1º ESO

OUP S1 Tecnología I/+CD/Bilingüe
Socios 39,52€
46,93€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

TEI S1 Castellano/Refuerzo
Socios 11,60€
13,78€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,16€
38,19€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

El projecte 3.16 és el nom que rep la línia dels nousmaterials educatius d'Editorial Cruïlla, que abastades d'Educación Infantil fins a Secundària i que aposten por un projecte educatiu integral: -          Educar a descubrir, construir conneixements -          Educar a pensar, ensenyar a aprendre -          Educara ser, fer créixer persones
Socios 25,08€
29,78€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CARPETA VISUAL I PLÀSTICA 1 ESO L'alumnat disposa dels següents recursos: Vídeos d'artistes amb informació sobre la seva obra. Vídeos amb el desenvolupament audiovisual de les competències exposades.
Socios 30,44€
36,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,92€
47,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 30,12€
35,77€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 22,04€
26,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVIB S1 Llengua i literatura(3)/LL
Socios 38,40€
45,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En el proyecto Savia para Ciencias Sociales partimosde contextos próximos al alumno con el fin de que elalumno valore la utilidad de lo que está aprendiendoy comprenda que puede mejorar su entorno. Así facilitamos la motivación por aprender y conseguimos un aprendizaje significativo. Apostamos por el apoyo gráfico, acompañando la exposición de contenidos con una propuesta rica en ilustraciones y cartografía que facilita el aprendizaje por observación.Proponemos fortalecer el aprovechamiento didáctico de la imagen.A travésde SaviaDigital, te ofrecemos un entorno de trabajopersonal. Integramos herramientas del mundo digital que enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de la ciencia, y diversificamos el tipo de actividades.
Socios 39,80€
47,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S1 Music Introduction to Music/16
Socios 31,76€
37,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S1 Biologia i geologia-Avança/15
Socios 24,04€
28,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socios 32,04€
38,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Smart Planet is a secondary-level course which appeals to students' curiosity about the world around them.Stimulating materials complemented by fascinating videos from Discovery Education help bring classes to life and are the ideal starting point for successful language learning. The Workbook provides complete practice of all the vocabulary and grammar from the Student's Book with graded activities catering for mixed-ability classes. The Workbook also contains extra listening activities for self-study practice with onlineMP3 audio files. Spanish and Catalan editions of thisWorkbook are also available.
Socios 22,32€
26,51€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S1C Cultura clàssica I/15
Socios 23,96€
28,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S1 New English in Use/WB
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 English in Use/SB
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S1 Català-Estudi/15
Socios 16,84€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S1 Música... per a tothom A-quadern/19
Socios 15,98€
16,86€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI S1 Lengua-gramática/19
Socios 8,64€
10,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,84€
46,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,20€
47,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 31,76€
37,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.