3º ESO

Socios 32,76€
38,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,68€
45,93€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S3 Biologia i geologia/15
Socios 38,84€
46,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 27,65€
32,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos de continguts:documentals, notícies i pel·lícules relacionats amb el contingut de la matèria.Fotografies i il·lustracions científiquesper poder-sedescarregar.Interactius guia per visualitzar el procés d’una il·lustració científica.Interactius pràctics per crear o consolidarun coneixement. NOVETAT!Protocols experimentals en format imprimible. NOVETAT!Documentació per fer activitats.Rúbriques d’autoavaluació dels treballs de recerca científica. NOVETAT!Enllaços a webs oficials.Enllaços a simuladors.Resum interactiu de la unitat. NOVETAT! - Materia: BIOLOGIAI GEOLOGIA - Curs: ESO 3 - Edat: 14 a 15 anys - Idioma: Català
Socios 38,84€
46,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S3 Network/WB-català
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a Batxillerat. PROXIMITAT Perquè ésun projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, ambmestres, professors, alumnes i famílies, els reptesde l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocamentcompetencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines,recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària,Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principaldel procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tresprincipis: LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptesteòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, ies recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnata aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines quehan de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a laseva realitat més propera. LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-hode manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socios 38,24€
45,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 10,28€
12,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,52€
29,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Libro del alumno. Incluye acceso a la versión eBook con audio incrustado.
Socios 34,36€
40,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 31,76€
37,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,88€
46,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 42,26€
50,19€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,88€
46,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S3 Burlington Action/WB SPA
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cultura i valors ètics 3 ESO (projecte Atòmium) és un llibre que presenta els continguts curriculars organitzats en 30 sessions de treball, aproximadament una per cada setmana del curs escolar. Els continguts s'estructuren en tres dimensions: la personal (enquè s'ajuda els alumnes a actuar amb autonomia en lapresa de decisions i a ser responsables dels propisactes), la interpersonal (en què es fomenta el diàleg) i la sociocultural (en la qual els alumnes aprenena comprendre i a valorar el nostre món, i a analitzarcríticament l'entorn).
Socios 17,92€
21,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,24€
34,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S3 Socials-Avança/Descobreix/15
Socios 24,04€
28,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 18,95€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF S3 Club Parachute/Élève pack
Socios 32,76€
38,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,70€
24,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.