Secundaria (ESO)

BURC S3 Network/WB-català
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cultura i valors ètics 3 ESO (projecte Atòmium) és un llibre que presenta els continguts curriculars organitzats en 30 sessions de treball, aproximadament una per cada setmana del curs escolar. Els continguts s'estructuren en tres dimensions: la personal (enquè s'ajuda els alumnes a actuar amb autonomia en lapresa de decisions i a ser responsables dels propisactes), la interpersonal (en què es fomenta el diàleg) i la sociocultural (en la qual els alumnes aprenena comprendre i a valorar el nostre món, i a analitzarcríticament l'entorn).
Socios 17,92€
21,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S2 Matemàtiques/Resol/15
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,16€
38,19€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 52,60€
55,53€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a Batxillerat. PROXIMITAT Perquè ésun projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, ambmestres, professors, alumnes i famílies, els reptesde l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocamentcompetencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines,recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària,Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principaldel procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tresprincipis: LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptesteòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, ies recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnata aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines quehan de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a laseva realitat més propera. LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-hode manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socios 38,24€
45,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 45,77€
48,31€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte ÀGORA per a Secundària ofereix un punt detrobada entre la Bíblia i l'actualitat en el qual eldiàleg fe-cultura esdevé el protagonista principal per mitjà de la paraula i el debat.Facilita un aprenentatge competencial útil per a la vida dels alumnes, contribuint així a la seva formació inte­gral i inserció social.
Socios 32,04€
38,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC S2 Matemàtiques/16
Socios 42,26€
50,19€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLENGUA ESO 4 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socios 42,72€
50,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF S2 Club Parachute/cahier pack
Socios 22,88€
27,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 42,72€
50,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S4 Together/WB
Socios 23,81€
28,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 42,72€
50,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S1 Network/WB-català
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,04€
45,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,16€
38,19€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVV S1 Geografia i història 1-2/GiH
Socios 39,04€
46,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S3 Biologia i geologia/15
Socios 38,84€
46,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR S1 Geografia i historia/15
Socios 38,04€
45,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S4 Tecnologia/16
Socios 37,32€
44,32€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,32€
45,51€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,80€
47,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,52€
29,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.