0. Pensat per a reforçar el treball que es proposa en el llibre de l'alumne. Fungible i amb opcions d'organitzar el treball segons les necessitats de cadascú. Inclou un quadernet amb els conting
Socio/a Abacus 15,06€
PVP 15,85€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 Great Explorers/AB
Socio/a Abacus 25,65€
PVP 27,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de actividades básicas de inglés primaria para repasar yreforzar el contenido del curso de quinto de primaria. El cuadernoincluye el solucionario de todas las actividades. Actividades diversaspara aprender vocabulario y gramática: - Present Simple (Doeshe/she/it...?...) - Present Simple 3rd person - Verb TO BE (affirmative,negative, interrogative): present, past simple - Comparative -Prepositions and giving directions - There is / there are / Yes, thereis / No, there isn t / Yes, there are / No, there aren t - PresentContinuous - Past Simple: regular and irregular verbs - Vocabulary
Socio/a Abacus 2,85€
PVP 3,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E4 Resolució de problemes/Deca
Socio/a Abacus 25,79€
PVP 27,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.