Bachillerato

Libro del alumno con actividades enfocadas a la preparaci≤n de exßmenes y prßctica de lenguaje y destrezaslingⁿφsticas. Incluye material de referencia en castellano y acceso a vφdeos online.
Socios 30,36€
36,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 42,99€
45,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC B2 Llatí/LLT2
Socios 42,51€
44,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC B2 Física/16
Socios 43,89€
46,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC B2 Història art/Mosaic III/16
Socios 13,66€
14,38€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALM B2 Lengua/19
Socios 42,27€
44,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Un manual que aporta claridad y detalle a los fundamentos y procedimientos básicos del Dibujo Técnico paraproporcionar al alumnado un lenguaje aficaz con el que compreder, analizar y representar la realidad
Socios 42,06€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

CAC B2 Literatura/Apostrofe XXI
Socios 25,61€
26,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Historia de la literatura espa±ola desde la Edad Media hasta nuestros dφas. Dividida en tres secciones: Introducci≤n general al periodo hist≤rico-cultural, Secci≤n de lecturas con los principales autores y una muestra de sus obras, Anßlisis de las obras.
Socios 33,15€
34,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE B1 Latín/19
Socios 53,29€
56,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES BATXILLERATAFAVORIM L'APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA I AUTÒNOMContextualitzant els continguts matemàtics i oferint exemples resolts per tal de fer significatiu l'aprenentatge. D'aquesta manera, els alumnes poden afrontar amb confiança l'àmplia col·lecció d'activitats proposades, adaptades als diferents nivells dels alumnes.Proposem treballar els continguts més rellevants amb una gran nombre d'aplets amb GeoGebra.T'AJUDEM A PREPARAR ELS ALUMNES Per a l'accés a la universitat a través d'activitats de diferent tipologia.APOSTEM PEL RIGOR CIENTÍFICEs desenvolupen els continguts amb rigor, però senserenunciar a presentar-los en contextos pròxims a l'experiència quotidiana de l'alumne.CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL Integrem eines del món digital que enriquiran les teves classes. Posem les TIC al servei de les matemàtiques i diversifiquem els tipus d'activitats.
Socios 39,04€
41,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES BATXILLERATAFAVORIM L'APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA I AUTÒNOMContextualitzant els continguts matemàtics i oferint exemples resolts per tal de fer significatiu l'aprenentatge. D'aquesta manera, els alumnes poden afrontar amb confiança l'àmplia col·lecció d'activitats proposades, adaptades als diferents nivells dels alumnes.Proposem treballar els continguts més rellevants amb una gran nombre d'aplets amb GeoGebra.T'AJUDEM A PREPARAR ELS ALUMNES Per a l'accés a la universitat a través d'activitats de diferent tipologia.APOSTEM PEL RIGOR CIENTÍFICEs desenvolupen els continguts amb rigor, però senserenunciar a presentar-los en contextos pròxims a l'experiència quotidiana de l'alumne.CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL Integrem eines del món digital que enriquiran les teves classes. Posem les TIC al servei de les matemàtiques i diversifiquem els tipus d'activitats.
Socios 39,04€
41,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN B1 Matemáticas-CCSS/Resuelve/15
Socios 40,80€
42,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB B2 Química/16
Socios 42,99€
45,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BAR B2 Black Tulip
Socios 10,45€
11,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN B Latín/15
Socios 40,80€
42,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE B1 Filosofía/15
Socios 48,27€
50,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 14,72€
15,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 21,23€
22,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BAR B1 Prisoner of Zenda
Socios 10,45€
11,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC B2 Llengua B/LLEN
Socios 22,56€
23,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
FÍSICA 1 BATXILLERAT L’alumnat disposadels recursos següents: Vídeos de situacions d’aprenentatge i contextos: filmacions enregistrades expressament com a alternativa pràctica per aaquells casos en què no es puguin fer les activitatsde laboratori.Vídeos de continguts: notícies, pel·lícules i documentals vinculats al contingut de la matèria.Documentació experimental: dades experimentals com a alternativa pràctica per a aquells casos en què no es puguin obtenir allaboratori. Documentació: documents per ampliar o reforçar continguts i contextos. Simulacions: interactius programats expressament per a les situacions d’aprenentatge i els contextos. Enllaços a simuladors Enllaços a webs oficials - Materia: FÍSICA - Curs: BATXILLERAT 1 MATÈRIES COMUNS - Edat:16 a 17 anys - Idioma: Català
Socios 43,89€
46,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DIFF DEFI 3/+CD + campus @
Socios 31,25€
32,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 12,84€
15,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.