3º ESO

Socios 7,46€
7,85€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC S3 Matemàtiques/15
Socios 42,71€
50,72€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S3 Tecnologia/15
Socios 36,00€
42,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,44€
39,71€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,84€
40,19€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 18,95€
20,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,24€
45,41€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,72€
35,29€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 28,62€
30,21€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,12€
27,46€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 42,72€
50,73€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE S3 Música II/19
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE S3 Matemáticas-APLI/19
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
FÍSICA I QUÍMICA 3 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents: Vídeos de situacions d’aprenentatge i contextos: filmacions enregistrades expressament com a alternativa pràctica pera aquells casos en què no es puguin fer les activitats de laboratori.Vídeos de continguts: notícies, pel·lícules i documentals vinculats al contingut de la matèria.Documentació experimental: dades experimentals com a alternativa pràctica per a aquells casos en què no es puguin obtenir al laboratori. Documentació: documentsper ampliar o reforçar continguts i contextos. Simulacions: interactius programats expressament per a les situacions d’aprenentatge i els contextos. Enllaços a simuladors Enllaços a webs oficials - Materia: FÍSICA I QUÍMICA - Curs: ESO 3 - Edat: 14 a 15 anys - Idioma: Català
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVV S3 Física i química(2)/FIQ
Socios 38,88€
46,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socios 39,40€
46,79€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S3 Burlington Action/SB
Socios 33,08€
34,91€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHV S3 Música/Clave B
Socios 36,99€
39,05€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE S3 Biología y Geología/Alfa/19
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,08€
46,41€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE S3 Geography & History/15
Socios 38,88€
46,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,88€
46,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.